ปลดการซ่อมแซมปิด

Beckhoff Automation

เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติแบบใหม่

Beckhoff ใช้ระบบอัตโนมัติแบบเปิดโดยใช้เทคโนโลยีการควบคุมบนพีซี กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมพื้นที่หลักของพีซีอุตสาหกรรม ส่วนประกอบ I/O และ fieldbus เทคโนโลยีเพลาขับ ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติที่ไม่มีตู้ควบคุม มีสายผลิตภัณฑ์สำหรับทุกพื้นที่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบแต่ละส่วนหรือรวมกันเป็นระบบควบคุมแบบประสานงานที่สมบูรณ์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติใหม่ของเราเป็นโซลูชันการควบคุมอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติที่เป็นสากลและไม่ขึ้นกับอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการใช้งานที่หลากหลายและสามารถใช้งานทั่วโลก ตั้งแต่เครื่องมือสำหรับเครื่องจักรที่ควบคุมด้วย CNC ไปจนถึงการควบคุมอาคารอัจฉริยะ

C60xx | คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมขนาดกระทัดรัดพิเศษ
C60xx | คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมขนาดกระทัดรัดพิเศษ

เทคโนโลยีการควบคุมโดย PC-based

ตั้งแต่การสถาปนา Beckhoff ในปี 2523 การพัฒนาอุปกรณ์ และการแก้ไขปัญหาที่เป็นนวัตกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการควบคุมที่ใช้ PC เป็นพื้นฐานของความสําเร็จอย่างต่อเนื่องของ บริษัท เราตระหนักถึงมาตรฐานของเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ได้รับและประสบความสําเร็จในการนําเข้าสู่ตลาดในฐานะนวัตกรรม ซึ่งปรัชญาของ Beckhoff ในการควบคุมโดยใช้ PC ตลอดจนการประดิษฐ์ระบบ Lightbus และซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติ TwinCAT เป็นเหตุการณ์สําคัญในเทคโนโลยีอัตโนมัติ และได้พิสูจน์ว่าเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสําหรับเทคโนโลยีการควบคุมแบบดั้งเดิม EtherCAT คือ โซลูชัน Ethernet แบบเรียลไทม์เป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังและมุ่งเน้นอนาคตสําหรับแนวคิดการควบคุมแบบใหม่

ยอดขายตั้งแต่ปี 1980 ถึง 2021 สถานะ : มีนาคม 2022
ยอดขายตั้งแต่ปี 1980 ถึง 2021 สถานะ : มีนาคม 2022

Beckhoff Automation ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว

  • ยอดขายทั่วโลกในปี 2021: 1.182 พันล้านยูโร (+28%)
  • สำนักงานใหญ่ : Verl, Germany
  • เจ้าของกิจการ : Hans Beckhoff
  • พนักงานทั่วโลก : 5,000
  • วิศวกร : 1,900
  • บริษัทย่อย / บริษัทตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก : 40
  • สํานักงานขายในเยอรมัน : 24
  • ตัวแทนทั่วโลก :>75

 สาขา Beckhoff และตัวแทนทั่วโลก : มีนาคม 2022
สาขา Beckhoff และตัวแทนทั่วโลก : มีนาคม 2022

การแสดงตนทั่วโลกและในทุกทวีป

สํานักงานใหญ่ของ Beckhoff Automation GmbH & Co. KG ใน Verl ประเทศเยอรมันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานกลาง เช่น การพัฒนาการผลิต, การบริหาร, การขาย, การตลาด, การสนับสนุนและบริการ การมีอยู่ของ Beckhoff ในตลาดต่างประเทศรับประกันโดยบริษัทย่อย Beckhoff มีตัวแทนมากกว่า 75 ประเทศโดยความร่วมมือจากพันธมิตรทั่วโลก

ภาพรวมโดยละเอียดของบริษัททั่วโลกของเราสามารถตรวจสอบที่นี่

เบ็คฮ็อฟ ประเทศไทย

ในปี 2559 นั้น Beckhoff ได้จัดตั้งสำนักงานใประเทศไทย โดยทางบริษัทมองเห็นศักยภาพของประเทศไทย เนื่องด้วยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงปริมาณการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสหาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดนี้ทาง Beckhoff กรรมการผู้จัดการของเรา Mr.David Chia พร้อมทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ของเรา และทีมงานภายในประเทศ จึงมีความประสงค์ที่จะมาอยู่ใกล้ๆ กลับกลุ่มลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็น อุตสหากรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมยาน-ยนต์และอุตสหากรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอโซลูชั่นการควบคุมระบบอัตโนมัติที่เป็นสากลและเปิดกว้าง
Beckhoff (ประเทศไทย) มีเป้าหมายที่จะขยายตัวต่อไปเพื่อช่วยให้กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักร (OEM: Original Equipment Manufacturer) ในประเทศ ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยและใหม่นี้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ