IrrotaKiinnitäSulje

Tietosuojaseloste

Johdanto

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Saksa ja Beckhoff Automation Oy, Suomi (jäljempänä: ”Me”) on verkkopalvelun ylläpitäjänä vastuussa verkkopalvelun käyttäjien henkilötietojen käsittelystä. Yhteystietomme löytyvät verkkopalvelun julkaisutiedoista. Henkilötietojen käsittelyyn liittyviin kysymyksiin vastaavat yhteyshenkilöt on mainittu suoraan tässä tietosuojaselosteessa.

Otamme yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojauksen erittäin vakavasti. Keräämme, tallennamme ja käytämme henkilötietojasi vain tämän tietosuojaselosteen sisällön sekä sovellettavien tietosuojalainsäädännön määräysten, erityisesti eurooppalaisen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisten tietosuojamääräysten mukaisesti.

Haluamme tämän tietosuojaselosteen puitteissa kertoa sinulle, missä laajuudessa ja mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsitellään verkkopalvelun käytön yhteydessä.

Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat tunnistettuihin tai tunnistettavissa oleviin luonnollisiin henkilöihin liittyviä tietoja. Niitä ovat kaikki henkilöllisyyteesi liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi tai postiosoitteesi. Tiedot, jotka eivät ole yhdistettävässä henkilöllisyyteesi (esimerkiksi tilastolliset tiedot esimerkiksi verkkopalvelun käyttäjien lukumäärästä) puolestaan eivät ole henkilötietoja.

Voit käyttää verkkopalveluamme yleensä henkilöllisyyttäsi ja henkilötietojasi ilmoittamatta. Keräämme silloin ainoastaan verkkopalvelussamme vierailuun liittyviä yleisiä tietoja. Henkilötietosi kerätään tosin muutamia tarjoamiamme palveluja varten. Käsittelemme näitä tietoja ainoastaan verkkopalvelussa vierailuun liittyviin tarkoituksiin, erityisesti haluttujen tietojen toimittamiseen. Henkilötiedoista on kerättävä pakollisina vain tiedot, jotka ovat ehdottoman tarpeen. Sen lisäksi myös muut tiedot ovat mahdollisia, mutta niiden antaminen on vapaaehtoista. Ilmoitamme aina, onko kyse pakollisista vai vapaaehtoisista tiedoista. Lisätietoja löytyy tämän tietosuojaselosteen vastaavista kohdista.

Automatisoitua päätöksentekoa henkilötietojesi pohjalta ei tapahdu verkkopalvelumme käytön yhteydessä.

Henkilötietojen käsittely

Tallennamme tietosi erikoissuojatuille palvelimille Euroopan unionin sisällä. Ne on suojattu teknisin ja organisatorisin toimenpitein katoamista ja tuhoutumista vastaan ja siten, että luvattomat henkilöt eivät voi käyttää, muuttaa tai jakaa tietojasi. Vain muutamat, valtuutetut henkilöt pääsevät käsiksi tietoihisi. Kyseiset henkilöt vastaavat palvelimen teknisestä, kaupallisesta ja toimituksellisesta tuesta. Säännöllisistä tarkastuksista huolimatta täydellinen suojaus kaikkia vaaroja vastaan ei kuitenkaan ole mahdollista.

Henkilötietosi lähetetään internetin kautta salattuina. Käytämme tiedonsiirtoon TLS-/SSL-salausta (Transport Layer Security / Secure Socket Layer).

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Käytämme henkilötietojasi aina vain haluamiesi palvelujen toimittamiseen. Mikäli käytämme palvelujen toimittamiseen ulkoisia palveluntarjoajia, he voivat käyttää tietoja ainoastaan palvelun tarjoamistarkoituksessa. Varmistamme teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden kautta lakisääteisten tietosuojamääräysten noudattamisen ja velvoitamme myös ulkoiset palveluntarjoajamme noudattamaan niitä.

Emme luovuta tietoja ilman nimenomaista suostumustasi kolmannelle osapuolelle. Emme luovuta tietoja mainostarkoituksiin. Henkilötietosi luovutetaan eteenpäin vain, jos olet itse hyväksynyt niiden luovuttamisen tai olemme oikeutettuja tai velvollisia luovuttamaan ne lakisääteisten määräysten ja/tai viranomaisten tai oikeuden määräyksestä. Tällöin kysymyksessä voi olla erityisesti tietojen ilmoittamisesta syytteen nostamiseksi rikoksen vuoksi, vaarojen välttämiseksi tai teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi.

Mikäli toimitamme henkilötietojasi joko itse tai palveluntarjoajan kautta Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseviin maihin, noudatamme siinä yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 44 ff. tietoja ja velvoitamme myös palveluntarjoajamme noudattamaan kyseisiä säädöksiä. Toimitamme sen vuoksi tietojasi Euroopan ulkopuolella sijaitseviin valtioihin yleisen tietosuoja-asetuksen takaaman suojaustason huomioon ottaen. Tämä suojaustaso taataan erityisesti EU-komission tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen kautta tai tästä katsottavien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden kautta yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 46 kohdan 2 c) mukaisesti.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Jos haemme henkilötietojesi käsittelyyn suostumuksen, tietojen käsittelyn oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a).

Jos käsittelemme henkilötietojasi, koska se on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi tai kanssasi solmitun sopimukseen rinnastettavan suhteen puitteissa, tietojen käsittelyn oikeusperustana toimii yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta b).

Jos käsittelemme henkilötietojasi lakiin perustuvan velvoitteen noudattamiseksi, tietojen käsittelyn oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta c).

Tietojen käsittelyn oikeusperustana voi olla lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f), jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun intressin säilyttämiseksi ja jonka yhteydessä sinun etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi eivät vaadi henkilötietojen suojaamista.

Osoitamme tässä tietosuojaselosteessa aina, mihin oikeusperusteeseen henkilötietojesi käsittely perustuu.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Poistamme henkilötietosi tai estämme niiden käytön aina silloin, kun niiden säilyttämiseen ei ole enää syytä. Säilytys voi kuitenkin jatkua, jos lakisääteiset vaatimukset, joita meidän on noudatettava, edellyttävät sitä. Niitä voivat olla esimerkiksi lakisääteiset säilyttämistä ja asiakirjoja koskevat velvoitteet. Sellaisessa tapauksessa poistamme henkilötiedot tai estämme niiden käytön, kun vastaavat vaatimukset eivät enää ole voimassa.

Verkkopalvelumme käyttö

Tietokonettasi koskevat tiedot

Keräämme rekisteröinnistäsi riippumatta jokaisen verkkopalvelumme käytön yhteydessä seuraavat tietokonettasi koskevat tiedot: tietokoneesi IP-osoite, selaimesi pyyntö ja kyseisen pyynnön kellonaika. Sen lisäksi tallennamme pyyntöön liittyvän tilan ja siirretyn tietomäärän. Keräämme myös käytetyn tietokoneen käyttöjärjestelmän ja käytetyn selaimen tuote- ja versiotiedot. Sen lisäksi tallennamme tiedon siitä, miltä verkkosivustolta verkkopalvelun käyttö aloitettiin. Tietokoneesi IP-osoite tallennetaan muistiin vain verkkopalvelun käytön ja sitä seuraavan kolmen kuukauden ajaksi, jonka jälkeen se poistetaan tai tehdään salauksen kautta nimettömäksi.

Käytämme näitä tietoja verkkopalvelun toteuttamiseen ja erityisesti virheiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi, verkkopalvelun käyttöasteen määrittämiseksi sekä mukautusten tai parannusten suorittamiseksi. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tässä tarkoituksessa yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f).

Evästeiden käyttö

Verkkopalvelussamme – samoin kuin useilla verkkosivustoilla – käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneeseesi ja jotka tallentavat tiettyjä asetuksia sekä tietoja, jotta verkkopalvelumme voi vaihtaa tietoja selaimesi kautta. Eväste sisältää yleensä toimialueen nimen, josta evästetiedosto lähetettiin, sekä tiedot evästeen iästä ja aakkosnumeerisen tunnistekoodin.

Evästeiden ansiosta pystymme tunnistamaan tietokoneesi ja antamaan välittömästi käyttöön mahdolliset esiasetukset. Käytämme tämän tarkoituksen saavuttamiseksi erilaisia evästeitä.

Välttämättömät evästeet mahdollistavat perustoiminnot ja niitä vaaditaan verkkosivuston moitteettoman toiminnan onnistumiseksi. Tässä on huomioitava myös oikeutettu intressimme tietojenkäsittelyyn tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f) mukaisesti.

Sen lisäksi käytämme markkinointievästeitä, joita kolmannet palveluntarjoajat käyttävät henkilökohtaisen mainonnan näyttämiseksi, sekä kolmansien palveluntarjoajien evästeitä, jotka mahdollistavat sivustollemme sisällytettyjen sisältöjen käytön. Käytämme näitä palveluntarjoajia verkkopalvelumme parantamiseksi ja voidaksemme tarjota sinulle parempaa ja räätälöidympää palvelua. Näitä evästeitä käytetään vain silloin, kun olet nimenomaan hyväksynyt niiden käytön. Tällaisten palveluiden käytön oikeusperustana on tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a) mukainen suostumuksesi.

Käyttämämme evästeet ovat niin kutsuttaja istuntokohtaisia evästeitä, jotka poistetaan automaattisesti, kun käytetty selain suljetaan. Yksittäisissä tapauksissa voidaan käyttää myös pidempään tallennettavia evästeitä, jotta esiasetuksesi ja mieltymyksesi voidaan huomioida myös silloin, kun vierailet verkkopalvelussamme seuraavan kerran.

Useimmat selaimet on asetettu siten, että ne hyväksyvät evästeet automaattisesti. Voit myös poistaa evästeiden tallentamisen käytöstä tai säätää selaimesi siten, että sinulle tulee ilmoitus heti, kun evästeitä lähetetään. Sen lisäksi on mahdollista myös poistaa tallennettuja evästeitä manuaalisesti selaimen asetusten kautta. Huomaa, että verkkopalvelumme saattaa olla käytettävissä vain rajallisesti tai ei ollenkaan, jos kiellät evästeiden tallentamisen tai poistat välttämättömiä evästeitä.

Yksityisyyttä koskevat asetukset

Voit milloin tahansa muokata yksityisyyttä koskevia ja yksittäisten evästeiden asetuksia täällä.

Google Maps

Käytämme ajoreittien laatimiseen ja toimipaikkojen paikkakuntien esittämiseen kartoilla Google Maps -palvelua. Palvelun omistaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Karttojen ja kirjoitusten esittämiseksi luodaan verkkosivustoillemme mentäessä yhteys Google-palvelimeen USA:ssa.

Jos avaat verkkosivustollamme vieraillessasi Google Maps -palvelun, Google tallentaa selaimesi kautta laitteeseesi evästeen. Google käsittelee käyttäjätietojasi sijaintipaikan esittämiseksi ja reittikuvauksen laatimiseksi. On mahdollista, että Google käyttää siihen USA:ssa sijaitsevaa palvelinta.

Oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f. Tavoitteemme on verkkosivustomme toimintojen optimointi.

Googlelle välitettyjen tietojen kautta Google pystyy määrittämään, miltä verkkosivustolta pyyntösi on lähetetty ja mihin IP-osoitteen reittikuvaus on välitettävä.

Jos et hyväksy tallennusta ja käsittelyä, evästeiden asennus on estettävä. Se voidaan tehdä selaimesi vastaavien asetusten kautta. Viittaamme tältä osien evästeitä koskeviin tietoihin.

Google Maps -palvelun käyttöön sovelletaan Google-käyttöehtoja sekä yleisiä sopimusehtoja. Google-tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

Käytämme videoiden esittämiseen verkkosivustollamme ”Vimeo”-videopalvelua (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, jäljempänä siitä käytetään vain ”Vimeo”-nimitystä).

Käyttäjätietoja käsitellään osittain Vimeo-videopalvelun palvelimilla USA:ssa.

Oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a). Ilmaiset suostumuksesi sallimalla ulkoisten sisältöjen integroinnin.

Jos annat suostumuksesi Vimeon videoiden upottamiseen, videon esittämiseksi luodaan yhteys Vimeon palvelimiin USA:ssa. Sitä varten välitetään IP-osoitteesi teknisistä syistä ja Vimeo käsittelee sen. Lisäksi kerätään vastaavalla sivulla tapahtuvan vierailusi päivämäärä ja kellonaika.

Mikäli olet kirjautunut Vimeo-palveluun vieraillessasi verkkosivustoillamme, joihin on upotettu Vimeo-video, Vimeo kohdentaa kerätyt käyttäjätiedot henkilökohtaiselle käyttäjätilillesi. Sen estämiseksi sinun on ennen verkkosivustoillamme vierailua joko kirjauduttava ulos Vimeosta tai määritettävä tilisi asetukset Vimeossa vastaavalla tavalla.

Vimeo käyttää analysointitarkoituksiin verkkosivuston Google Analytics -analyysityökalua. Google Analytics -työkalun välityksellä evästeet tallennetaan internet-selaimesi kautta laitteeseesi ja tiedot verkkosivustojemme käytöstä, joihin on upotettu Vimeo-video, lähetetään Googlelle. On mahdollista, että Google tallentaa tiedot USA:ssa sijaitseville palvelimille ja käsittelee niitä siellä.

Jos et hyväksy tallennusta ja käsittelyä, evästeiden asennus on estettävä. Se voidaan tehdä selaimesi vastaavien asetusten kautta. Viittaamme tältä osien evästeitä koskeviin tietoihin.

Lisätietoja Vimeon kautta tapahtuvasta tietojen keräämisestä, käytöstä ja käsittelystä sekä oikeuksista ja mahdollisuuksista yksityisyytesi suojaamiseen löytyy osoitteesta http://vimeo.com/privacy.

Matomo

Käytämme verkkopalvelullemme Open-Source-ohjelmistoa, jonka nimi on Matomo (aikaisemmin nimi oli Piwik). Sitä käytetään käytön tilastolliseen arviointiin. Kyseessä on verkkoanalyysipalvelu. Matomon kautta kerätyt tiedot tallennetaan tietokantaan käytön analyysitarkoituksessa, joka palvelee verkkosivustomme optimointia. Kerättyihin tietoihin sisältyy lyhennetty IP-osoite, kellonaika, avattu verkkosivusto, verkkosivusto, jolta siirryit sivustollemme (”viittaaja”), käytetty selain, verkkosivustollamme vierailun kesto ja vierailun tiheys.

Matomon laatimat analyysit ovat täysin nimettömiä eikä niitä voi käyttää yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Matomon tallentamia tietoja ei linkitetä muihin tietolähteisiin tai luovuteta kolmannelle osapuolelle. Mamaton käytön oikeusperustana on tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a) mukainen suostumuksesi. Suostumus voidaan peruuttaa vapaasti milloin tahansa. Sillä ei ole vaikutusta ennen peruutusta tapahtuneisiin tietojenkäsittelyprosesseihin. Kun avaat tämän linkin, voit peruuttaa suostumuksesi Matomon kautta tapahtuvaan tietojesi analysointiin. Internet-selaimesi kautta laitteeseesi tallennetaan eväste, joka estää analysoinnin jatkamisen. Huomaa, että sinun on käytettävä edellä mainittua linkkiä uudelleen, jos poistat laitteeseesi tallennetut evästeet.

Retargeting ja Remarketing

Retargeting (uudelleenkohdistus) tai remarketing (uudelleenmarkkinointi) ovat teknologioita, joiden avulla aikaisemmin jollakin tietyllä verkkosivustolla vierailleille käyttäjille näytetään sopivia mainoksia silloinkin, kun he ovat jo poistuneet kyseiseltä verkkosivustolta. Sen mahdollistamiseksi internetin käyttäjät on voitava tunnistaa uudelleen oman verkkosivuston ulkopuolella, ja siihen käytetään vastaavien palveluntarjoajien evästeitä; sen lisäksi huomioidaan siihenastinen käyttö. Jos käyttäjä esimerkiksi katselee tiettyjä tuotteita, nämä tai vastaavanlaisia tuotteita voidaan myöhemmin näyttää hänelle muilla verkkosivustoilla. Kyseessä on henkilökohtainen mainonta, joka on mukautettu yksittäisen käyttäjän tarpeisiin. Henkilökohtainen mainonta ei vaadi tunnistettavuuden lisäksi käyttäjän tunnistamista. Emme sen vuoksi yhdistä uudelleenkohdistamista tai uudelleenmarkkinointia varten käytettyjä tietoja muihin tietoihin.

Käytämme kyseisiä teknologioita ilmoitusten näyttämiseksi Internetissä. Käytämme ilmoitusten näyttämiseen kolmansia palveluntarjoajia. Käytämme muun muassa Googlen tarjontaa, joka mahdollistaa Internetin käyttäjälle mielenkiintoisten tuotteiden automaattisen esittämisen. Tämä toiminto toteutetaan evästeiden kautta. Lisätietoja tästä teknologiasta löytyy Google-tietosuojamääräyksistä osoitteessa. Google Remarketing- ja Google AdWords Conversion Tracking -evästeiden asentaminen voidaan estää kunkin selainohjelmiston asetuksen kautta avaamalla verkkosivusto http://www.google.com/policies/privacy/ads/ ja muuttamalla vastaavaa asetusta.

Edellä mainittujen evästeiden käytön oikeusperustana on tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a) mukainen suostumuksesi. Suostumus voidaan peruuttaa vapaasti milloin tahansa. Sillä ei ole vaikutusta ennen peruutusta tapahtuneisiin tietojenkäsittelyprosesseihin.

Verkkoseminaarit

Sinulla on mahdollisuus osallistua sähköisesti toteutettuihin verkkoseminaareihimme verkkosivustoillemme sisältyvien erilaisten linkkien kautta. Kun haluat osallistua verkkoseminaariin, käsittelemme sitä varten henkilötietosi, jotka ilmoitat ilmoittautumislomakkeessa. Tietoja ovat erityisesti nimi, sähköpostiosoite sekä yrityksen tai järjestön nimi. Käsittelemme ilmoittautumislomakkeen kautta välitetyt tiedot ainoastaan verkkoseminaarin toteuttamisen mahdollistamiseksi, ottaaksemme sinuun yhteyttä tapahtumaa koskien ja lähettääksemme sinulle verkkoseminaariin liittyviä lisätietoja.

Webinaarit toteutetaan GoToWebinar-alustalla. GoToWebinar-alustaa hallinnoi GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irlanti. Meillä ei ole vaikutusta GoToWebinarin käsittelemiin tietoihin. Lisätietoja GoToWebinarin tietojenkäsittelystä löydät osoitteista https://www.goto.com/company/legal ja https://www.goto.com/company/legal/privacy.

Oikeusperustamme tietojenkäsittelylle verkkoseminaarien toteuttamisen yhteydessä ja meille sen puitteissa välittämillesi tiedoille on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a) mukainen suostumuksesi.

Rekisteröinti

Voit rekisteröityä verkkopalvelumme käyttöön. Sinun on sitä varten ilmoitettava rekisteröinnin puitteissa kysyttävät tiedot, joita ovat esimerkiksi nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Sen lisäksi tallennamme rekisteröinnin päivämäärän ja kellonajan sekä IP-osoitteen. Pyydämme rekisteröintiprosessin yhteydessä suostumuksesi tietojen käyttöön. Sen etuna on, että sinun ei tarvitse antaa näitä tietoja uudelleen jokaisen käytön tai tilauksen yhteydessä.

Rekisteröintiin tarvittavien tietojen käsittelyn oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a) mukainen suostumuksesi. Jos rekisteröidyt sivustollemme sopimuksen täytäntöönpanoa tai luomista varten, tietojenkäsittelyn oikeusperustana on lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a).

Rekisteröitymisen yhteydessä pakollisina mainitut tiedot ovat välttämättömiä kanssamme tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai luomiseksi tiettyjä palveluita varten.

Rekisteröinnin myötä sinulle tallennetaan asiakastili. Säilytämme asiakastilin sisältämät tiedot niin kauan kuin aktiivinen asiakassuhde on olemassa. Jos aktiivista toimintaa ei ole kolmeen vuoteen, asiakassuhteen tila asetetaan inaktiiviseksi. Voit milloin tahansa vaatia käyttäjätilisi poistamista.

Hakijaportaali

Hakijaportaalin kautta voit hakea meille töihin. Tarjoamme mahdollisuuden täyttää hakijan kyselylomakkeen ja toimittaa meille hakemuksessa tarvittavat tiedot ja asiakirjat lataamalla ne palvelimeen. Hakijaportaalin käyttö on vapaaehtoista; voit toimittaa meille hakemuksesi myös muulla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse tai postitse.

Kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi hakijaportaalin kautta, asiakirjasi lähetetään vastaavalle työntekijälle yrityksemme sisällä elektronisesti. Jos olet hakenut avoinna ollutta paikkaa, asiakirjasi poistetaan automaattisesti kolmen kuukauden kuluttua työhönottomenettelyn päättymisestä, elleivät mitkään muut oikeutetut intressit estä sitä. Tällaisia tähän liittyviä oikeutettuja intressejä ovat esimerkiksi todistusvelvollisuus yleisen yhdenvertaisuuslain mukaisessa menettelyssä. Työhakemus, joka ei liity avoinna olleeseen paikkaan (oma-aloitteinen hakemus), säilytetään niin kauan kuin on mahdollista, että hakemus voi olla kiinnostava. Voit milloin tahansa vaatia hakemuksesi poistamista ennen mainittujen säilytysmääräaikojen päättymistä. Jos hakemus johtaa työpaikan saamiseen, ilmoitetut tiedot tallennetaan työsuhteen toteuttamista varten lainsäädännön mukaisesti. Sen lisäksi voimme tukeutua hakijaportaalin tietojenkäsittelylle antamaasi suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a) mukaisesti.

Viestintä kanssamme

Voit ottaa meihin yhteyttä eri tavoilla.

Uutiskirje

Kun kirjaudut uutiskirjeemme tilaajaksi, sähköpostiosoitettasi käytetään omiin mainostarkoituksiin, kunnes peruutat kirjautumisen. Saat säännöllisesti ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä tietoja sähköpostitse sekä sähköposteja erityisistä syistä, esimerkiksi erikoistarjousten yhteydessä. Sähköpostit voivat olla räätälöityjä ja personoituja meille toimittamiesi tietojen pohjalta.

Käytämme uutiskirjeemme tilauksen kirjaamiseen, mikäli emme ole saaneet kirjallista suostumustasi, niin kutsuttua double-opt-in-menetelmää (”toistettu suostumus”) eli lähetämme sinulle uutiskirjeen sähköpostitse vasta, kun olet sitä ennen nimenomaisesti vahvistanut sen, että haluat meidän aktivoivan uutiskirjeiden lähettämisen. Lähetämme sinulle ilmoitussähköpostin ja pyydämme sinua vahvistamaan sähköpostin sisältämää linkkiä napsauttamalla, että haluat vastaanottaa uutiskirjeemme. Tallennamme uutiskirjeen ja muiden sen mahdollisesti sisältämien linkkien avaamisen. Käsittelemme sen lisäksi uutiskirjeen käytön yhteydessä seuraavia tietoja: käyttämäsi sähköpostiohjelma, käyttöjärjestelmäsi, avaamisen ajankohta ja lyhennetty IP-osoitteesi.

Tietojesi käsittelyn oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a) mukainen suostumuksesi, kun olet nimenomaisesti kirjautunut uutiskirjeen tilaajaksi. Lakisääteisten vaatimusten puitteissa voi olla myös mahdollista, että saat uutiskirjeemme ilman nimenomaista suostumustasi, koska olet tilannut meiltä tavaroita tai palveluita ja olemme sen yhteydessä saaneet sähköpostiosoitteesi etkä ole kieltänyt tietojen saamista sähköpostitse. Tässä tapauksessa oikeusperusteena on oikeutettu intressimme suoramainonnan lähettämiseen yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f) mukaisesti.

Jos et enää halua vastaanottaa uutiskirjettämme, voit peruuttaa milloin tahansa meille antamasi suostumuksen tulevaisuutta varten tai kieltää uutiskirjeen lähettämisen ilman, että siitä aiheutuu muita kuin perustariffien mukaisia lähettämiskuluja. Käytä siihen jokaisen uutiskirjeen sisältämää linkkiä tai ilmoita siitä meille tai tietosuojavastaavallemme.

Oikeutesi ja yhteystiedot

Pidämme hyvin tärkeänä sitä, että selvitämme henkilötietojesi käsittelyn mahdollisimman selkeästi ja ilmoitamme sinulle oikeuksistasi. Jos haluat lisätietoja tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa meihin aina yhteyttä, jotta voimme huolehtia asiastasi.

Rekisteröityjen henkilöiden oikeudet

Sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyen laajat oikeudet. Ensinnäkin sinulla on kattavat oikeudet saada tietoja, ja voit tarvittaessa vaatia henkilötietojen oikaisemista ja/tai poistamista tai niiden käytön estämistä. Voit myös vaatia käsittelyn rajoittamista, ja sinulla on vastustamisoikeus. Välittämiemme henkilötietojesi suhteen sinulla on lisäksi oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Jos haluat vedota oikeuksiisi ja/tai saada siihen liittyviä lisätietoja, käänny asiakaspalvelumme puoleen. Vaihtoehtoisesti voi kääntyä sen lisäksi myös tietosuojavastaavamme puoleen.

Suostumuksen peruuttaminen ja vastustaminen

Antamasi suostumus voidaan peruuttaa vapaasti milloin tahansa tulevaisuutta varten. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista toteutettuun suostumuksen pohjalta tapahtuneeseen tietojenkäsittelyyn. Yhteyshenkilöt tätä varten ovat asiakaspalvelumme ja tietosuojavastaavamme.

Mikäli henkilötietojesi käsittely ei perustu suostumukseesi vaan tapahtuu muun oikeusperusteen pohjalta, voit vastustaa tällaista tietojenkäsittelyä. Vastustuksesi johtaa tietojenkäsittelyn tarkastukseen ja mahdollisesti päättymiseen. Sinulle ilmoitetaan tarkastuksen tuloksesta ja saat – mikäli tietojenkäsittelyä on siitä huolimatta tarkoitus jatkaa – meiltä lisätietoja siitä, miksi tietojenkäsittely on sallittu.

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot

Olemme nimittäneet tietosuojavastaavan, joka tukee meitä tietosuojaoikeudellisissa asioissa ja jonka puoleen voit kääntyä myös suoraan. Tietosuojavastaavamme on käytettävissäsi henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä, ja häneltä saa lisätietoja tietosuojaoikeudellisista asioista:

Data privacy contact
Puhelin: + 49 5246 963-0
Sähköposti: datenschutz@beckhoff.de

Valitukset

Jos olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittelymme ei vastaa tätä tietosuojaselostetta tai sovellettavia tietosuojamääräyksiä, on sinulla oikeus valittaa siitä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka onTietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6 krs. 00520 Helsinki, puh. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi.

Lisätiedot ja muutokset

Linkit muille verkkosivustoille

Verkkopalvelumme voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Linkit on yleensä merkitty vastaavalla tavalla. Emme voi vaikuttaa siihen, miten tietosuojamääräyksiä noudatetaan linkitetyillä verkkosivustoille. Suosittelemme sen vuoksi ottamaan selvää kulloisistakin tietosuojaselosteista myös muilla verkkosivustoilla.

Tämän tietosuojaselosteen muutokset

Tietosuojaselosteen viimeisin päivitys ilmoitetaan päivämäärätiedon (alla) kautta. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa tulevin vaikutuksin. Muutos tapahtuu erityisesti verkkopalvelun teknisten mukautusten tapauksessa tai lakisääteisten tietosuojamääräysten muuttuessa. Tietosuojaselosteen kulloinkin uusin versio on katsottavissa suoraan verkkopalvelun kautta. Suosittelemme ottamaan säännöllisesti selvää tämän tietosuojaselosteen muutoksista.

Tietosuojaselosteen uusin päivitys: lokakuu 2020