LeválasztásHozzáadásBezárás

Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

Adatvédelmi szabályzat

Bevezetés

Mi, a Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Németország) és a Beckhoff Automation Kft. (Magyarország), mint a weboldal üzemeltetői, vagyunk felelősek a weboldal felhasználóinak személyes adatai kezeléséért. Elérhetőségeinket a weboldal "Jogi közlemény" részében találja.

A nevezett adatkezelők közös adatkezelők, a GDPR 26. cikke alapján.

Komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét. Az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmának, valamint az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseknek, különösen az európai általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) és a nemzeti adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően rögzítjük, tároljuk és használjuk fel.

A jelen Adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy a weboldal használatával kapcsolatban milyen mértékben és milyen célból történik személyes adatok kezelése.

Személyes adatok

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Ide tartozik az Ön személyazonosságára vonatkozó bármely információ, például az Ön neve, e-mail címe vagy postai címe. Nem minősülnek személyes adatnak azok az információk, amelyek nem kapcsolhatók az Ön személyazonosságához (például statisztikák, például a weboldal felhasználóinak száma).

Általánosságban elmondható, hogy Ön személyazonosságának felfedése vagy személyes adatainak megadása nélkül használhatja weboldalunkat. Ebben az esetben csak általános, technikai jellegű információkat rögzítünk a weboldalunkon tett látogatásáról. Bizonyos szolgáltatások esetében azonban a szolgáltatás nyújtása érdekében személyes adatokat gyűjtünk Öntől. Ebben az esetben ezeket az adatokat kizárólag a weboldal használatával kapcsolatos célokból, különösen a kért információ szolgáltatása érdekében kezeljük. A személyes adatok felvételekor egyértelműen megjelöljük, hogy mely személyes adat megadása kötelező az adott szolgáltatás igénybevételéhez, és mely adatok megadása önkéntes.

A weboldalunk használatával kapcsolatban az Ön személyes adatai alapján nem hozunk automatizált döntéseket.

Személyes adatok kezelése

Az Ön adatait az Európai Unión belül, különlegesen védett szervereken tároljuk. Ezekre a szerverekre olyan technikai és szervezési intézkedések vonatkoznak, amelyek megvédik az Ön adatait attól, hogy azokat illetéktelen személyek elveszítsék, megsemmisítsék, hozzáférjenek, módosítsák vagy terjesszék. Az Ön adataihoz csak kisszámú, erre felhatalmazott személy férhet hozzá, a fent megjelölt adatkezelők nevében eljárva. Ezek a személyek felelősek a szerverek technikai, kereskedelmi vagy szerkesztői irányításáért. Az Ön személyes adatait titkosított formában továbbítjuk az interneten keresztül.

Személyes adatok megosztása harmadik felekkel

Személyes adatait csak az Ön által kért szolgáltatások nyújtásához használjuk fel. Ha a szolgáltatásnyújtás részeként külső szolgáltatókat veszünk igénybe, ezek kizárólag a szolgáltatásnyújtás céljából férnek hozzá az adatokhoz. Technikai és szervezési intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, és ugyanezt az igénybe vett külső szolgáltatóinktól is megköveteljük.

Ezenkívül az adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg harmadik felekkel, különösen nem reklámcélokra. Az Ön személyes adatait csak akkor osztjuk meg, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy ha erre jogszabályi rendelkezések és/vagy hatósági vagy bírósági végzések alapján felhatalmazást kaptunk vagy kötelesek vagyunk.

Ha mi vagy a szolgáltatók az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba továbbítjuk, betartjuk a GDPR követelményeit, így az Ön adatait csak a GDPR által garantált védelmi szintnek megfelelően továbbítjuk.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja – mivel az adatok megadása önkéntesen történik – elsősorban az érintett hozzájárulása (DPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Ha azért kezeljük az Ön személyes adatait, mert ez szükséges egy szerződés teljesítéséhez vagy egy Önnel fennálló kötelmi jogviszonyhoz, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szolgál az adatkezelés jogalapjaként.

Ha az Ön személyes adatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük, a jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Ezen túlmenően az adatkezelés jogalapja az GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja akkor, ha az adatkezelés cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében szükséges, és az adatkezeléshez fűződő érdek a jog korlátozásával arányos.

Az Adatvédelmi szabályzatban mindig feltüntetjük az Ön személyes adatainak kezelésére alkalmazott jogalapot.

Az adatok törlése és a tárolás időtartama

A jelen szabályzatban meghatározott eseteket kivéve mindig töröljük vagy zároljuk az Ön személyes adatait, amint a tárolás célja megszűnik. Az adatok azonban ezen időn túl is tárolhatók, ha ezt a ránk vonatkozó jogszabályok vagy jogi kötelezettségek teljesítése szükségessé teszi. Ezen esetekben töröljük vagy zároljuk az Ön személyes adatait, amint a vonatkozó kötelezettségek megszűnnek

Weboldalunk használata

Az Ön számítógépére vonatkozó információk

Minden alkalommal, amikor Ön belép a weboldalunkra, az alábbi információk kerülnek rögzítésre, a regisztrációtól függetlenül: a számítógép IP-címe, a böngésző megnevezése, operációs rendszer megnevezése, a belépés időpontja, továbbított adatmennyiség. Emellett tárolásra kerül annak weboldalnak a megnevezése is, amelyről a weboldalunkat megnyitották. A számítógép IP-címét csak a weboldal használatának időtartamára és az azt követő három hónapig tároljuk. Ezt követően törlésre kerül, vagy rövidítéssel anonimizáljuk. A többi adatot korlátozott ideig tároljuk.

Ezeket az adatokat a weboldal működtetéséhez használjuk; különösen a hibák azonosítására és kijavítására, a weboldal kihasználtsági szintjének meghatározására, valamint módosítások vagy fejlesztések elvégzésére. Az adatkezelés célja az adatkezelők jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A sütik használata

Sok weboldalhoz hasonlóan a mi weboldalunk is használ sütiket. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén tárolunk, és amelyek bizonyos beállításokat és adatokat tárolnak az információk megosztása céljából. A cookie általában tartalmazza annak a tartománynak a nevét, ahonnan a cookie-fájlt küldték, valamint a cookie korára vonatkozó információkat és egy alfanumerikus azonosítót.

A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy azonosítsuk az Ön számítógépét, és hogy az alapértelmezett beállításokat azonnal elérhetővé tegyük. Amennyire lehetséges, munkamenet-sütiket használunk, amelyek a böngésző munkamenet végén automatikusan törlődnek. Korlátozott esetekben hosszabb tárolási idejű sütiket is használhatunk, hogy az Ön alapértelmezett beállításait és preferenciáit figyelembe vehessük, amikor legközelebb meglátogatja weboldalunkat.

A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a cookie-kat. Ön azonban kikapcsolhatja a cookie-k mentését, vagy beállíthatja a böngésző beállításait úgy, hogy az tájékoztassa Önt, amint cookie-kat küldünk. Lehetőség van a korábban elmentett cookie-k manuális törlésére is a böngésző beállításain keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy weboldalunk használata blokkolva vagy korlátozva lehet, ha nem járul hozzá a cookie-k mentéséhez, vagy ha törli a szükséges cookie-kat.

Ha a weboldalunkhoz nem szükségesek cookie-k, akkor kérjük, hogy a weboldal első alkalommal történő elérésekor járuljon hozzá a cookie-k használatához. A kapcsolódó adatkezelés jogalapja minden esetben - beleértve az adatok harmadik féllel való megosztását is - az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pont). A hozzájárulás megadása után az bármikor visszavonható a jövőre nézve, különösen a kiválasztott beállítások megváltoztatásával.

A szükséges sütik használatának jogalapja a weboldalunk megfelelő működéséhez fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), valamint - amennyiben a weboldalunkon keresztül szerződéseket kötünk vagy teljesítünk - a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Regisztráció

Weboldalunk egyes funkcióinak használatához a "myBeckhoff" menüpont alatt regisztrálhat. Ehhez meg kell osztania a regisztráció során kért adatokat, mint például a nevét, címét és e-mail címét. A regisztráció dátumát és időpontját, valamint az IP-címet is rögzítjük. A regisztrációs folyamat során az adatok felhasználásához az Ön hozzájárulását kérjük. A regisztrációval az adatok megadása nem szükséges minden újabb látogatáskor, vagy rendelés leadásakor.

A regisztráció céljából történő adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ha Ön szerződés teljesítése vagy kezdeményezése céljából regisztrál nálunk, az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pont.

A regisztrációs folyamat során kötelező mezőként kért információkra a velünk kötött, meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó szerződés teljesítéséhez vagy kezdeményezéséhez van szükség. A regisztráció nem kötelező, a szerződéskötés a weboldalon történő regisztráció nélkül is lehetséges.

A regisztráció során egy ügyfélfiókot hozunk létre az Ön számára. Az adatokat az ügyfélfiókban mindaddig tároljuk, amíg aktív ügyfélkapcsolat áll fenn. Ha három éven keresztül semmilyen tevékenység nem azonosítható, az ügyfélkapcsolat státuszát inaktívra állítjuk. Ön bármikor kérheti ügyfélfiókja törlését.

Matomo

Weboldalunkon a Matomo (korábban Piwik) nyílt forráskódú szoftvert használjuk a statisztikai kiértékeléshez. A Matomo egy webanalitikai szolgáltatás. A Matomo segítségével gyűjtött adatokat egy adatbázisban tároljuk a használat elemzése céljából, annak érdekében, hogy optimalizáljuk weboldalainkat. Az összegyűjtött adatok közé tartozik a rövidített IP-cím, a látogatás időpontja, a megnyitott weboldalak, a weboldal, ahonnan Ön a weboldalunkat elérte ("referrer"), a használt böngésző, a weboldalainkon töltött idő és a hozzáférés gyakorisága.

A Matomo által generált értékelések teljesen anonimizáltak, és nem használhatók fel egy adott személy azonosítására. A Matomo által elmentett adatokat nem kapcsoljuk össze más adatforrásokkal, és nem osztjuk meg harmadik felekkel.

A Matomo használatának jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amelyet azzal ad meg, hogy a weboldalt meglátogatja. A Matomo adatelemzésről ezen a linken lemondhat, ezzel a hozzájárulását visszavonja.

Adatvédelmi beállítások

Az adatvédelmi beállításokat és az egyes sütiket itt szerkesztheti.

Harmadik fél szolgáltatásainak integrálása

Matomo

Weboldalunk bizonyos funkcióihoz harmadik fél szolgáltatásait vesszük igénybe. Ezek a szolgáltatások elsősorban opcionális funkciók, igénybe vételük a weboldal használatához nem szükségesek. Ezen szolgáltatások nyújtására kizárólag az ön választása alapján kerülhet sor, a választás történhet az adott szolgáltatás igénybe vételével is. Az érintett szolgáltatókkal megállapodtunk a szolgáltatások nyújtásárül vagy integrálásáról. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a harmadik fél szolgáltatók átlátható tájékoztatást adjanak a személyes adatok kezelésének mértékéről, és megfeleljenek az adatvédelmi rendelkezéseknek.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), kivéve, ha az alábbiakban az eltérő jogalapot megjelöljük. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Google Maps

A Google Maps szolgáltatást használjuk az útvonaltervezéshez és a fiókok helyének térképen való megjelenítéséhez. Ez a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: "Google") szolgáltatása.

A Google Maps használatára a Google szolgáltatási feltételei, valamint az általános szerződési feltételek vonatkoznak. A Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy oldalon találhatók.

Vimeo

A weboldalunkon található videók megjelenítéséhez a "Vimeo" (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (a továbbiakban: "Vimeo") szolgáltatást használjuk.

Bizonyos esetekben a felhasználói adatok kezelése a Vimeo USA-ban található szerverein történik.

Az adatok Vimeo általi gyűjtéséről, felhasználásáról és kezeléséről, valamint az Ön jogairól és a magánélet védelmének lehetőségeiről további információkat a http://vimeo.com/privacy oldalon talál.

Retargeting és remarketing

A retargeting vagy remarketing olyan technológiák, amelyek megfelelő hirdetéseket mutatnak azoknak a felhasználóknak, akik korábban meglátogattak egy bizonyos weboldalt, még azután is, hogy elhagyták azt a weboldalt. Ehhez az szükséges, hogy a weboldalt elhagyó internetfelhasználókat újra felismerjék, ezért a megfelelő szolgáltatók cookie-jait használják és a korábbi használati szokásokat is figyelembe veszik. Ha egy felhasználó például bizonyos termékeket néz meg, akkor ezeket vagy hasonló termékeket később más weboldalakon hirdetések formájában megjeleníthetjük neki. Ezek a hirdetések az egyes felhasználók igényeihez igazodnak. Ezekhez a személyre szabott hirdetésekhez a felhasználó azonosítása a kezdeti felismerésen túl nem szükséges. Ez azt jelenti, hogy a retargetinghez vagy remarketinghez használt adatokat nem kombináljuk más adatokkal.

Az ilyen típusú technológiákat hirdetések interneten történő elhelyezéséhez használjuk. A hirdetések elhelyezéséhez harmadik fél szolgáltatókat veszünk igénybe, sütik segítségével. Erről a technológiáról további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók a https://policies.google.com/privacy weboldalon. A Google remarketing és a Google AdWords konverziókövetés cookie-jainak telepítése megakadályozható a megfelelő böngészőszoftver beállításainak konfigurálásával, a http://www.google.com/policies/privacy/ads/ weboldalra való belépéssel és a megfelelő beállítások megváltoztatásával.

Webináriumok

Lehetősége van részt venni az általunk szervezett online webináriumokon. Ha részt kíván venni egy webináriumon, akkor a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait, különösen a nevét, e-mail címét és cégének vagy szervezetének nevét. A regisztrációs űrlapon keresztül továbbított adatokat kizárólag a webinárium megrendezése, az eseménnyel kapcsolatos kapcsolatfelvétel és a webináriummal kapcsolatos további információk küldése céljából kezeljük.

A webinárium a GoToWebinar platformon kerül megrendezésre. A GoToWebinar platform adatkezelője a GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Írország. A GoToWebinar adatkezelésére nincs befolyásunk. A GoToWebinar általi adatkezelésével kapcsolatos további információk a https://www.goto.com/company/legal és a https://www.goto.com/company/legal/privacy oldalon találhatók.

Amazon Web Services

Az Amazon Web Services-t használjuk az általunk gyűjtött adatok mentésére. Ez az Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA webtárhely szolgáltatása.

Ezt a szolgáltatást arra használjuk, hogy adatainkat az Amazon szerverein tároljuk.

Az adatkezelés jogalapja a weboldal gyors és biztonságos használatának biztosításához fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikke (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk az Amazon adatvédelmi tájékoztatójában találhatók a https://aws.amazon.com/privacy/ weboldalon.

Pályázói portál

A jelentkezési portálon keresztül pályázhat cégünknél állásra. Itt lehetősége van arra, hogy kitöltsön egy jelentkezési kérdőívet, és dokumentumfeltöltés útján elküldje nekünk a jelentkezéshez szükséges információkat és dokumentumokat. A jelentkezési portál használata önkéntes; jelentkezését más módon, például e-mailben vagy postai úton is elküldheti nekünk.

Ha a pályázói portálon keresztül nyújtja be a pályázatát, az Ön dokumentumai elektronikus úton kerülnek elküldésre vállalatunk illetékes munkatársainak. Ha Ön egy meghirdetett állásra jelentkezett, a dokumentumokat a kinevezési eljárás befejezése után három hónappal automatikusan töröljük. Egy nem meghirdetett állásra történő jelentkezés (egyedi jelentkezés) esetén a jelentkezést addig tartjuk meg, amíg a jelentkezés érdekelheti a munkavállalót. Ön bármikor kérheti jelentkezésének törlését, még a tervezett megőrzési időszakok lejárta előtt is. Amennyiben az Ön jelentkezése sikeres, a továbbított adatokat a munkaviszony létesítése céljából, a jogi követelmények figyelembevételével tároljuk. A pályázói portál keretében történő adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

Kommunikáció velünk

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha közvetlenül szeretne kapcsolatba lépni értékesítési, műszaki támogatási vagy szervizcsapatunkkal, használhatja az online kapcsolatfelvételi űrlapot. Ha a kapcsolatfelvételi űrlapot kívánja használni, rögzítjük a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatait, különösen a nevét és az e-mail címét. Az IP-címet, valamint a megkeresés dátumát és időpontját is elmentjük. A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül továbbított adatokat kizárólag az Ön kérésének vagy problémájának megválaszolása céljából kezeljük.

Ön választhatja ki, hogy milyen információkat küldjön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Miután feldolgoztuk a kérdését, az adatokat elmentjük arra az esetre, ha további kérdések merülnének fel. Ön bármikor kérheti az adatok törlését, ellenkező esetben az ügy teljes rendezését követően töröljük az adatokat, kivéve azokat, amelyek megőrzése jogi kötelezettség.

Hírlevél

Ha feliratkozik hírlevelünkre, e-mail címét – a saját reklámainkat is tartalmazó – hírlevelek küldésére használjuk, amíg le nem iratkozik. Rendszeres tájékoztatást kap e-mailben az aktuális témákról, valamint e-maileket különleges eseményekről, például különleges promóciókról. Az e-mailek személyre szabottak lehetnek.

Az Ön adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.

Ha Ön nem kíván továbbra is hírleveleket kapni tőlünk, akkor az Ön által adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a minden hírlevélben megtalálható leiratkozási link, vagy a lemondásra vonatkozó üzenet útján.

Közösségi média

Közösségi média

Weboldalunkon kívül különböző közösségi média csatornákat használunk az információátadásra és a kommunikációra. Ezekre a csatornákra mutató linkeket talál a weboldalunkon, illetve a weboldalunkra mutató hivatkozásokat ezeken a csatornákon. A használt csatornák: Facebook és az Instagram közösségi hálózatok, a LinkedIn karrierhálózat, valamint a YouTube és a Vimeo platformok.

A linkekre kattintva megnyílik az adott közösségi média weboldala, amelyre általában az adott szolgáltatók általános szerződési feltételei és adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. Az alábbiakban áttekintést adunk az egyes szolgáltatók székhelyéről és irányelveiről.

Facebook:

Üzemeltető: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország (a továbbiakban "Meta"). Irányelvek: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram:

Üzemeltető: Meta. Irányelvek: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn:

Üzemeltető: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország ("LinkedIn"). Irányelvek: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube:

Üzemeltető: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Vimeo:

Üzemeltető: Vimeo, Inc. 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Irányelvek: https://vimeo.com/privacy

A fent felsorolt oldalakat és azok funkcióit a saját felelősségére használja, különösen az interaktív funkciók, például a hozzászólások, megosztások vagy értékelések tekintetében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti üzemeltetők által az Önről gyűjtött adatok az Európai Unión kívülre is továbbíthatók.

Amennyiben a fenti közösségi oldalakon lehetőség van a velünk való kommunikációra, az adatokat a kommunikáció céljára használjuk fel. Az adatokat töröljük, amint már nincs szükség az adatgyűjtés céljának eléréséhez, vagy amikor Ön azt kéri.

Az Ön jogai és kapcsolattartás

Az érintett jogai

Ön számos joggal rendelkezik személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Először is, széles körű hozzáférési joggal rendelkezik, és kérheti személyes adatainak helyesbítését és/vagy törlését vagy szükség esetén zárolását. Kérheti továbbá az adatkezelés korlátozását, és joga van tiltakozni. Az Ön által hozzánk továbbított adatok tekintetében joga van az adathordozhatósághoz is.

Ha élni kíván valamelyik jogával és/vagy további információkat szeretne kapni ezzel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Alternatívaként kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel is.

A hozzájárulás visszavonása és tiltakozás

Miután Ön megadta a hozzájárulását, azt bármikor szabadon visszavonhatja a jövőre nézve. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás időpontjáig elvégzett adatkezelés jogszerűségét. Ügyfélszolgálati csapatunk és az adatvédelmi tisztviselőnk a kapcsolattartó ebben az ügyben is.

Ha az Ön személyes adatainak kezelése nem hozzájáruláson, hanem más jogalapon alapul, Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az Ön tiltakozása az adatkezelés felülvizsgálatához és esetleg megszüntetéséhez vezet. Önt tájékoztatjuk a felülvizsgálat eredményéről, és - amennyiben az adatkezelés a tiltakozás ellenére folytatódik - további tájékoztatást kap tőlünk arról, hogy miért megengedett az adatkezelés.

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőség

A Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Németország) kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt, aki támogatást nyújt számunkra az adatvédelmi jogszabályok szerinti ügyekkel kapcsolatban, és akivel Ön közvetlenül kapcsolatba léphet:

Hans-Peter Jakobfeuerborn
Telefonszám: +49 5246 963-0
E-mail: datenschutz@beckhoff.de

A Beckhoff Automation Kft.-vel az info@beckhoff.hu címen léphet kapcsolatba.

Panaszok

Ha úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak általunk történő kezelése nem felel meg a jelen Adatvédelmi szabályzatnak vagy az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseknek, joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál. Panaszt nyújthat be adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Az adatvédelmi tisztviselő ezt követően felülvizsgálja az ügyet, és tájékoztatja Önt a felülvizsgálat eredményéről.

A jelen adatvédelmi szabályzat módosításai

A jelen Adatvédelmi szabályzat állapotát a dátummal kapcsolatos információk (alább) jelzik. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor, a jövőre nézve is hatályosan módosítsuk. Módosításra különösen a weboldal technikai módosításai vagy az adatvédelmi jogszabályok szerinti követelmények változása esetén kerül sor. Az Adatvédelmi szabályzat aktuális változata mindig elérhető közvetlenül a weboldalon keresztül. Javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódjon az Adatvédelmi szabályzatban bekövetkezett változásokról.

Jelen Adatvédelmi szabályzat állapota: február 2024