LossaFästStäng

Användarvillkor

Hänvisningar till Beckhoffs webbsidor

Informationerna på webbsidorna innehåller endast allmänna beskrivningar resp. prestationsbeskrivningar, som i den verkliga tillämpningen inte alltid stämmer i den beskrivna formen resp. som kan ändras genom produktens vidareutveckling. De önskade användartjänsterna är endast bindande då de uttryckligen avtalats vid avtalets tecknande.

Hänvisningar till Beckhoffs dokumentationer

Dokumentationerna skapades med stor noggrannhet. De beskrivna produkterna vidareutvecklas däremot ständig. Därför har i dokumentationerna inte alltid kontrollerats att de stämmer överens med de beskrivna prestationsuppgifterna, normer eller andra egenskaper. I fall där de innehåller tekniska eller redaktionella fel förbehåller vi oss rätten att genomföra ändringar när som helst och utan föregående avisering. Uppgifter, bilder och beskrivningar i dessa dokumentationer kan inte ligga till grund för krav på ändring av redan levererade produkter.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG