OdpniPripniZapri

Sistem za prijavo nepravilnosti

Beckhoff Automation ponuja svojim zaposlenim, strankam, dobaviteljem in drugim vključenim stranem možnost, da prek zaupnega kanala prijavijo težave in vložijo resne pritožbe, ki jih ni mogoče odprto obravnavati. Opozarjanje na dogodke, kot so kršitve pravil ali neetično vedenje, lahko pozitivno prispeva h korporativni kulturi družbe Beckhoff in ji omogoča, da razišče kršitve poslovnih standardov in vrednot. Beckhoff tako izpolnjuje zahteve Direktive EU št. 2019/1937 ("Whistleblower-Directive")

Sistem za prijavljanje nepravilnosti se lahko uporabi za sporočanje informacij o kršitvah na naslednjih področjih:

  • tatvine, podkupnine in denarne koristi
  • goljufije, poneverbe
  • navzkrižja interesov
  • trgovanje z notranjimi informacijami
  • protimonopolne zadeve (kršitve protimonopolnega prava in/ali konkurenčnega prava)
  • pranje denarja
  • manipulacije na področju računovodstva
  • varstvo okolja
  • varnost in zdravje pri delu ter obratovalna varnost

Družba Beckhoff Automation bo pregledala predložene informacije in se prijaviteljem odzvala v zakonskih rokih. Obdelava je zaupna. Z navedbo kontaktnih podatkov lahko prijavitelji med obdelavo dopolnjujejo informacije.

Družba Beckhoff Automation pozdravlja novi digitalni komunikacijski kanal za poročanje, se zavezuje, da bo brez predsodkov zagotovila pojasnila, in verjame, da so prejete prijave predložene v dobri veri in pravilne po najboljšem vedenju prijavitelja, brez namena podajanja lažnih obtožb.

S klikom na gumb "Pošlji prijavo" boste preusmerjeni v naš sistem za prijavo nepravilnosti, ki ga na zunanji spletni strani upravlja EQS Integrity Line: