AtsietiPataisytiUždaryti

Biuras Kaune
Beckhoff Automation OÛ

Karaliaus Mindaugo ave. 38
44307 Kaune, Lietuva

+370 605 42400
info@beckhoff.lt
www.beckhoff.com/lt-lt/

Naudojimo sąlygos

Pastabos apie Beckhoff tinklalapius

Tinklalapiuose pateiktoje informacijoje yra tik bendri aprašymai arba veikimo charakteristikos, kurios nebūtinai gali būti taikomos konkrečioms sistemoms arba gali pasikeisti toliau vystant gaminį. Reikalingos eksploatacinės charakteristikos yra privalomos tik tuo atveju, jei dėl jų aiškiai susitarta sudarant sutartį.

Pastabos apie Beckhoff dokumentus

Dokumentai buvo kruopščiai parengti. Tačiau aprašyti gaminiai nuolat tobulinami. Dėl šios priežasties ne visais atvejais tikrinama, ar dokumentai atitinka veikimo duomenis, standartus ar kitas charakteristikas. Jei juose yra techninių ar redakcinių klaidų, mes pasiliekame teisę bet kada ir be įspėjimo atlikti pakeitimus. Remiantis šiuose dokumentuose pateiktais duomenimis, diagramomis ir aprašymais, negali būti pareikštos pretenzijos dėl jau pateiktų gaminių modifikavimo.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG