IrrotaKiinnitäSulje

Whistleblowing-ilmoituskanava

Beckhoff Automation tarjoaa työntekijöille, asiakkaille, tavarantoimittajille ja muille asianomaisille mahdollisuuden raportoida väärinkäytöksistä ja vakavista epäkohdista, joita ei voida käsitellä avoimesti luottamuksellisen kanavan kautta. Tällaiset ilmoitukset, esimerkiksi sääntöjen rikkomisesta tai epäeettisestä käytöksestä voi olla myönteinen vaikutus Beckhoffin yrityskulttuuriin, ja ne antavat yritykselle mahdollisuuden puuttua yritysnormien ja -arvojen rikkomiseen. Beckhoff noudattaa siten EU:n direktiivin 2019/1937 ("Whistleblower-Directive") vaatimukset.

Ilmoituskanavan kautta voidaan ilmoittaa rikkomuksista seuraavilla alueilla:

  • varkaudet, lahjukset ja rahalliset edut
  • petos, kavallus
  • eturistiriidat
  • sisäpiirikauppa
  • kilpailuoikeudelliset asiat (kilpailuoikeuden ja/tai kilpailulainsäädännön rikkominen)
  • rahanpesu
  • kirjanpidon piiriin kuuluva manipulointi
  • ympäristönsuojelu
  • terveys, työturvallisuus ja toimintaturvallisuus

Beckhoff Automation tarkastaa saamansa tiedot ja vastaa ilmiantajille lakisääteisten määräaikojen puitteissa. Käsittely tapahtuu luottamuksellisesti. Antamalla yhteystietonsa ilmiantajat voivat osallistua asian käsittelyyn.

Beckhoff Automation suhtautuu myönteisesti tähän uuteen digitaaliseen raportointikanavaan, sitoutuu selvittämään tapaukset ennakkoluulottomasti ja lähtökohtana on että ilmoitukset on tehty vilpittömästi ja ilmoittajan parhaan tietämyksen mukaan, eikä tarkoituksena ole esittää vääriä syytöksiä.

Painamalla "Lähetä ilmoitus" -painiketta pääset EQS Integrity Line -yhtiön ulkoisella verkkosivulla toimivaan whistlerblower-ilmoituskanavaan: