LossaFästStäng

Beckhoff Automation

New Automation Technology

Beckhoff möjliggör öppna automationssystem byggd på PC-baserad styrning. Vårt produktspektrum omfattar huvudområden Industri-PC, I/O- och fältbusskomponenter, drivsystem, automatiseringsprogramvara och manöverskåpsfri automatisering. För alla områden finns produktlinjer tillgängliga, som både som enskilda komponenter och i samverkan som ett helt, samkört styrsystem. Vår New Automation Technology står för universella och branschoberoende styrnings- och automatiseringslösningar som används över hela världen – från CNC-styrda verktygsmaskiner till intelligenta fastighetsstyrningar.

C60xx | Ultra-kompakt-industri-PCs
C60xx | Ultra-kompakt-industri-PCs

PC-baserad styrningsteknik

Sedan företaget grundades 1980 har vår ihållande framgång vilat på den konsekventa utvecklingen av innovativa produkter och lösningar med grunden i den PC-baserade styrning. Många av de idag självklara standarderna inom automationstekniken har vi upptäckt tidigt och med framgång introducerat på marknaden. Beckhoffs PC-control-filosofi samt uppfinningen av Lightbus-systemet, av I/O-busssystem och automationsprogramvaran TwinCAT är milstolpar inom automatiseringstekniken och har slagit igenom som effektiva alternativ till den traditionella styrningstekniken. EtherCAT, realtids-ethernet-lösningen, tillhandahåller en framåtriktad, effektiv teknik för en ny generation av styr- och regleringskoncept.

Omsättningsutveckling mellan 1980 och 2021. Version: mars 2022
Omsättningsutveckling mellan 1980 och 2021. Version: mars 2022

Kort om Beckhoff Automation

  • Global omsättning 2021: 1,182 mdkr € (+28%)
  • Huvudsäte: Verl, Tyskland
  • Ägare och koncernvd: Hans Beckhoff
  • Medarbetare globalt: 5 000
  • Antal ingenjörer: 1 900
  • Dotterföretag globalt: 40
  • Distributionscentraler i Tyskland: 24
  • Återförsäljare globalt: >75

Beckhoffs dotterbolag och återförsäljare globalt. Version: mars 2022
Beckhoffs dotterbolag och återförsäljare globalt. Version: mars 2022

Lokal närvaro på alla kontinenter världen över

Huvudsätet för Beckhoff Automation GmbH & Co. KG i Verl, Tyskland och där finns alla centrala avdelningarna såsom utveckling, produktion, administration, distribution, marketing, support samt service. Vår närvaro på den globala marknaden säkras genom dotterbolag. Via globala återförsäljare representeras Beckhoff i mer än 75 länder.

En detaljerad översikt över dotterbolagen och återförsäljare finns här.

Beckhoff Sverige

Beckhoff har sedan 1989 levererat Beckhoff-produkter via lokala återförsäljare. Till följd av stigande efterfrågan etablerades det första svenska huvudkontoret i Stockholm 2002 för att förbättra och stärka vårt lokala samarbete med befintliga och nya kunder.

Beckhoff Automation AB är idag din viktigaste partner i alla frågor högteknologiska produkter och datorbaserade styrsystem för industriell automation och support. Huvudkontoret för vårt svenska dotterbolag är beläget i Malmö, med ytterligare kontor i Göteborg, Stockholm och Piteå för att kunna vara nära våra kunder och tillgodose kunders behov enligt Beckhoffs företagsfilosofi. Kundanpassade maskiner utgör en stor del av det svenska industrilandskapet och vi hjälper våra kunder över hela landet med vårt mycket motiverade team med mer än 30 ingenjörer och specialister.

En central del i vår organisations DNA är hur vi värdesätter våra medarbetare och resultatet av deras arbete. Vårt fokus var redan från början, och är fortfarande, att vara innovativa och fokusera på de uppgifter som ligger framför oss för att förbättra anpassade lösningar inom maskin- och byggnadsautomation.