OdepnoutPřipnoutZavřít

Sídlo Česká republika
Beckhoff Automation s.r.o.

Sochorova 23
61600 Brno, Česká republika

+420 511 189-250
info@beckhoff.cz
www.beckhoff.com/cs-cz/

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Společnost Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Německo a Beckhoff Automation s.r.o., IČO 02497395, se sídlem Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jako „my“, „naše“) je jako provozovatel webových stránek společnosti zodpovědná za zpracování osobních údajů. Naše kontaktní údaje naleznete v sekci právní informace na webových stránkách společnosti. Kontakty pro zasílání dotazů týkajících se zpracování osobních údajů jsou uvedeny přímo v těchto Zásadách zpracování osobních údajů.

Zpracování vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Shromažďujeme, uchováváme a používáme vaše osobní údaje pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a s platnými předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a předpisy na ochranu osobních údajů příslušných zemí.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vám poskytují informace o rozsahu a účelu zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním našich webových stránek.

Osobní údaje

Osobní údaje označují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jde o všechny informace o vaší totožnosti, například vaše jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa. Informace, které nelze přímo spojit s vaší osobou (jakou jsou statistické údaje, například o počtu uživatelů online stránek), se však za osobní údaje nepovažují.

Hlavní funkce našich webových stránek můžete používat, aniž byste zveřejnili svou totožnost a poskytli své osobní údaje. Shromažďujeme proto pouze obecné informace o vaší návštěvě. Vaše osobní údaje však budou shromažďovány pro některé nabízené služby. Tyto údaje budeme zpracovávat pouze za účelem používání těchto webových stránek, zejména za účelem poskytnutí požadovaných informací. Při shromažďování osobních údajů budete povinni poskytnout pouze údaje, které jsou naprosto nezbytné. Dobrovolně můžete poskytnout i další údaje. Vždy označíme, zda jsou daná pole pro vyplnění informací povinná nebo volitelná. O konkrétních podrobnostech vás budeme informovat v příslušné části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Při používání webových stránek naší společnosti není na základě vašich osobních údajů učiněno žádné automatizované rozhodnutí.

Zpracování osobních údajů

Vaše údaje uchováváme na speciálně chráněných serverech v rámci Evropské unie. Zavedli jsme technická a organizační opatření, abychom tyto servery ochránil před ztrátou nebo zničením, přístupem nebo změnami a šířením vašich údajů neoprávněnými osobami. K vašim údajům bude mít přístup pouze omezený počet osob. Tyto osoby jsou odpovědné za technickou, komerční nebo redakční podporu serverů. I přes pravidelné kontroly však není možná úplná ochrana před všemi riziky.

Vaše osobní údaje jsou přenášeny v šifrované formě přes internet. Pro přenos dat používáme šifrování TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Socket Layer).

Přenos osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje používáme pouze k poskytování služeb, které požadujete. Pokud při poskytování služeb používáme externí poskytovatele, budou přistupovat k údajům pouze za účelem poskytování těchto služeb. Používáme technická a organizační opatření, abychom zajistili dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, a také v tomto ohledu požadujeme dodržování předpisů ze strany externích poskytovatelů služeb.

Bez vašeho výslovného souhlasu nepředáme údaje třetím osobám, zejména ne pro reklamní účely. Vaše osobní údaje budou předány pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas, nebo pokud jsme k tomu oprávněni nebo povinni na základě právních předpisů a/nebo úředních či soudních příkazů. Situace, kdy jsme povinni sdělit údaje, nastávají například při poskytování informací pro účely vymáhání práva, pro odvrácení nebezpečí nebo pro vymáhání práv duševního vlastnictví.

Pokud přenášíme vaše osobní údaje sami nebo prostřednictvím poskytovatelů služeb do zemí mimo Evropskou unii, budeme dodržovat zvláštní ustanovení článku 44 a násl. GDPR a jejich dodržování vyžadujeme i od poskytovatelů služeb. Údaje přeneseme pouze do zemí mimo Evropskou unii, které jsou schopny zajistit úroveň ochrany dle GDPR. Tuto úroveň ochrany zajišťuje zejména rozhodnutí o odpovídající ochraně vydané Komisí EU nebo použití standardních doložek o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR, které lze nalézt zde.

Právní základ pro zpracování údajů

Pokud získáme souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, bude jako právní základ pro zpracování údajů sloužit čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje v situacích, kdy je zpracování nezbytné pro plnění podmínek smlouvy nebo v rámci smluvního vztahu, jehož jste smluvní stranou, bude jako právní základ pro zpracování údajů sloužit čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, bude jako právní základ pro zpracování údajů sloužit čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR je použitelný dodatečně jako právní základ pro zpracování údajů, pokud je zpracování vašich osobních údajů vyžadováno k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí osoby a pokud vaše zájmy, základní práva a svobody nevyžadují ochranu osobních údajů.

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů vždy označujeme právní základ, na který se při zpracování vašich osobních údajů odvoláváme.

Vymazání údajů a doba jejich uchování

Vaše osobní údaje vždy smažeme nebo zablokujeme, jakmile přestane existovat důvod pro jejich uchování. Údaje mohou zůstat uloženy i po uplynutí této doby, pokud tak stanovují zákonné požadavky, které musíme dodržovat. Jde například o zákonné uchovávání údajů nebo dokumentační povinnosti. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme nebo zablokujeme, jakmile přestanou platit dané požadavky.

Používání našich webových stránek

Informace o vašem počítači

Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, shromáždíme následující informace o vašem počítači bez ohledu na to, zda jste se u nás zaregistrovali: IP adresa počítače, požadavek z prohlížeče a čas požadavku. Dále zaznamenáváme stav a množství dat přenesených v rámci tohoto požadavku. Shromažďujeme také informace o použitém prohlížeči a operačním systému vašeho počítače a o jejich verzích. Dále zaznamenáváme webové stránky, ze kterých jste se dostali na náš web. IP adresa vašeho počítače se ukládá pouze po dobu, po kterou byl web používán a následující tři měsíce. Po jejich uplynutí je IP adresa vymazána nebo anonymizována zkrácením.

Tyto údaje používáme k provozování webových stránek, zejména k identifikaci a řešení chyb, k určování využití webu a k provádění úprav nebo vylepšení. Jedná se o účely, u kterých máme oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Používání cookies

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používá i web naší společnosti cookies. Cookies jsou malé textové soubory uložené ve vašem počítači, které ukládají konkrétní nastavení a data pro komunikaci s našimi webovými stránkami prostřednictvím prohlížeče. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které byl odeslán, informace o stáří a alfanumerický identifikátor.

Cookies nám umožňují identifikovat váš počítač a okamžitě aktivovat jakékoli výchozí nastavení. Pro tento účel používáme různé soubory cookies.

Základní soubory cookies umožňují provádění základních funkcí a jsou vyžadovány pro správné fungování webu. Jde o účel, u kterého máme oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Dále používáme marketingové cookies, které používají poskytovatelé služeb (třetí osoby) k zobrazování personalizované reklamy, a také cookies třetích osob, které umožňují přístup z obsahu uvedeného na našem webu. Tyto poskytovatele používáme k vylepšení našich online stránek a k tomu, abychom vám nabídli lepší služby, které budou lépe přizpůsobeny vašim potřebám. Tyto cookies používáme pouze v případě, že jste k tomu dali výslovný souhlas. Naším právním základem pro používání těchto služeb je v tomto případě váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Soubory cookies, které používáme, se označují jako cookies relace, a na konci relace prohlížeče se automaticky smažou. Soubory cookies uložené po delší dobu můžeme občas použít, aby bylo možné při příští návštěvě našich webových stránek zohlednit vaše výchozí nastavení a předvolby.

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby soubory cookies přijímala automaticky. Můžete však deaktivovat ukládání těchto souborů nebo nastavit prohlížeč, aby vás informoval, jakmile budou soubory cookies odeslány. Je také možné ručně odstranit dříve uložené soubory cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odmítnete povolit ukládání souborů cookies nebo odstraníte základní cookies, některé služby dostupné na našem webu nemusí fungovat správně nebo vůbec.

Nastavení ochrany soukromí

Zde si můžete nastavit ochranu soukromí a cookies.

Google Maps

Google Maps používáme k vytváření přístupových cest a zobrazování umístění poboček na mapách. Tuto službu poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Při každém přístupu na náš web je vytvořeno připojení k serveru Google ve Spojených státech za účelem zobrazení map a souvisejícího textu.

Pokud spustíte Google Maps při návštěvě našich webových stránek, Google uloží do vašeho zařízení soubor cookie prostřednictvím prohlížeče. Vaše uživatelské údaje zpracovává Google za účelem zobrazení polohy a trasy. Je možné, že Google pro tento účel použije servery v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace funkčnosti našich webových stránek.

Pomocí obdržených údajů může společnost Google identifikovat web, ze kterého byla odeslána vaše žádost, a IP adresu, kam zašle informace o trase.

Pokud s tímto ukládáním a zpracováním nesouhlasíte, musíte zabránit instalaci souborů cookies provedením příslušných nastavení ve vašem prohlížeči. Více informací naleznete v části těchto Zásad ochrany osobních údajů, která se věnuje souborům cookies.

Používání Google Maps se řídí podmínkami použití společnosti Google i obecnými podmínkami. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

K zobrazování videí na našem webu používáme službu „Vimeo“ (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, dále jako „Vimeo“).

Některé údaje o uživatelích jsou zpracovávány na serverech Vimeo ve Spojených státech.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas udělujete povolením externího obsahu na webu.

Pokud udělíte souhlas k vložení videí Vimeo, bude za účelem zobrazení videa navázáno připojení k serverům Vimeo v USA. Vaše IP adresa je proto z technických důvodů přenášena a zpracovávána společností Vimeo. Pro tyto účely se také zaznamenává datum a čas vaší návštěvy příslušné stránky.

Pokud jste při návštěvě některého našeho webu přihlášeni do Vimeo a na daném webu je vloženo video poskytované touto službou, Vimeo přiřadí shromážděné uživatelské údaje vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Pokud si výše uvedené nepřejete, musíte se před návštěvou našich webů z Vimeo odhlásit nebo si odpovídajícím způsobem nastavit účet Vimeo.

Vimeo používá pro analytické účely webovou analytickou službu Google Analytics. Google Analytics ukládá soubory cookies do vašeho zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče a odesílá společnosti Google informace o používání našich webových stránek, na kterých je vloženo video Vimeo. Je možné, že Google bude ukládat a zpracovávat informace na serverech v USA.

Pokud s tímto ukládáním a zpracováním nesouhlasíte, musíte zabránit instalaci souborů cookies provedením příslušných nastavení ve vašem prohlížeči. Více informací naleznete v části těchto Zásad ochrany osobních údajů, která se věnuje souborům cookies.

Další informace o shromažďování, používání a zpracování údajů společností Vimeo i o vašich právech a možnostech ochrany soukromí najdete na http://vimeo.com/privacy.

Matomo

Pro statistickou analýzu použití našich webových stránek používáme open source software Matomo (dříve Piwik). Jde o službu webové analytiky. Údaje shromážděné společností Matomo jsou uloženy v databázi za účelem analýz, které slouží k optimalizaci našich webových stránek. Shromážděné údaje zahrnují zkrácenou IP adresu, čas, navštívené webové stránky, webové stránky, ze kterých jste se dostali na náš web (URL referrer), použitý prohlížeč, dobu trvání návštěvy a frekvenci návštěv.

Analýzy generované pomocí Matomo jsou plně anonymizované a nelze je použít k identifikaci jednotlivých osob. Data uložená společností Matomo nejsou propojena s jinými zdroji dat ani nejsou předávána třetím osobám. Náš právní základ pro používání Matomo je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se nevztahuje na zpracování provedené před odvoláním. Pokud nesouhlasíte s analýzou vašich údajů společností Matomo, použijte tento odkaz. Následně se do vašeho zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče uloží soubor cookie, který znemožní další analýzu. Pokud odstraníte soubory cookies uložené ve vašem zařízení, musíte znovu použít výše uvedený odkaz.

Retargeting and remarketing

Retargeting nebo remarketing používá technologie, které umožňují cílení na uživatele, kteří dříve navštívili konkrétní web. Uživatelům se poté zobrazuje cílená reklama i po opuštění webu. Aby mohly tyto služby fungovat, je nutné rozpoznat daného uživatele, i když není zrovna na konkrétním webu. K tomu slouží cookies příslušného poskytovatele; zohledňuje se také minulé chování uživatele na internetu. Když si například uživatel prohlíží konkrétní produkt, může se mu tento nebo podobné produkty později zobrazit jako reklama na jiných webech. Jedná se o personalizovanou reklamu, která je přizpůsobena potřebám jednotlivých uživatelů. Pro účely personalizované reklamy stačí pouze uživatele rozpoznat, není nutné jej jakkoliv blíže identifikovat. Údaje použité pro retargeting nebo remarketing tedy nekombinujeme s jinými údaji.

Tyto technologie používáme k umisťování reklam na internet a využíváme poskytovatele služeb, kteří jsou v tomto případě třetími osobami. Služby Google používáme mimo jiné k automatickému zobrazování produktů, které jsou pro uživatele zajímavé. Tato funkce je implementována pomocí cookies. Další informace o této technologii naleznete v dokumentu Google Privacy Policy na https://policies.google.com/privacy?hl=en. Instalaci cookies pro Google Remarketing a sledování konverzí Google AdWords můžete zabránit změnou nastavení v příslušném softwaru prohlížeče prostřednictvím tohoto odkazu http://www.google.com/policies/privacy/ads/ a následnou úpravou odpovídajícího nastavení.

Naším právním základem pro používání uvedených souborů cookies je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se nevztahuje na zpracování provedené před odvoláním.

Webináře

K účasti na webinářích, které pořádáme online, můžete použít různé odkazy na našich webových stránkách. Pokud se chcete zúčastnit webináře, budeme zpracovávat osobní údaje zadané do registračního formuláře. Jde zejména o e-mailovou adresu, jméno a společnost nebo organizaci. Údaje přenášené prostřednictvím registračního formuláře zpracováváme výhradně za účelem uskutečnění webináře, navázání kontaktu v souvislosti s danou akcí a poskytnutí dalších souvisejících informací.

Naše webináře probíhají na platformě GoToWebinar. Platformu GoToWebinar spravuje společnost GoTo Technologies Irland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irsko. Nemáme žádný vliv na data zpracovávaná platformou GoToWebinar. Další informace o zpracování dat z platformy GoToWebinar naleznete na https://www.goto.com/company/legal a https://www.goto.com/company/legal/privacy.

Naším právním základem pro zpracování údajů v souvislosti s pořádáním webinářů a informací, které nám v tomto ohledu poskytnete, je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Registrace

K používání určitých funkcí na našem webu se můžete zaregistrovat. Během registrace budete požádání o poskytnutí osobních údajů, například jména, adresy a e-mailové adresy. Dále shromažďujeme informace o datu a času registrace a IP adresu. V rámci registračního procesu požadujeme váš souhlas s použitím těchto údajů. Výhodou pro vás je, že tyto údaje nemusíte znovu zadávat pokaždé, když použijete web nebo zadáte objednávku.

Právním základem pro zpracování registračních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud se zaregistrujete s úmyslem plnit nebo zahájit smluvní vztah s naší společností, je právním základem pro zpracování údajů také čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Povinné informace požadované v rámci registračního procesu jsou vyžadovány k plnění nebo uzavření smlouvy o konkrétních službách.

Při registraci vám bude vytvořen zákaznický účet. Údaje v zákaznickém účtu budeme uchovávat tak dlouho, dokud bude existovat aktivní vztah se zákazníkem. Pokud během tří let nedojde k žádné další činnosti, označíme náš vztah za neaktivní. Můžete nás kdykoli požádat o odstranění vašeho zákaznického účtu.

Portál pro uchazeče o zaměstnání

Prostřednictvím portálu pro uchazeče o zaměstnání se můžete ucházet o pracovní pozice. Nabízíme vám možnost vyplnit formulář žádosti a zaslat nám informace a související dokumenty nahráním souboru. Použití portálu pro uchazeče je dobrovolné; můžete nám svou žádost zaslat i jinými způsoby, například e-mailem nebo poštou.

Když podáte svou žádost prostřednictvím portálu pro uchazeče o zaměstnání, budou vaše dokumenty elektronicky předány odpovědnému zaměstnanci v naší společnosti. Pokud jste požádali o inzerovanou pozici, dokumenty budou automaticky vymazány tři měsíce po skončení náborového procesu, pokud odstranění není v rozporu s jinými oprávněnými obchodními zájmy. Mezi oprávněné zájmy v této souvislosti patří například zajištění důkazů o rovném zacházení s žadateli podle německého obecného zákona o rovném zacházení (AGG). Pokud se žádost týká neregistrované pozice (spekulativní žádost o zaměstnání), bude uchována tak dlouho, dokud je relevantní pro účely potenciálního zaměstnání. O vymazání své žádosti můžete požádat v kterékoli fázi i předtím, než vyprší plánovaná doba uchování. Pokud je žádost úspěšná, budou poskytnuté údaje uloženy za účelem řízení pracovního poměru v souladu s veškerými zákonnými požadavky. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je v tomto ohledu § 26 (1) strana 1 německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Jako právní základ pro zpracování údajů na portálu pro uchazeče o zaměstnání může sloužit i váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Komunikace se společností

Můžete nás kontaktovat různými způsoby.

Newsletter

Pokud se zaregistrujete k odebírání našeho newsletteru, bude vaše e-mailová adresa použita pro naše propagační účely, dokud se neodhlásíte. V rámci newsletteru budete pravidelně dostávat e-mailem informace o aktuálních tématech a také e-maily o konkrétních událostech a speciálních akcích. E-maily mohou být přizpůsobeny a individualizovány na základě informací o vaší osobě.

Pro registraci k odběru našeho newsletteru bude použit princip tzv. double opt-in, tedy dvojité potvrzení souhlasu s odběrem (za předpokladu, že jste nám neudělili písemný souhlas). To znamená, že vám pošleme newsletter emailem pouze, pokud jste výslovně předem potvrdili, že si jej přejete obdržet. Poté vám zašleme e-mail s oznámením a požádáme vás o potvrzení, že chcete skutečně newsletter dostávat. Souhlas potvrdíte kliknutím na odkaz v tomto e-mailu. Zaznamenáváme otevření newsletteru a aktivaci veškerých odkazů, které může obsahovat. Dále zpracováváme následující údaje týkající se používání newsletteru: používaný e-mailový program, váš operační systém, čas přístupu a zkrácenou IP adresu.

Jestliže jste se výslovně zaregistrovali k odběru newsletteru, je právním základem pro zpracování vašich údajů váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Dle zákonných předpisů vám můžeme zaslat náš informační newsletter i bez vašeho výslovného souhlasu, pokud jste si u nás objednali zboží nebo služby, obdrželi jsme od vás v této souvislosti e-mail a neodhlásili jste se z odběru informací e-mailem. Jako právní základ slouží v tomto ohledu náš oprávněný zájem na zprostředkování přímé reklamy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Nepřejete-li si dostávat nadále newsletter, můžete svůj souhlas s účinností do budoucna kdykoli odvolat a vznést námitky proti jakémukoli dalšímu zasílání newsletteru, aniž by vznikly jakékoli náklady nad rámec základních nákladů na přenos informací po internetu. Jednoduše použijte odkaz pro odhlášení z každého newsletteru nebo pošlete oznámení naší společnosti nebo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva a kontakty

Dbáme na to, abychom zajistili, že zpracování vašich osobních údajů bude vysvětleno co nejtransparentněji a že budete informováni o svých právech. Pokud požadujete podrobnější informace nebo chcete uplatnit svá práva, můžete nás kdykoli kontaktovat a my vaši žádost vyřídíme.

Práva subjektů údajů

V rámci zpracování vašich osobních údajů máte k dispozici rozsáhlá práva. V prvé řadě máte právo na přístup a můžete požádat o opravu a/nebo vymazání svých osobních údajů, případně o jejich zablokování. Máte také právo na omezení zpracování a právo vznést námitku. Kromě toho máte právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytli.

Chcete-li uplatnit své právo a/nebo v tomto ohledu získat podrobnější informace, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb. Případně se můžete také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Odvolání souhlasu a námitky

Svůj souhlas můžete kdykoli znovu odvolat s účinkem do budoucna. Odvoláním souhlasu nebude ovlivněna zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu před odvoláním. I v tomto případě můžete kontaktovat naše oddělení zákaznických služeb a našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud vaše osobní údaje nejsou zpracovávány na základě souhlasu, ale na jiném právním základě, můžete proti tomuto zpracování údajů vznést námitku. Na základě vaší námitky provedeme vyhodnocení a v případě potřeby ukončíme zpracování údajů. O výsledku hodnocení budete informováni. Pokud budeme i nadále vaše údaje zpracovávat, obdržíte od nás podrobné informace o důvodu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a kontakty

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá při řešení problematiky ochrany osobních údajů. V případě potřeby jej můžete přímo kontaktovat. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je vám k dispozici pro vyřizování dotazů týkajících se nakládání s osobními údaji nebo pro poskytování dalších informací o ochraně osobních údajů:

Pan Hans-Peter Jakobfeuerborn
Telefon: +49 5246 963-0
E-mail: datenschutz@beckhoff.de

Stížnosti

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nebo příslušnými předpisy o ochraně údajů, máte právo podat stížnost u regulačního orgánu. Můžete také podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů poté záležitost zkontroluje a informuje vás o výsledku šetření.

Další informace a změny

Odkazy na další weby

Náš web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Odkazy na weby třetích osob jsou vždy označeny. Nemáme žádný vliv na to, do jaké míry jsou na odkazovaných webových stránkách dodržovány příslušné předpisy o ochraně osobních údajů. Proto vám doporučujeme, abyste se seznámili také s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů na webových stránkách třetích osob.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

U Zásad ochrany osobních údajů je vždy vyznačeno jejich datum (níže). Vyhrazujeme si právo kdykoli tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit s účinkem do budoucna. Změny mohou nastat zejména v případě technických úprav webových stránek nebo změn předpisů o ochraně osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy přístupná přímo z webových stránek. Doporučujeme vám, abyste pravidelně tyto Zásady ochrany osobních údajů kontrolovali z důvodu případných změn.

Verze Zásad ochrany osobních údajů: Listopad 2020