AtsietiPataisytiUždaryti

Biuras Kaune
Beckhoff Automation OÛ

Karaliaus Mindaugo ave. 38
44307 Kaune, Lietuva

+370 605 42400
info@beckhoff.lt
www.beckhoff.com/lt-lt/

Duomenų privatumo politika

Įvadas

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Vokietija, ir Beckhoff Automation OÜ, Estija (toliau – „Mes“, „mūsų“ ir „mes“) yra atsakingi kaip svetainės valdytojai už įmonės svetainės naudotojų asmens duomenų tvarkymą. Mūsų kontaktinius duomenis rasite teisiniame pranešime mūsų įmonės svetainėje, o kontaktai su asmens duomenų tvarkymu susijusiems klausimams nurodyti tiesiogiai šioje duomenų privatumo politikoje.

Mes labai rimtai žiūrime į jūsų privatumo ir asmens duomenų apsaugą. Mes renkame, saugome ir naudojame jūsų asmens duomenis griežtai laikydamiesi šios duomenų privatumo politikos turinio ir taikomų duomenų privatumo nuostatų, ypač Europos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir nacionalinių duomenų apsaugos teisės aktų.

Ši duomenų privatumo politika skirta informuoti jus apie tai, kokia apimtimi ir tikslu tvarkomi asmens duomenys, susiję su įmonės interneto svetainės naudojimu.

Asmens duomenys

Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Tai apima visą informaciją apie jūsų tapatybę, pvz., jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, IP adresą arba pašto adresą. Kita vertus, informacija, kurios negalima tiesiogiai susieti su jūsų tapatybe (pvz., statistiniai duomenys, pavyzdžiui, apie interneto svetainės vartotojų skaičių), nelaikoma asmens duomenimis.

Galite naudotis pagrindinėmis mūsų svetainės funkcijomis neatskleisdami savo tapatybės ir nepateikdami savo asmens duomenų. Todėl renkame tik bendrą informaciją apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėje. Tačiau kai kurių siūlomų paslaugų atveju bus renkami jūsų asmens duomenys. Šiuos duomenis tvarkysime tik naudojimosi šia svetaine tikslais, ypač norėdami pateikti prašomą informaciją. Rinkdami asmens duomenis, jūsų prašysime pateikti tik tuos duomenis, kurie yra būtini. Kitos informacijos pateikimas yra galimas, tačiau ji teikiama savanoriškai. Visada nurodysime, ar įvesties laukai yra privalomi, ar neprivalomi. Apie konkrečią informaciją informuosime atitinkamoje šios duomenų privatumo politikos dalyje.

Naudojantis mūsų įmonės svetaine, jūsų asmens duomenų pagrindu nepriimamas joks automatizuotas sprendimas.

Asmens duomenų tvarkymas

Jūsų duomenis saugome specialiai saugomuose serveriuose Europos Sąjungoje. Techninės ir organizacinės priemonės naudojamos siekiant apsaugoti šiuos serverius nuo jūsų duomenų praradimo ar sunaikinimo, prieigos, pakeitimų arba neįgaliotų asmenų platinimo. Tik ribotas skaičius asmenų turės prieigą prie jūsų duomenų. Šie asmenys yra atsakingi už techninį, komercinį ar redakcinį serverių palaikymą. Nepaisant reguliarios kontrolės, visiška apsauga nuo visų pavojų neįmanoma.

Jūsų asmens duomenys šifruota forma perduodami internetu. Duomenų perdavimui naudojame TLS/SSL šifravimą (Transport Layer Security/Secure Socket Layer).

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Jūsų asmens duomenis naudojame tik jūsų prašomoms paslaugoms teikti. Jeigu paslaugoms teikti pasitelkiame išorės paslaugų teikėjus, jie taip pat turės prieigą prie duomenų tik paslaugų teikimo tikslais. Mes naudojame technines ir organizacines priemones, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų, taip pat įpareigojame, kad mūsų išorės paslaugų teikėjai laikytųsi šių reikalavimų.

Taip pat neperduosime duomenų trečiosioms šalims be aiškaus jūsų sutikimo, ypač reklamos tikslais. Jūsų asmens duomenys bus perduodami tik tuo atveju, jei davėte sutikimą tai daryti arba jeigu mes turime teisę ar esame įpareigoti tai daryti pagal teisės aktus ir (arba) oficialius ar teismo nurodymus. Tai ypač gali būti susiję su informacijos teikimu teisėsaugos tikslais, siekiant išvengti pavojaus arba užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimą.

Jei jūsų asmens duomenis perduodame patys arba per paslaugų teikėjus į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų, laikysimės specialių BDAR 44 ir paskesnių straipsnių nuostatų. BDAR šiuo atžvilgiu ir taip pat įpareigoja mūsų paslaugų teikėjus laikytis šių taisyklių. Todėl jūsų duomenis į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų, perduosime tik laikydamiesi BDAR užtikrinamo apsaugos lygio. Toks apsaugos lygis užtikrinamas visų pirma ES Komisijos sprendimu dėl tinkamumo arba naudojant standartines privatumo sąlygas pagal BDAR 46 straipsnio (2) dalies c) punktą, kurias rasite čia.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Tiek, kiek gauname sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, BDAR 6 straipsnio (1) dalies a) punktas yra teisinis duomenų tvarkymo pagrindas.

Jei tvarkome jūsų asmens duomenis, kai tai būtina sutarties sąlygoms įvykdyti arba esant sutartiniams santykiams su jumis, BDAR 6 straipsnio (1) dalies b) punktas yra teisinis duomenų tvarkymo pagrindas.

Jei jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami įvykdyti teisinę prievolę, BDAR 6 straipsnio (1) dalies c) punktas yra teisinis duomenų tvarkymo pagrindas.

BDAR 6 straipsnio (1) dalies f) punktas papildomai taikomas kaip duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, jeigu jūsų asmens duomenis reikia tvarkyti siekiant apsaugoti mūsų įmonės ar trečiosios šalies teisėtus interesus ir kai jūsų interesai, pagrindinės teisės ir pagrindinės laisvės nereikalauja asmens duomenų apsaugos.

Šios duomenų privatumo politikos tikslais visada nurodome teisinį pagrindą, kuriuo remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis.

Duomenų ištrynimo ir saugojimo laikotarpis

Mes visada ištriname arba blokuojame jūsų asmens duomenis, kai tik nebėra priežasties juos saugoti. Duomenys gali likti saugomi ir pasibaigus šiam laikotarpiui, jei tai numatyta dėl mums taikomų teisinių reikalavimų, pavyzdžiui, dėl teisinių duomenų saugojimo ar dokumentavimo įsipareigojimų. Tokiu atveju ištriname arba užblokuojame jūsų asmens duomenis, kai baigia galioti reikalavimai.

Mūsų interneto svetainės naudojimas

Informacija jūsų kompiuteryje

Kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėje, mes renkame šią informaciją apie jūsų kompiuterį, neatsižvelgiant į tai, ar esate pas mus užsiregistravę, ar ne: jūsų kompiuterio IP adresą, užklausą iš jūsų naršyklės, taip pat užklausos pateikimo laiką. Be to, taip pat užregistruojama kaip šios užklausos dalis perduotų duomenų būsena ir kiekis. Taip pat renkame informaciją apie produktą ir versiją apie naudojamą naršyklę ir jūsų kompiuterio operacinę sistemą. Be to, įrašome svetainę, iš kurios buvo pasiekta interneto svetainė. Jūsų kompiuterio IP adresas išsaugomas tik tiek, kiek buvo naudojama interneto svetainė, ir kitus tris mėnesius, po kurių jis ištrinamas arba anonimizuojamas jį sutrumpinant.

Šiuos duomenis naudojame interneto svetainei valdyti, ypač klaidoms nustatyti ir pašalinti, interneto svetainės naudojimui nustatyti ir koregavimams ar patobulinimams atlikti. Tai taip pat yra tikslai, kuriais mes turime teisėtą interesą tvarkyti duomenis pagal BDAR 6 straipsnio (1) dalies f) punktą.

Slapukų naudojimas

Kaip ir daugelyje kitų svetainių, savo įmonės svetainėje naudojame slapukus. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi jūsų kompiuteryje, išsaugantys konkrečius nustatymus ir duomenis, kad būtų galima keistis su mūsų svetaine per jūsų naršyklę. Slapuke paprastai yra domeno, iš kurio buvo išsiųstas slapuko failas, pavadinimas, taip pat informacija apie slapuko amžių ir raidinis skaitmeninis identifikatorius.

Slapukai leidžia mums identifikuoti jūsų kompiuterį ir nedelsiant padaryti pasiekiamus visus numatytuosius nustatymus. Šiam tikslui pasiekti naudojame skirtingus slapukus.

Esminiai slapukai leidžia atlikti pagrindines funkcijas ir yra būtini, kad svetainė tinkamai veiktų. Tai taip pat yra tikslas, dėl kurio mes turime teisėtą interesą tvarkyti duomenis pagal BDAR 6 straipsnio (1) dalies f) punktą.

Be to, mes taip pat naudojame rinkodaros slapukus, kuriuos naudoja trečiųjų šalių teikėjai, norėdami rodyti suasmenintą reklamą, taip pat trečiųjų šalių slapukus, kurie suteikia prieigą prie mūsų puslapyje įdiegto turinio. Mes naudojame šiuos teikėjus, kad patobulintume savo interneto svetainę ir pasiūlytume geresnę paslaugą, labiau pritaikytą jūsų poreikiams. Šiuos slapukus naudojame tik tuo atveju, jei davėte aiškų sutikimą tai daryti. Mūsų teisinis pagrindas naudotis tokiomis paslaugomis šiuo atveju yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio (1) dalies a) punktą.

Mūsų naudojami slapukai yra žinomi kaip seanso slapukai, kurie naršyklės seanso pabaigoje vėl automatiškai ištrinami. Slapukai, kurie saugomi ilgesnį laiką, taip pat gali būti naudojami retkarčiais, kad kitą kartą apsilankius mūsų svetainėje būtų galima atsižvelgti į jūsų numatytuosius nustatymus ir nuostatas.

Dauguma naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Tačiau galite išjungti slapukų saugojimą arba nustatyti, kad naršyklė praneštų jums, kai tik slapukai bus išsiųsti. Taip pat galima rankiniu būdu ištrinti anksčiau išsaugotus slapukus per naršyklės nustatymus. Atkreipkite dėmesį, kad jei atsisakysite leisti saugoti slapukus arba ištrinti esminius slapukus, kai kurios mūsų svetainėje esančios paslaugos gali neveikti tinkamai arba iš viso neveikti.

Privatumo nustatymai

Savo privatumo ir slapukų nustatymus galite redaguoti čia.

Google žemėlapiai

Mes naudojame Google Maps, kad sukurtume prieigos maršrutus ir parodytume filialų vietas žemėlapiuose. Tai paslauga, kurią teikia Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija.

Kai tik patenkama į mūsų svetainę, užmezgamas ryšys su Google serveriu Jungtinėse Valstijose, kad būtų rodomi žemėlapiai ir susijęs tekstas.

Jei lankydamiesi mūsų svetainėje paleidžiate „Google“ žemėlapius, „Google“ išsaugo slapuką jūsų įrenginyje per jūsų naršyklę. „Google“ tvarko jūsų naudotojo duomenis, kad parodytų vietą ir sudarytų nuorodas. Gali būti, kad „Google“ šiam tikslui naudos serverius JAV.

Teisinis to pagrindas yra BDAR 6 straipsnio (1) dalies f) punktas. Mūsų teisėtas interesas yra optimizuoti mūsų svetainės funkcionalumą.

„Google“ gali naudoti jai perduotus duomenis, kad nustatytų svetainę, iš kurios buvo išsiųsta jūsų užklausa, ir IP adresą, kuriuo turi būti siunčiami nurodymai.

Jei nesutinkate su šiuo saugojimu ir apdorojimu, turite neleisti įdiegti slapukų, savo naršyklėje nustatydami atitinkamus nustatymus. Dėl šių klausimų daugiau informacijos rasite slapukų temoje.

„Google“ žemėlapių naudojimui taikomos „Google“ naudojimo sąlygos, taip pat bendrosios taisyklės ir sąlygos.https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

„Vimeo“ naudojame norėdami rodyti vaizdo įrašus savo svetainėje (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Niujorkas, Niujorkas 10011, JAV, toliau vadinama „Vimeo“).

Kai kurie naudotojo duomenys tvarkomi Vimeo serveriuose JAV.

Teisinis to pagrindas yra BDAR 6 straipsnio (1) dalies a) punktas. Jūs duodate savo sutikimą leisdami įterpti išorinį turinį.

Jei duodate sutikimą įterpti „Vimeo“ vaizdo įrašus, užmezgamas ryšys su „Vimeo“ serveriais JAV, kad būtų rodomas vaizdo įrašas. Todėl Vimeo dėl techninių priežasčių perduoda ir tvarko jūsų IP adresą. Be to, taip pat įrašoma jūsų apsilankymo atitinkamame puslapyje data ir laikas.

Jei esate prisijungę prie „Vimeo“, kai lankotės vienoje iš mūsų svetainių, kuriose yra įdėtas „Vimeo“ vaizdo įrašas, „Vimeo“ priskiria surinktus vartotojo duomenis jūsų asmeninei vartotojo paskyrai. Kad taip nenutiktų, prieš apsilankydami mūsų svetainėse turite atsijungti nuo „Vimeo“ arba atitinkamai sukonfigūruoti paskyros nustatymus „Vimeo“.

Vimeo analizės tikslais naudoja žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“. „Google Analytics“ išsaugo slapukus jūsų įrenginyje per jūsų interneto naršyklę ir siunčia informaciją apie naudojimąsi mūsų svetainėmis, kuriose yra įdėtas „Vimeo“ vaizdo įrašas, „Google“. Gali būti, kad „Google“ saugos ir apdoros informaciją serveriuose JAV.

Jei nesutinkate su šiuo saugojimu ir apdorojimu, turite neleisti įdiegti slapukų, savo naršyklėje nustatydami atitinkamus nustatymus. Dėl šių klausimų daugiau informacijos rasite slapukų temoje.

Daugiau informacijos apie „Vimeo“ atliekamą duomenų rinkimą, naudojimą ir tvarkymą, taip pat apie jūsų teises ir galimybes apsaugoti privatumą rasite adresu.http://vimeo.com/privacy.

Matomo

Mes naudojame atvirojo kodo programinę įrangą Matomo (anksčiau Piwik), kad statistiškai analizuotume naudojimąsi mūsų svetaine. Tai žiniatinklio analizės paslauga. Matomo surinkti duomenys yra saugomi duomenų bazėje, skirtoje naudojimui analizuoti, kuri yra skirta optimizuoti mūsų svetainę. Renkami duomenys apima sutrumpintą IP adresą, laiką, aplankytą svetainę, svetainę, iš kurios atėjote į mūsų svetainę (nukreipimo URL), naudojamą naršyklę, jūsų apsilankymo mūsų svetainėje trukmę ir apsilankymų dažnumą.

Su Matomo sukurtos analizės yra visiškai anoniminės ir negali būti naudojamos atskiriems asmenims identifikuoti. Matomo saugomi duomenys nėra susieti su kitais duomenų šaltiniais ir neperduodami trečiosioms šalims. Mūsų teisinis pagrindas naudoti Matomo yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio (1) dalies a) punktą. Šį sutikimą galite bet kada laisvai atšaukti. Jokioms duomenų tvarkymo operacijoms, atliekamoms prieš atšaukiant jūsų sutikimą, sutikimo atšaukimas neturi įtakos. Galite atsisakyti Matomo atliekamos savo duomenų analizės spustelėję šią nuorodą. Jūsų įrenginyje per jūsų interneto naršyklę išsaugomas slapukas, kuris neleidžia atlikti tolesnės analizės. Atkreipkite dėmesį, kad jei ištrinate savo įrenginyje saugomus slapukus, turite dar kartą patvirtinti aukščiau pateiktą nuorodą.

Pakartotinė rinkodara

Pakartotinė rinkodara reiškia technologijas, kurios leidžia pasiekti naudotojus, kurie anksčiau lankėsi konkrečioje svetainėje, naudojant atitinkamą reklamą, net ir jiems išėjus iš šios svetainės. Norėdami tai padaryti, turi būti įmanoma atpažinti interneto vartotojus už svetainės ribų, o tai galima padaryti naudojant atitinkamo teikėjo slapukus; taip pat atsižvelgiama į ankstesnį naršymo elgesį. Pavyzdžiui, kai vartotojas peržiūri konkretų produktą, šis ar panašūs produktai vėliau gali būti rodomi šiam vartotojui kaip reklama kitose svetainėse. Tai personalizuota reklama, kuri pritaikoma individualaus vartotojo poreikiams. Be naudotojų atpažinimo, siekiant personalizuotos reklamos, jie neturi būti identifikuojami kitaip. Todėl duomenų, naudojamų pakartotinei rinkodarai, mes taip pat neapjungiame su kitais duomenimis.

Tokias technologijas naudojame reklamoms internete talpinti ir tai darome padedami trečiųjų šalių tiekėjų. Mes naudojame Google paslaugas, be kita ko, norėdami automatiškai rodyti produktus, kurie domina interneto vartotojus. Ši funkcija įgyvendinama naudojant slapukus. Daugiau informacijos apie šią technologiją rasite „Google“ privatumo politikoje adresut https://policies.google.com/privacy?hl=lt. YGalite neleisti įdiegti Google pakartotinės rinkodaros ir Google AdWords konversijų stebėjimo slapukų, pakeisdami atitinkamos naršyklės programinės įrangos nustatymus; Norėdami tai padaryti, eikite į http://www.google.com/policies/privacy/ads/ ir pakeiskite atitinkamą nustatymą. Mūsų teisinis pagrindas naudoti anksčiau aprašytus slapukus yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio (1) dalies a) punktą. Šį sutikimą galite bet kada laisvai atšaukti. Jokioms duomenų tvarkymo operacijoms, atliekamoms prieš atšaukiant jūsų sutikimą, sutikimo atšaukimas neturi įtakos.

Mūsų teisinis pagrindas naudoti anksčiau aprašytus slapukus yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio (1) dalies a) punktą. Šį sutikimą galite bet kada laisvai atšaukti. Jokioms duomenų tvarkymo operacijoms, atliekamoms prieš atšaukiant jūsų sutikimą, sutikimo atšaukimas neturi įtakos.

Internetiniai seminarai

Galite naudoti įvairias nuorodas mūsų svetainėje norėdami dalyvauti internetiniuose seminaruose, kuriuos rengiame internete. Jei norite dalyvauti internetiniame seminare, tvarkome asmens duomenis, kuriuos įvedėte registracijos formoje, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą ir įmonę ar organizaciją. Duomenis, perduotus naudojant registracijos formą, tvarkome tik tam, kad galėtume surengti internetinį seminarą, susisiekti su jumis dėl renginio ir suteikti papildomos informacijos apie internetinį seminarą.

Mūsų internetiniai seminarai vyksta GoToWebinar platformoje. GoToWebinar platformą valdo GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Airija. Mes neturime įtakos GoToWebinar tvarkomiems duomenims. Daugiau informacijos apie GoToWebinar atliekamą duomenų tvarkymą rasite https://www.goto.com/company/legal ir https://www.goto.com/company/legal/privacy.

Mūsų teisinis duomenų tvarkymo, susijusių su internetinių seminarų rengimu ir jūsų mums perduota informacija, pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio (1) dalies a) punktą.

Registracija

Galite užsiregistruoti, kad galėtumėte naudotis tam tikromis mūsų svetainės funkcijomis. Turite pateikti registracijos proceso metu prašomus duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę, adresą ir el. pašto adresą. Be to, renkame registracijos datą ir laiką bei IP adresą. Vykdydami registracijos procesą, mes siekiame jūsų sutikimo naudoti duomenis. Jums naudinga tai, kad jums nereikės iš naujo įvesti šių duomenų kiekvieną kartą, kai naudojatės svetaine ar pateikiate užsakymą.

Teisinis registracijos duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio (1) dalies a) punktą. Jei registruojatės ketindami įvykdyti arba pradėti su mumis sutartinius santykius, papildomai BDAR 6 straipsnio (1) dalies b) punktas yra teisinis duomenų tvarkymo pagrindas.

Privaloma informacija, kuri prašoma kaip registracijos proceso dalis, reikalinga norint įvykdyti arba sudaryti su mumis sutartį dėl konkrečių paslaugų.

Kai užsiregistruosite, jums bus sukurta kliento paskyra. Kliento paskyroje esančius duomenis saugosime tol, kol egzistuos aktyvūs santykiai su klientu. Jei per trejus metus nebus galima nustatyti tolesnės veiklos, santykių su klientais būsena bus nustatyta kaip neaktyvi. Galite bet kada paprašyti, kad ištrintume jūsų kliento paskyrą.

Kandidatų į darbą portalas

Galite kreiptis dėl darbo vietų per kandidatų į darbą portalą. Šiuo atžvilgiu siūlome jums galimybę užpildyti prašymo formą ir pateikti mums reikalingą informaciją bei dokumentus įkeliant failą. Naudojimasis kandidatų į darbą portalu yra savanoriškas; jūs taip pat galite atsiųsti mums savo prašymą kitais būdais, pavyzdžiui, el. paštu arba paštu.

Pateikus prašymą per kandidatų į darbą portalą, jūsų dokumentai elektroniniu būdu persiunčiami atsakingam mūsų įmonės darbuotojui. Jei pateikėte prašymą užimti skelbiamą poziciją, dokumentai bus automatiškai ištrinti praėjus trims mėnesiams nuo įdarbinimo proceso pabaigos, jei ištrynimas neprieštarauja kitiems teisėtiems verslo interesams. Tokie teisėti interesai šia prasme apima, pavyzdžiui, vienodo požiūrio į pareiškėjus įrodymus pagal Vokietijos Bendrąjį vienodo požiūrio įstatymą (AGG). Jei prašymas yra susijęs su neskelbiama pozicija (hipotetinis prašymas), prašymas saugomas tol, kol prašymas gali būti aktualus. Galite prašyti ištrinti savo prašymą bet kuriame etape, net nepasibaigus suplanuotam saugojimo laikotarpiui. Jei prašymas patenkinamas, perduoti duomenys saugomi darbo santykių valdymo tikslais, tinkamai atsižvelgiant į įstatymų nustatytus reikalavimus. Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo atžvilgiu yra BDAR 6 straipsnio (1) dalies b) punktas. Jei norime tvarkyti jūsų prašymą dėl būsimų įdarbinimo procesų, jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio (1) dalies a) punktą gali būti naudojamas kaip teisinis duomenų tvarkymo kandidatų į darbą portale pagrindas.

Bendravimas su mumis

Su mumis galite susisiekti įvairiais būdais.

Naujienlaiškis

Kai užsiregistruosite gauti mūsų el. naujienlaiškį, jūsų el. pašto adresas bus naudojamas mūsų reklamos tikslais, kol atšauksite sutikimą. Reguliariai el. paštu gausite informaciją šiuo klausimu aktualiomis temomis, taip pat el. laiškus apie konkrečius renginius ir specialias reklamines akcijas. Laiškai gali būti personalizuoti ir individualizuoti, atsižvelgiant į išsaugotą informaciją apie jus.

Mes naudojame dvigubo pasirinkimo procesą, kai registruojatės gauti mūsų naujienlaiškį, darant prielaidą, kad nedavėte mums raštiško sutikimo. Tai reiškia, kad naujienlaiškius el. paštu atsiųsime tik tuo atveju, jei iš anksto mums aiškiai patvirtinsite, kad turėtume suaktyvinti naujienlaiškių siuntimą. Tada išsiųsime jums pranešimą el. paštu ir paprašysime patvirtinti spustelėdami šiame el. laiške esančią nuorodą, kad norėtumėte gauti mūsų naujienlaiškį. Mes įrašome naujienlaiškio atidarymą ir visas jame esančias nuorodas. Be to, tvarkome šiuos duomenis, susijusius su naujienlaiškio naudojimu: jūsų naudojama el. pašto programa, jūsų operacinė sistema, prieigos laikas ir sutrumpintas IP adresas.

Teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio (1) dalies a) punktą, jei aiškiai užsiregistravote gauti naujienlaiškį. Taip pat gali būti įmanoma, kad pagal teisinius reikalavimus gausite mūsų naujienlaiškį be jūsų aiškaus sutikimo, nes iš mūsų užsisakėte prekes ar paslaugas, gavome jūsų el. laišką šiuo klausimu ir jūs neatsisakėte informacijos gavimo el. paštu. Mūsų teisėtas interesas perduoti tiesioginę reklamą pagal BDAR 6 straipsnio (1) dalies f) punktą gali būti laikomas teisiniu pagrindu šiuo atveju.

Jei apskritai nebenorite gauti iš mūsų naujienlaiškių, galite bet kada atšaukti savo sutikimą, galiojantį ateičiai, ir nesutikti dėl bet kokio naujienlaiškio gavimo. Tiesiog naudokite kiekviename naujienlaiškyje esančią sutikimo atšaukimo nuorodą arba atsiųskite pranešimą mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

Jūsų teisės ir kontaktai

Labai rūpinamės, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų paaiškintas kuo skaidriau ir jūs taip pat būtumėte informuoti apie savo teises. Jei jums reikia išsamesnės informacijos arba norite pasinaudoti savo teisėmis, galite bet kada susisiekti su mumis, kad galėtume patenkinti jūsų prašymą.

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Visų pirma, jūs turite visapusišką prieigos teisę ir galite prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti ir (arba) ištrinti arba, prireikus, užblokuoti. Jūs taip pat turite teisę į duomenų tvarkymo apribojimą ir teisę nesutikti. Be to, jūs turite teisę į mums perduodamų asmens duomenų perkeliamumą.

Jei norite pasinaudoti viena iš savo teisių ir (arba) gauti išsamesnės informacijos šiuo klausimu, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi. Kitu atveju, taip pat galite pasikonsultuoti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu.

Sutikimo atšaukimas ir prieštaravimas

Galite bet kada laisvai atšaukti savo sutikimą, kuris galioja ateičiai. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos sutikimo pagrindu atlikto tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo momento. Šiuo atžvilgiu jūsų kontaktiniai asmenys vėlgi yra mūsų klientų aptarnavimo skyrius ir duomenų apsaugos pareigūnas

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi ne sutikimo pagrindu, o kitu teisiniu pagrindu, galite nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Jūsų prieštaravimas lemia poreikį atlikti vertinimą ir, jei būtina, duomenų tvarkymo nutraukimą. Būsite informuoti apie vertinimo rezultatus ir – jei duomenų tvarkymas vis dėlto bus tęsiamas – iš mūsų gausite išsamesnę informaciją, kodėl duomenų tvarkymas yra leidžiamas.

Duomenų apsaugos pareigūnas ir jo kontaktai

Paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kuris padėtų mums sprendžiant duomenų privatumo klausimus ir su kuriuo taip pat galite susisiekti tiesiogiai. Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs atsakyti į klausimus, susijusius su mūsų atliekamu asmens duomenų tvarkymu, arba suteikti kitą informaciją duomenų privatumo klausimais:

Ponas Hans-Peter Jakobfeuerborn
Telefonas: +49 5246 963-0
El. paštas: datenschutz@beckhoff.de

Skundai

Jei manote, kad mūsų vykdomas jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka šios duomenų privatumo politikos ar galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų, turite teisę pateikti skundą reguliavimo institucijai. Lietuvoje ši institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (https://vdai.lrv.lt/) Taip pat galite pateikti skundą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui. Tada duomenų apsaugos pareigūnas patikrins klausimą ir informuos jus apie tyrimo rezultatus.

Papildoma informacija ir pakeitimai

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Šios nuorodos paprastai identifikuojamos kaip tokios. Mes neturime įtakos tam, kiek taikomų duomenų apsaugos teisės aktų laikomasi susietose svetainėse. Todėl rekomenduojame susipažinti ir su atitinkamomis duomenų privatumo taisyklėmis kitose svetainėse.

Šios duomenų privatumo politikos pakeitimai

Šios duomenų privatumo politikos būsena nurodoma data (žemiau). Pasiliekame teisę bet kada pakeisti šią duomenų privatumo politiką, kuri galioja ateičiai. Pakeitimai ypatingai gali atsirasti dėl techninių svetainės pakeitimų arba duomenų apsaugos teisės aktų persvarstymo. Naujausią duomenų privatumo politikos versiją bet kuriuo metu galima pasiekti tiesiogiai per svetainę. Rekomenduojame reguliariai susipažinti su bet kokiais šios duomenų privatumo politikos pakeitimais.

Duomenų privatumo politikos versija: 2020 m. lapkričio mėn.