AyırSabitleKapat

Veri Gizliliği Politikası

Giriş

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Germany ve Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti., Türkiye (bundan sonra kısaca “Biz”, “Bizim” ve “Bize” olarak anılacaktır) şirket web sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin işlemesinde site operatörü olarak sorumludur. İletişim detaylarımıza şirketimiz web sitesinde yer alan yasal bildirimden ulaşılabilir, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin sorular için irtibat kişileri ise doğrudan bu Veri Gizliliği Politikasında listelenmiştir.

Gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktayız. Kişisel verilerinizi kesinlikle bu Veri Gizliliği Politikasının içeriğine ve uygulanabilir veri gizliliği hükümlerine, özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile uygun olarak; topluyor, saklıyor ve kullanıyoruz.

Bu Veri Gizliliği Politikası, şirket web sitesinin kullanımıyla bağlantılı olarak, kişisel verilerin işlendiği kapsam ve amaç hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel veri

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu tanım, kimliğinize ilişkin, adınız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, IP adresiniz ya da posta adresiniz gibi her türlü bilgiyi içerir. Diğer taraftan, kimliğinizle doğrudan ilişkilendirilemeyen bilgiler, (örneğin çevrimiçi sitenin kullanıcı sayısı gibi istatistiki veriler), kişisel veri olarak değerlendirilmez.

Web sitemizin temel özelliklerini, kimliğinizi açıklamadan ve kişisel verilerinizi vermeden kullanabilirsiniz. Bu nedenle, sadece web sitemizi ziyaretiniz hakkında genel bilgileri toplamaktayız. Ancak, sunulan hizmetlerden bazıları için kişisel verileriniz toplanacaktır. Bu verileri yalnızca bu web sitesinin kullanımı amacıyla, özellikle de istenen bilgileri sağlamak için işleyeceğiz. Kişisel verileri toplarken, yalnızca kesinlikle gerekli olan verileri sağlamanız istenecektir. Diğer bilgileri toplamak mümkündür ancak gönüllülük esasına göre tarafınızca sağlanır. Veri giriş alanlarının zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olduğunu her zaman belirteceğiz. Bu Veri Gizliliği Politikasının ilgili bölümündeki belirli ayrıntılar hakkında sizi bilgilendireceğiz.

Şirketimiz web sitesini kullanırken, kişisel verilerinize dayanarak otomatik bir karar alınmaz.

Kişisel verinin işlenmesi

Verileriniz tarafımızca KVKK 9. Madde uyarınca açık rızanız halinde, yurtdışında Avrupa Birliği içinde özel olarak korunan sunucularda saklanmaktadır. Bu sunucuları, yetkisiz kişilerce verilerinizin kaybolmasına veya yok edilmesine, erişilmesine veya değiştirilmesine veya yayılmasına karşı korumak için teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Sadece sınırlı sayıda kişi verilerinize erişim sağlayabilecektir. Bu kişiler, sunucuların teknik, ticari ya da yazılımsal desteklenmesinden sorumludur. Düzenli kontrollere rağmen, tüm risklere karşı tam koruma mümkün değildir.

Kişisel verileriniz internet üzerinden şifrelenmiş biçimde aktarılır. Veri aktarımı için TLS/SSL şifreleme (Taşıma Katmanı Güvenliği /Güvenli Yuva Katmanı ) kullanıyoruz.

Kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılması

Kişisel verilerinizi sadece talep etmiş olduğunuz hizmetleri sağlamak üzere kullanmaktayız. Hizmetlerin sağlanmasında harici hizmet sağlayıcıları kullandığımız takdirde, onlar da verilere yalnızca hizmetleri sağlamak amacıyla erişeceklerdir.

Veri koruma düzenlemelerine uyumu sağlamak için teknik ve idari önlemler kullanıyoruz ve ayrıca bu konuda harici hizmet sağlayıcılarımızın da düzenlemelere uymasını zorunlu kılıyoruz.

Ayrıca açık rızanız olmadan verileri özellikle reklam amacıyla üçüncü şahıslara aktarmayacağız. Kişisel verileriniz yalnızca siz buna izin verdiyseniz veya yasal düzenlemeler ve/veya resmi veya adli emirler nedeniyle bunu yapmak hakkına sahip olduğumuz veya mecbur kaldığımızda aktarılacaktır. Bu aktarım, özellikle yasal düzenlemelerin yürürlüğü, tehlikenin önlenmesi veya fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla bilgi sağlanmasını içerebilir.

Kişisel verilerinizi kendimiz veya hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yurtdışına ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktardığımızda KVKK’nın 9. Maddesi ve ilgili düzenlemelere uyacağız ve bu bağlamda, hizmet sağlayıcılarımızı da benzer şekilde bu düzenlemelere uymakla yükümlü kılacağız.

Bu nedenle, verilerinizi yalnızca KVKK’nın 9. Maddesi’nde sayılan hallerde yurtdışına ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarılacaktır.

Veri işlemenin yasal dayanağı

Kişisel verilerinizi işlemek için onay aldığımız takdirde, KVKK madde 5 (1) veri işlemek üzere yasal dayanağımız olacaktır.

Kişisel verilerinizi bir sözleşmenin şartlarını yerine getirmek için gerekli olduğu veya sizinle sözleşme benzeri bir ilişki bağlamında işlediğimiz takdirde, KVKK 5 (2) c) maddesi veri işlemenin yasal dayanağı olacaktır.

Kişisel verilerinizi yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için işlediğimiz takdirde, KVKK 5 (2) ç) maddesi veri işlemenin yasal dayanağı olacaktır.

KVKK 5 (2) f) maddesi ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesi, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için gerekiyorsa ve menfaatleriniz, temel hak ve özgürlükleriniz kişisel verilerinizin korunmasını gerektirmiyorsa, veri işlemenin yasal dayanağı olarak uygulanacaktır.

Bu Veri Gizliliği Politikasının amaçları doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesini teyit etmek için kullandığımız yasal dayanağı her zaman belirtmekteyiz.

Veri silme ve saklama süresi

Kişisel verileriniz, saklanma nedenleri artık geçerli olmadığı andan itibaren tarafımızca silinir veya engellenir. Sağlanmış olan veri, örneğin yasal saklama veya dokümantasyon yükümlülükleri gibi tabi olduğumuz yasal gereklilikler nedeniyle söz konusu sürenin ötesinde saklanabilir. Böyle bir durumda, gereksinimler geçerliliğini yitirdiğinde kişisel verileriniz tarafımızca silinir veya engellenir.

Çevrimiçi sitemizin kullanımı

Bilgisyarınızdaki bilgiler

Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, bize kayıt olup olmamanıza bakılmaksızın bilgisayarınız hakkında aşağıdaki bilgileri toplamaktayız: bilgisayarınızın IP adresi, tarayıcınızdan gelen istek ve bu isteğin yapıldığı zaman. Ayrıca, bu talep kapsamında aktarılan verilerin durum ve miktarı da kayıt altına alınmaktadır. İlaveten, kullanılan tarayıcı ve bilgisayarınızın işletim sistemi hakkında ürün ve sürüm bilgileri de tarafımızca toplanmaktadır. Çevrimiçi siteye erişilen internet sitesini de kaydetmekteyiz. Bilgisayarınızın IP adresi yalnızca çevrimiçi sitenin kullanıldığı süre boyunca ve sonraki üç ay süresince kaydedilir, ardından silinir veya kısaltılarak anonimleştirilir.

Bu veriler tarafımızca çevrimiçi siteyi işletmek, özellikle hataları belirlemek ve çözmek, çevrimiçi sitenin kullanımını belirlemek ve ayarlamalar veya iyileştirmeler yapmak üzere kullanılmaktadır. Bunlar aynı zamanda, KVKK 5 (2) f) maddesi uyarınca, verilerin işlenmesinde meşru menfaatimiz bulunan amaçlardır.

Çerezlerin kullanımı

Diğer birçok web sitesinde olduğu gibi, şirketimiz web sitesi için çerezler kullanıyoruz. Çerezler, tarayıcınız aracılığıyla web sitemizle değiş tokuş için belirli ayarları ve verileri kaydeden, bilgisayarınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bir çerez genellikle çerez dosyasının gönderildiği alan adının yanı sıra, çerezin yaşına dair ve alfanümerik tanımlayıcı ile ilgili bilgileri içerir.

Çerezler bilgisayarınızı tanımlamamıza ve herhangi bir varsayılan ayarı, hemen kaydedilebilir hale getirmemize olanak tanır. Bu amaca ulaşmak için muhtelif çerezler kullanmaktayız.

Esas çerezler, temel işlevlerin gerçekleştirilmesine imkan verir ve web sitesinin düzgün çalışması için gereklidir. Çerez kullanımı aynı zamanda KVKK 5 (2) f) maddesi uyarınca, verilerin işlenmesinde meşru menfaatimizin sağlanması amacını taşımaktadır.

Ayrıca ek olarak, kişiselleştirilmiş reklamları görüntülemek için üçüncü kişi sağlayıcılar tarafından kullanılan pazarlama çerezlerinin yanı sıra, sayfamızda uygulanan içerikten erişime izin veren üçüncü kişi çerezlerini de kullanmaktayız.

Bu sağlayıcıları çevrimiçi sitemizi geliştirmek ve size ihtiyaçlarınıza daha uygun hale getirilmiş daha iyi bir hizmet sunmak için kullanıyoruz. Bu çerezleri yalnızca, bu hususta açık onayınızı vermeniz halinde kullanmaktayız. Bu durumda bu tür hizmetleri kullanmak için yasal dayanağımız, KVKK madde 5 (1) uyarınca sizin verdiğiniz izindir.

Kullandığımız çerezler, tarayıcı oturumunun sonunda otomatik olarak tekrar silinen oturum çerezleri olarak tanınmaktadır. Daha uzun süre saklanan çerezler de ara sıra kullanılabilmektedir, ki böylece web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde varsayılan ayarlarınız ve tercihleriniz dikkate alınabilmektedir.

Çoğu tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Ancak, çerezlerin depolanmasını devre dışı bırakabilir veya tarayıcınızı çerezler gönderilir gönderilmez size bildirimde bulunacak şekilde ayarlamanız mümkündür. Önceden kaydedilmiş çerezleri tarayıcı ayarları aracılığıyla manuel olarak silmek de mümkündür. Çerezlerin saklanmasına izin vermeyi reddetmeniz veya temel çerezleri silmeniz halinde, internet sitemizde bulunan bazı hizmetlerin düzgün veya hiç çalışmayabileceğini lütfen dikkate alınız.

Gizlilik ayarları

Gizlilik ve çerez ayarlarınızı buradan düzenleyebilirsiniz.

Google Haritaları

Erişim rotaları oluşturmak ve şubelerin konumlarını haritalar üzerinde göstermek için Google Haritalar'ı kullanmaktayız. Bu hizmet, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda tarafından sağlanan bir hizmettir.

Web sitemize her erişildiğinde, haritaları ve ilgili metni görüntülemek için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google sunucusuna bir bağlantı kurulmaktadır.

Web sitemizi ziyaret ederken Google Haritalar'ı başlattığınız takdirde Google, tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza bir çerez depolar. Kullanıcı verileriniz, konumu görüntülemek ve yol tarifleri oluşturmak için Google tarafından işlenir. Google'ın bu amaçla ABD'deki sunucuları kullanması mümkündür.

Bunun için yasal dayanak, KVKK 5 (2) f) maddesidir. Meşru menfaatimiz web sitemizin işlevselliğini optimize etmektir.

Google, kendisine iletilen verileri, isteğinizin gönderildiği web sitesini ve talimatların iletileceği IP adresini belirlemek için kullanabilir.

Bu depolama ve işlemeyi kabul etmediğiniz takdirde, tarayıcınızda uygun ayarları yaparak, çerezlerin kurulumunu önlemek zorundasınız. Bu bağlamda çerezler başlığı altında verilen bilgilere atıfta bulunuyoruz.

Google Haritalar'ın kullanımı, Google'ın kullanım şartlarının yanı sıra genel şartlar ve koşullara tabidir. Google'ın Veri Gizliliği Politikasını şu adreste bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

Web sitemizde video görüntülemek için "Vimeo" kullanılmaktadır (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ABD, bundan sonra kısaca "Vimeo" olarak anılacaktır).

Bazı kullanıcı verileri, ABD'deki Vimeo sunucularında işlenmektedir.

Bunun yasal dayanağı KVKK 5 (1) maddesidir. Harici içeriğin yerleştirilmesine izin vererek, onayınızı vermektesiniz.

Vimeo videolarını yerleştirmek için onay verdiğiniz takdirde, videoyu göstermek için ABD'deki Vimeo sunucularına bağlantı kurulur. IP adresiniz bu nedenle teknik nedenlerle Vimeo tarafından iletilir ve işlenir. Ayrıca, ilgili sayfaya yaptığınız ziyaretin tarih ve saati de kaydedilmektedir.

Vimeo videosunun yerleşik olduğu web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde Vimeo'da oturum açtığınız takdirde, Vimeo toplanan kullanıcı verilerini kişisel kullanıcı hesabınıza atmaktadır. Bunun oluşumunu önlemek için, web sitelerimizi ziyaret etmeden önce Vimeo'dan çıkmanız veya Vimeo'daki hesap ayarlarını buna göre yapılandırmanız gerekmektedir.

Vimeo, analiz amacıyla web analizi hizmeti veren Google Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics, internet tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza çerezler depolar ve bir Vimeo videosunun yerleştirildiği web sitelerimizin kullanımına ilişkin bilgileri Google'a gönderir. Google'ın, bilgileri ABD’deki sunucularda depolaması ve işlemesi mümkün bulunmaktadır.

Bu depolama ve işlemeyi kabul etmediğiniz takdirde, tarayıcınızda uygun ayarları yaparak çerezlerin kurulumunu önlemek zorundasınız. Bu bağlamda çerezler başlığı altında verilen bilgilere atıfta bulunuyoruz.

Verilerin Vimeo tarafından toplanması, kullanılması ve işlenmesi ile ilgili haklarınız ve gizliliğinizi koruma seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: http://vimeo.com/privacy.

Matomo

Web sitemizin kullanımını istatistiksel olarak analiz etmek için açık kaynaklı yazılım Matomo (eski adıyla Piwik) kullanıyoruz. Bu bir web analizi hizmetidir. Matomo tarafından toplanan veriler, web sitemizi optimize etmeye yarayan, kullanımı analiz etmek amacıyla bir veri tabanında saklanmaktadır. Toplanan veriler, kısaltılmış IP adresini, saati, ziyaret edilen internet sitesini, bizim sitemize yönlendirildiğiniz internet sitesini (yönlendiren URL), kullanılan tarayıcıyı, web sitemizi ziyaretinizin süresini ve ziyaretlerinizin sıklığını içerir.

Matomo ile oluşturulan analizler tümüyle anonimleştirilmiştir ve kişileri tanımlamak için kullanılamaz. Matomo tarafından saklanan veriler diğer veri kaynaklarıyla bağlantılı değildir veya üçüncü şahıslara aktarılmaz. Matomo'yu kullanmaktaki yasal dayanağımız, KVKK Madde 5 (1) uyarınca, tarafınızca verilen onaydır. Bu izni dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İzninizi iptal etmeden önce gerçekleşen herhangi bir veri işleme işlemi bundan etkilenmemektedir. Şu bağlantıyı takip ederek verilerinizin Matomo tarafından analiz edilmesinden vazgeçebilirsiniz: https://matomo.org/privacy.

İnternet tarayıcınız aracılığıyla cihazınızda saklanan bir çerez, daha fazla analiz yapılmasını engellemektedir. Cihazınızda depolanan çerezleri sildiğiniz takdirde, yukarıdaki bağlantıyı tekrar onaylamanız gerektiğini lütfen dikkate alınız.

Yeniden hedefleme ve yeniden pazarlama

Yeniden hedefleme veya yeniden pazarlama, belirli bir web sitesini daha önce ziyaret etmiş kullanıcıların, bu web sitesinden ayrıldıktan sonra dahi uygun reklamlarla hedeflenmesine izin veren teknolojileri ifade eder. Bunu yapmak için, internet kullanıcılarını kendi web sitenizin dışında tanımanın mümkün olması gerekir; ki bu, ilgili sağlayıcının çerezleri kullanılarak yapılabilir; geçmiş tarama davranışları da dikkate alınır. Örneğin, bir kullanıcı belirli bir ürünü görüntülediğinde, bu veya benzeri ürünler daha sonra diğer internet sitelerinde reklam olarak bu kullanıcıya gösterilebilir. Bu, bireysel kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş reklamcılıktır. Kullanıcıları tanımanın yanı sıra, kişiselleştirilmiş reklamcılık amacıyla başka şekilde tanımlanmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle, yeniden hedefleme veya yeniden pazarlama için kullanılan veriler bizim tarafımızdan da diğer verilerle birleştirilmez.

İnternete reklam vermek için bu gibi teknolojileri kullanmaktayız ve bunu üçüncü kişi hizmet sağlayıcıların yardımıyla yapmaktayız. İnternet kullanıcılarının ilgisini çeken ürünleri otomatik olarak görüntülemek için diğerlerinin yanı sıra Google hizmetlerini kullanmaktayız. Bu işlev, çerezler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu teknoloji hakkında daha fazla bilgi Google Gizlilik Politikası içeriğinde, şu bağlantıda bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

İlgili tarayıcı yazılımında bir ayarı değiştirerek, Google Yeniden Pazarlama ve Google AdWords Dönüşüm İzleme için çerezlerin yüklenmesini önleyebilirsiniz; bunu yapmak için şu siteye gidebilir http://www.google.com/policies/privacy/ads/ ve ilgili ayarı değiştirebilirsiniz.

Daha önce açıklandığı gibi çerezleri kullanmak için yasal dayanağımız, KVKK Madde 5 (1) uyarınca, sizin onayınızdır. Bu izni dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İzninizi iptal etmeden önce gerçekleşen herhangi bir veri işleme işlemi, etkilenmez.

Webseminerleri

Çevrimiçi düzenlediğimiz web seminerlerine katılmak için web sitemizdeki çeşitli bağlantıları kullanabilirsiniz. Bir web seminerine katılmak isterseniz, bir kayıt formuna girdiğiniz, özellikle ad, elektronik posta adresi ve şirket veya kuruluş gibi kişisel verileri, işlemekteyiz. Kayıt formu aracılığıyla aktarılan verileri, yalnızca web seminerini yürütmek, etkinlikle ilgili olarak sizinle iletişim kurmak ve web semineri ile ilgili olarak size daha fazla bilgi sağlamak amacıyla işliyoruz.

Web seminerlerimiz GoToWebinar platformunda yürütülmektedir. GoToWebinar platformu, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, İrlanda adresinde bulunan GoTo Technologies Ireland Unlimited Company tarafından yönetilmektedir. GoToWebinar tarafından işlenen veriler üzerinde etkimiz yoktur. GoToWebinar tarafından işlenen veriler hakkında daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: https://www.goto.com/company/legal ve https://www.goto.com/company/legal/privacy.

Web seminerlerinin düzenlenmesi ve bu bağlamda tarafınızca bize aktarılan bilgilerle ilgili veri işlenmesi için yasal dayanağımız, KVKK Madde 5 (1) uyarınca sizin onayınız olacaktır.

Kayıt

Web sitemizdeki belirli özellikleri kullanmak için kayıt olabilirsiniz. Kayıt işlemi sırasında, örneğin ad, adres ve elektornik posta adresi gibi istenen verileri sağlamanız gerekmektedir. Ayrıca, kayıt tarih ve saatini ve IP adresini de toplamaktayız. Kayıt sürecinin bir parçası olarak, verileri kullanmak için sizin onayınıza başvurmaktayız. Bu bağlamda avantajınız, web sitesini her kullandığınızda veya bir sipariş verdiğinizde bu verileri tekrar girmenize gerek kalmamasıdır.

Kayıt verilerini işlemenin yasal dayanağı, KVKK Madde 5 (1) uyarınca, sizin onayınızdır. Bizimle sözleşmeye dayalı bir ilişkinin gereklerini yerine getirmek veya başlatmak amacıyla kayıt yaptırdığınız takdirde, KVKK 5 (2) c) Maddesi ayrıca verilerin işlenmesi için yasal dayanak oluşturacaktır.

Kayıt sürecinin bir parçası olarak talep edilen zorunlu bilgiler, belirli hizmetler için bizimle bir sözleşmesel ilişkinin gereklerini yerine getirmek veya başlatmak için gereklidir.

Kayıt yaptığınızda sizin için bir müşteri hesabı oluşturulacaktır. Müşteri hesabındaki verileri, aktif bir müşteri ilişkisi olduğu sürece saklayacağız. Üç yıllık bir süre içinde başka bir faaliyet belirlenmediği takdirde, müşteri ilişkisinin durumu devre dışı olarak ayarlanacaktır. Müşteri hesabınızın istediğiniz zaman silinmesini talep edebilirsiniz.

İş başvurusu portalı

İş başvurusu portalı üzerinden iş pozisyonlarına başvurabilirsiniz. Bu kapsamda, sizlere başvuru formu doldurma ve başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri dosya yükleme yoluyla tarafımıza iletme imkanı sunmaktayız. Başvurucunun portal kullanımı isteğe bağlıdır; başvurunuzu bize elektronik posta veya posta gibi başka yollarla da gönderebilirsiniz.

Başvurunuzu iş başvurusu portalı üzerinden yaptığınızda, belgeleriniz elektronik ortamda şirketimizdeki sorumlu çalışana iletilir. İlan edilen bir pozisyon için başvurduysanız, silme işleminin diğer meşru ticari çıkarlara aykırı olmaması koşuluyla, işe alım sürecinin bitiminden üç ay sonra belgeler otomatik olarak silinecektir. Bu anlamda, bu tür meşru menfaatler, örneğin Alman Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamında başvuranlara eşit muamele yapıldığına dair delilleri içerir. Bir başvuru, ilan edilmemiş bir pozisyon ile (spekülatif başvuru) ilgiliyse, menfaat konusu olabileceği sürece başvuru saklanır. Planlanan saklama süreleri sona ermeden önce dahi herhangi bir aşamada, başvurunuzun silinmesini talep edebilirsiniz. Bir başvuru işe alım ile sonuçlandığı takdirde, aktarılan veriler, yasal gereklilikler dikkate alınarak istihdam ilişkisinin işlenmesi amacıyla saklanır. Bu bağlamda kişisel verilerinizi işlemenin yasal dayanağı KVKK 5 (2) c maddesidir. Başvurunuzu gelecekteki işe alma süreçleri için işleme koymak istediğimiz takdirde, KVKK Madde 5 (1) uyarınca, verdiğiniz onay, başvurucu portalında veri işleme için yasal dayanak olarak kullanılabilecektir.

Bizimle iletişim

Bizimle çeşitli şekillerde iletişime geçebilirsiniz.

Haber bülteni

Elektronik bültenimize kayıt yaptırdığınızda, elektronik posta adresiniz siz aboneliğinizi iptal edene kadar kendi tanıtım amaçlarımız için kullanılacaktır. Bu konuda düzenli olarak elektronik posta yoluyla güncel konular hakkında bilgi alacak ve ayrıca belirli etkinlikler ve özel promosyonlar için elektronik postalar alacaksınız. Elektronik postalar, hakkınızda kaydedilen bilgilere göre özelleştirilebilir ve kişiselleştirilebilir.

Haber bültenimize kayıt yaptırdığınızda, bize yazılı olarak onayınızı vermemiş olduğunuzu varsayarak, çift katman sürecini kullanmaktayız. Bu, bize baştan haber bülteni gönderimini etkinleştirmemiz için açıkça onay verdiğiniz takdirde, size yalnızca elektronik posta yoluyla bir haber bülteni göndereceğimiz anlamına gelmektedir. Daha sonra size bir bildirim elektronik postası göndereceğiz ve bu elektronik postadaki bültenimizi almak istediğiniz yönünde bir bağlantıyı tıklayarak onaylamanızı isteyeceğiz. Haber bülteninin açılışını ve içerebileceği tüm bağlantıları kayıt altına almaktayız. Ek olarak, haber bülteninin kullanımıyla ilgili olarak şu verileri işliyoruz: kullandığınız elektronik posta programı, işletim sisteminiz, erişim zamanınız ve kısaltılmış IP adresiniz.

Bültene açıkça kayıt yaptırdığınız takdirde, verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, KVKK 5 (1) maddesi uyarınca, sizin onayınızdır. Bizden mal veya hizmet siparişi vermiş olduğunuz, bu konuda elektronik postanızı aldığımız takdirde ve elektronik posta yoluyla bilgi almak imkanından tarafınızca vazgeçilmemiş ise yasal gereklilikler kapsamında açık rızanız olmadan bültenimizi almanız da mümkün olabilir. KVKK Madde 5 (2) f) uyarınca doğrudan reklamı iletme konusundaki meşru menfaatimiz, bu durumda yasal dayanak olarak görülebilir.

Genel olarak bizden artık haber bültenleri almak istemiyorsanız, izninizi istediğiniz zaman gelecek için geçerli olacak şekilde iptal edebilir ve temel iletim maliyetinin ötesinde herhangi bir maliyet olmaksızın başkaca haber bülteni dağıtımına itiraz edebilirsiniz. Bu bağlamda, haber bülteninde yer alan abonelikten çıkma bağlantısını kullanmanız veya tarafımıza veya veri koruma sorumlumuza bildirim göndermeniz yeterli olacaktır.

Haklarınız ve iletişim

Kişisel verilerinizin işlenmesinin olabildiğince şeffaf bir şekilde açıklanmasına ve haklarınız konusunda da bilgilendirilmenize büyük özen gösteriyoruz. Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duymanız veya sahip olduğunuz hakları kullanmak istemeniz durumunda, talebinizle ilgilenebilmemiz için, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri sahiplerinin hakları

KVKK’nın 11. maddesi, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınızı düzenlemektedir. Bu haklar aşağıdaki şekildedir:

1. Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi öğrenme,

2. Kişisel verilerinizi işliyorsak, veri işlemeye dair bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarını ve kişisel verileri amacına uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme,

4. Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme; aktarılıyor ise yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemi -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere de bildirmemizi isteme,

6. Kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemi -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere de bildirmemizi isteme,

7. İşlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme, Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Ayrıca, kişisel verilerinizi açık rızanıza dayalı olarak işlediğimiz durumlarda, rızanızı bizimle iletişime geçerek dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

İlgili kanun ve muhtelif mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca, taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir, dilerseniz Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@beckhoff.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi beckhoff@hs01.kep.tr ne güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adresine iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevap verilecek, ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir. Talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben 30(otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60(altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Ek bilgi ve değişiklikler

Diğer web sitelerine bağlantılar

Çevrimiçi sitemiz diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar genellikle bu sıfatla tanımlanır. Bağlantı verilen web sitelerinde, yürürlükteki veri koruma düzenlemelerine ne ölçüde uyulduğu hususunda bizim bir etkimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle, diğer web sitelerindeki ilgili veri gizliliği politikalarına da aşina olmanızı tavsiye ederiz.

Bu Veri Gizliliği Politikasında Değişiklikler

Bu Veri Gizliliği Politikasının güncel durumu tarihi ile (aşağıda) belirtilmiştir. Bu Veri Gizliliği Politikasını herhangi bir zamanda geleceğe etkili olacak şekilde değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Özellikle internet sitesindeki teknik değişiklikler veya veri koruma düzenlemelerinde değişiklik olması durumu, bu politikada değişikliklerin meydana gelmesine sebep olabilir. Veri Gizliliği Politikasının güncel sürümüne her zaman doğrudan web sitesi üzerinden erişilebilir. Bu Veri Gizliliği Politikasındaki değişiklikleri düzenli olarak takip etmenizi öneririz.

Veri Gizliliği Politikası, değişik hali: Kasım 2020