LossaFästStäng

Beckhoff Automation

New Automation Technology

Beckhoff förverkligar öppna automatiseringssystem med PC-baserad styrteknik. Produktsortimentet omfattar huvudområdena industri-PC, I/O- och fältbusskomponenter, drivteknik, automatiseringsmjukvara och skåpfri automatisering samt hårdvara för industriell bildbearbetning. Samtliga områden har produktserier som fungerar som separata komponenter eller i kombination som ett komplett, komponentanpassat styrsystem. New Automation Technology är våra universella och branschoberoende styr- och automatiseringslösningar som används globalt inom olika användningsområden – från CNC-styrda verktygsmaskiner till smart fastighetsstyrning.

PC-baserad styrningsteknik

C60xx | Ultra-kompakt-industri-PCs
C60xx | Ultra-kompakt-industri-PCs

Sedan företaget grundades 1980 har vår ihållande framgång vilat på den konsekventa utvecklingen av innovativa produkter och lösningar med grunden i den PC-baserade styrning. Många av de idag självklara standarderna inom automationstekniken har vi upptäckt tidigt och med framgång introducerat på marknaden. Beckhoffs PC-control-filosofi samt uppfinningen av Lightbus-systemet, av I/O-busssystem och automationsprogramvaran TwinCAT är milstolpar inom automatiseringstekniken och har slagit igenom som effektiva alternativ till den traditionella styrningstekniken. EtherCAT, realtids-ethernet-lösningen, tillhandahåller en framåtriktad, effektiv teknik för en ny generation av styr- och regleringskoncept.

Kort om Beckhoff Automation

Omsättningsutveckling mellan 1980 och 2023. Version: mars 2024
Omsättningsutveckling mellan 1980 och 2023. Version: mars 2024
  • Global omsättning 2023: 1,75 mdkr € (+16%)
  • Huvudsäte: Verl, Tyskland
  • Ägare och koncernvd: Hans Beckhoff
  • Medarbetare globalt: 5 500 (mars 2023)
  • Antal ingenjörer: 2 000
  • Dotterföretag globalt: 40
  • Distributionscentraler i Tyskland: 23
  • Återförsäljare globalt: >75

Lokal närvaro på alla kontinenter världen över

Beckhoffs dotterbolag och återförsäljare globalt. Version: oktober 2023
Beckhoffs dotterbolag och återförsäljare globalt. Version: oktober 2023

Huvudsätet för Beckhoff Automation GmbH & Co. KG i Verl, Tyskland och där finns alla centrala avdelningarna såsom utveckling, produktion, administration, distribution, marketing, support samt service. Vår närvaro på den globala marknaden säkras genom dotterbolag. Via globala återförsäljare representeras Beckhoff i mer än 75 länder.

En detaljerad översikt över dotterbolagen och återförsäljare finns här.

Beckhoff Sverige

Beckhoff har sedan 1989 levererat Beckhoff-produkter via lokala återförsäljare. Till följd av stigande efterfrågan etablerades det första svenska huvudkontoret i Stockholm 2002 för att förbättra och stärka vårt lokala samarbete med befintliga och nya kunder.

Beckhoff Automation AB är idag din viktigaste partner i alla frågor högteknologiska produkter och datorbaserade styrsystem för industriell automation och support. Huvudkontoret för vårt svenska dotterbolag är beläget i Malmö, med ytterligare kontor i Göteborg, Stockholm och Piteå för att kunna vara nära våra kunder och tillgodose kunders behov enligt Beckhoffs företagsfilosofi. Kundanpassade maskiner utgör en stor del av det svenska industrilandskapet och vi hjälper våra kunder över hela landet med vårt mycket motiverade team med mer än 30 ingenjörer och specialister.

En central del i vår organisations DNA är hur vi värdesätter våra medarbetare och resultatet av deras arbete. Vårt fokus var redan från början, och är fortfarande, att vara innovativa och fokusera på de uppgifter som ligger framför oss för att förbättra anpassade lösningar inom maskin- och byggnadsautomation.