EemaldaKinnitaSulge

Kasutustingimused

Märkused Beckhoffi veebilehtede kohta

Veebilehtedel esitatud teave sisaldab ainult üldisi kirjeldusi või jõudlusnäitajaid, mis ei pruugi tingimata kehtida konkreetsete rakenduste puhul või võivad toote edasiarendamise käigus muutuda. Nõutavad jõudlusnäitajad on siduvad ainult siis, kui selles on lepingu sõlmimisel selgesõnaliselt kokku lepitud.

Märkused Beckhoffi dokumentatsiooni kohta

Dokumentatsioon on hoolikalt ette valmistatud. Kirjeldatud tooteid arendatakse aga pidevalt. Seetõttu ei kontrollita iga juhtumi korral dokumentatsiooni vastavust jõudlusandmete, standardite ega muude omadustega. Kui dokumentatsioon sisaldab tehnilisi või toimetusvigu, jätame endale õiguse teha muudatusi igal ajal ja ette hoiatamata. Nende dokumentide andmete, diagrammide ja kirjelduste põhjal ei saa esitada nõudeid juba tarnitud toodete muutmise kohta.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG