LeválasztásHozzáadásBezárás

Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

Visszaélés-bejelentési rendszer

A Beckhoff Automation lehetőséget biztosít a munkavállalóknak, ügyfeleknek, beszállítóknak és más érintett feleknek arra, hogy azokat a problémákat és súlyos sérelmeket, amelyeknek a kezelése nyíltan nem lehetséges, egy bizalmas csatornán keresztül jelenthessék be. Az ilyen bejelentések – például a szabályok megszegéséről vagy etikátlan viselkedésről – pozitívan járulhatnak hozzá a Beckhoff vállalati kultúrájához, és lehetővé teszik a vállalat számára, hogy kivizsgálja a vállalati normák és értékek megsértését. A Beckhoff így megfelel a 2019/1937/EU irányelv ("Whistleblower-Directive") követelményeinek

A visszaélés-bejelentési rendszer a következő területeken elkövetett jogsértésekről szóló információk bejelentésére használható:

  • lopás, vesztegetés és pénzbeli előnyök
  • csalás, sikkasztás
  • összeférhetetlenség
  • bennfentes kereskedelem
  • trösztellenes ügyek (trösztellenes és/vagy versenyjogi szabályok megsértése)
  • pénzmosás
  • a számvitel körébe tartozó manipuláció
  • környezetvédelem
  • egészségügy, munkahelyi biztonság és üzembiztonság

A Beckhoff Automation megvizsgálja a megadott információkat, és a törvényes határidőkön belül válaszol a bejelentőknek. A feldolgozás bizalmasan történik. A bejelentők elérhetőségük megadásával hozzájárulhatnak a bejelentés feldolgozásához.

A Beckhoff Automation üdvözli ezt az új digitális kommunikációs csatornát a bejelentésekhez, vállalja, hogy előítélet nélkül ad felvilágosítást, és feltételezi, hogy a beérkezett bejelentések benyújtása jóhiszeműen történt, azok a bejelentő legjobb tudása szerint helytállóak, és a bejelentőnek nem áll szándékában hamis vádakat megfogalmazni.

A „Bejelentés benyújtása” gombra kattintva visszaélés-bejelentési rendszerünkhöz jut, amelyet az EQS Integrity Line egy külső weboldalon működtet: