OdepnijPrzypnijZamknij

Siedziba Główna Polska
Beckhoff Automation Sp. z o.o.

Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno, Polska

+48 22 750 47 00
info@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/

Warunki użytkowania

Informacje na temat stron internetowych firmy Beckhoff

Informacje na stronach internetowych zawierają jedynie ogólne opisy lub parametry, które nie zawsze mają zastosowanie w formie opisanej w konkretnym przypadku użycia lub mogą ulec zmianie wskutek dalszego rozwoju produktów. Pożądane parametry są wiążące tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione przy zawieraniu umowy.

Informacje na temat dokumentacji firmy Beckhoff

Dokumentacje zostały starannie przygotowane. Jednak opisane produkty ulegają stałemu rozwojowi. Dlatego dokumentacje nie zostały sprawdzone w każdym przypadku pod kątem zgodności z opisanymi danymi roboczymi, normami lub pozostałymi cechami. Jeśli zawierają błędy techniczne lub redakcyjne, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w każdym czasie i bez zapowiedzi. Na podstawie danych, ilustracji i opisów zawartych w tych dokumentacjach nie jest możliwe dochodzenie roszczeń dotyczących zmiany już dostarczonych produktów.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG