FrigørFastgørLuk

Privatslivspolitik

Indledning

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Tyskland og Beckhoff Automation ApS, Danmark (i det følgende kaldet: „vi“, ”vores”, ”os” m.v.) er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, der indsamles via denne hjemmeside. Vores kontaktdata findes i hjemmesides kolofon, kontaktpersoner for spørgsmål angående behandlingen af personoplysningerne er nævnt direkte i denne privatlivspolitik.

Beskyttelsen af din privatsfære og dine personoplysninger ligger os meget på sinde. Vi indsamler, gemmer og benytter kun dine persondata i overensstemmelse med indholdet i denne privatlivspolitik samt databeskyttelseslovgivningen, herunder Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og national databeskyttelseslovgivning.

Med denne privatlivspolitik vil vi orientere dig om, i hvilket omfang og til hvilket formål personoplysninger behandles i forbindelse med din brug af vores hjemmeside.

Personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Herunder hører alle informationer om din identitet, som f.eks. dit navn, din e-mailadresse eller din adresse. Informationer, der ikke kan sættes i forbindelse med din identitet (såsom statistiske oplysninger, f.eks. vedrørende antallet af brugere af hjemmeside), anses derimod ikke som personoplysninger.

Du kan benytte vores hjemmeside uden at skulle afsløre din identitet og uden at angive dine personoplysninger. Vi vil så kun indsamle generel information om dit besøg på vores hjemmeside. Indsamling af dine personoplysninger vil imidlertid ske ved en del af de udbudte tjenester. Disse oplysninger vil vi udelukkende anvende til formål, der angår brugen af denne hjemmeside; det gælder navnlig tilvejebringelse af den ønskede information. Ved indsamlingen af personoplysninger kræves det kun, at du angiver de oplysninger, som er tvingende nødvendige. Derudover kan der anmodes om yderligere oplysninger, hvilke dog er frivilligt. Vi vil i hvert enkelt tilfælde orientere dig om, hvorvidt det drejer sig om obligatoriske eller frivillige oplysninger. Du vil så kunne læse om de nærmere detaljer i det pågældende afsnit i denne privatlivspolitik.

Afgørelser baseret på en automatisk behandling af dine personoplysninger vil ikke forekomme i forbindelse med brugen af vores hjemmeside.

Behandling af personoplysninger

Dine data gemmer vi på særligt beskyttede servere placeret i den Europæiske Union (EU). Tekniske og organisatoriske forholdsregler beskytter serverne, så dine data ikke mistes eller tilintetgøres, tilgås, ændres eller udbredes af uvedkommende. Kun et fåtal af autoriserede personer har adgang til dine data. Disse personer er ansvarlige for den tekniske, forretningsmæssige eller redaktionelle vedligeholdelse af serverne. En fuldstændig beskyttelse over for alle risici er dog, trods en regelmæssig kontrol, ikke mulig.

Dine personoplysninger overføres krypteret over internettet. Til dataoverførsel benytter vi en TLS-/SSL-kryptering (Transport Layer Security/Secure Socket Layer).

Overdragelse af personoplysninger til tredjepart

Det gælder grundlæggende, at vi udelukkende anvender dine personoplysninger i forbindelse med tilvejebringelsen af de af dig ønskede ydelser. For så vidt vi gør brug af eksterne serviceudbydere i forbindelse med tilvejebringelse af vores ydelser, vil deres tilgang til dine data ligeledes udelukkende ske med tilvejebringelse af din ønskede ydelse for øje. Ved hjælp af tekniske og organisatoriske forholdsregler sikrer vi, at databeskyttelseslovgivningen overholdes, hvilket vi også forpligter vores eksterne serviceudbydere til.

Derudover overdrager vi ikke dine oplysninger til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke, navnlig ikke til markedsføringsformål. Overdragelse af dine personoplysninger vil kun ske, efter at du selv har indvilliget i, at dine oplysninger videregives, eller for så vidt vi i medfør af gældende lovbestemmelser og/eller pålæg fra myndigheder eller domstole er hhv. berettiget eller forpligtet hertil. Det kan her navnlig dreje sig om videregivelse af oplysninger med strafforfølgelse for øje; for at afværge en fare eller med henblik på at håndhæve en ejendomsret.

Såfremt vi eller vores serviceudbydere overdrager dine personoplysninger til lande uden for EU, vil de særlige bestemmelser, der følger af GDPR art. 44 ff., blive overholdt; vi forpligter ligeledes vores serviceudbydere til at overholde disse bestemmelser. Vi vil derfor kun overføre dine oplysninger til lande uden for EU, såfremt det ikke medfører en forringelse af dine rettigheder og det i GDPR fastsatte beskyttelsesniveau. Dette beskyttelsesniveau garanteres navnlig af den af EU-kommissionen foretagne vurdering af beskyttelsesniveauets tilstrækkelighed eller ved anvendelse af standardbestemmelser om databeskyttelse i medfør af GDPR art. 46, stk. 2c). Disse kan hentes her.

Databehandlingens retsgrundlag

Såfremt vi har indhentet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, anvendes GDPR art. 6, stk. 1, lit. a) som retsgrundlag for databehandlingen.

Såfremt vi behandler dine personoplysninger, fordi dette er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller et kontraktlignende forhold med dig, anvendes GDPR art. 6, stk. 1, lit. b) som retsgrundlag for databehandlingen.

Såfremt vi behandler dine personoplysninger, fordi dette er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, anvendes GDPR art. 6, stk. 1, lit. c) som retsgrundlag for databehandlingen.

Som retsgrundlag for databehandlingen kommer endvidere GDPR art. 6, stk. 1, lit. f) i betragtning, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig, for at vores virksomhed eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, og dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder her ikke går forud for beskyttelsen af dine personoplysninger.

Inden for denne privatlivspolitiks rammer henviser vi altid til, hvilket retsgrundlag vi støtter behandlingen af dine personoplysninger på.

Datasletning og opbevaringstid

Vi sletter eller blokerer dine personoplysninger, så snart formålet med lagringen er bortfaldt. Lagring kan dog finde sted, hvis dette er fastsat i retlige bestemmelser, som vi er underlagt, såsom vores forpligtelse til at opbevare og dokumentere oplysninger. I et sådant tilfælde sletter eller blokerer vi dine personoplysninger, når det os pålagte tidsrum er udløbet.

Brug af vores hjemmeside

Informationer om din computer

Hver gang du besøger vores hjemmeside, indsamler vi uafhængigt af din registrering følgende informationer om din computer: Din computers IP-adresse, din browsers forespørgsel samt tidspunktet for forespørgslen. Endvidere registreres status og den overførte datamængde i forbindelse med denne forespørgsel. Vi indsamler også produkt- og versionsoplysninger om den anvendte browser og computerens styresystem. Vi registrerer endvidere, hvilket website tilgangen til vores hjemmeside sker fra. Din computers IP-adresse vil her kun blive gemt i det tidsrum, du benytter hjemmeside og de følgende tre måneder, hvorefter den slettes eller anonymiseres gennem afkortning.

Disse oplysninger anvender vi i forbindelse med driften af vores hjemmeside, navnlig til at konstatere og afhjælpe fejl, til registrering af hjemmesides belastningsgrad samt til at foretage tilpasninger eller forbedringer. Inden for rammerne af disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandlingen iht. GDPR art. 6, stk. 1, lit. f).

Brug af cookies

Vores hjemmeside gør - som mange andre hjemmesider - brug af cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gemmer bestemte indstillinger og oplysninger, der bruges til dataudvekslingen med vores hjemmeside via din browser. En cookie indeholder som regel navnet på det domæne, som cookie-filen er blevet sendt fra, samt oplysninger om cookiens alder og et alfanumerisk identifikationstegn.

Med cookies kan vi genkende din computer og gøre eventuelle forhåndsindstillinger tilgængelige med det samme. Til dette formål gør vi brug af forskellige former for cookies.

Tekniske cookies muliggør grundlæggende funktioner og er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere fejlfrit. Også heri skal vores legitime interesse i databehandlingen iht. GDPR art. 6, stk. 1, lit. f) ses.

Derudover gør vi også brug af markedsføringscookies, der anvendes af tredjepart med personaliseret markedsføring for øje, samt cookies fra tredjepart, som muliggør tilgang til indhold, der er implementeret på vores side. Vi betjener os af disse udbydere for at forbedre vores hjemmeside og for at kunne tilbyde dig en bedre service, der i højere grad er tilpasset dine personlige behov. Disse cookies finder kun anvendelse, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke. I så fald er vores retsgrundlag for anvendelsen af sådanne services dit samtykke iht. GDPR art. 6, stk. 1, lit. a).

De cookies, vi benytter, er de såkaldte session cookies, som automatisk slettes igen, når browsersessionen er afsluttet. I enkelte tilfælde kan cookies med en længere lagringstid også benyttes, så dine forhåndsindstillinger og præferencer også bliver taget i betragtning, næste gang du besøger vores hjemmeside.

De fleste browsere er indstillet således, at de automatisk accepterer cookies. Du kan dog vælge at deaktivere lagring af cookies eller indstille din browser således, at den giver dig besked, når der sendes cookies. Desuden er det muligt manuelt at slette cookies, der allerede er blevet gemt, via browserens indstillinger. Bemærk, at du muligvis kun kan gøre brug af vores hjemmeside i begrænset omfang eller slet ikke, hvis du afviser lagring af cookies eller sletter nødvendige cookies.

Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger

Du kan redigere dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger og cookies her.

Google Maps

Til oprettelse af rutevejledninger samt visning af filialernes placeringer på landkort anvender vi Google Maps via en API. Dette er en service fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Til visning af kort og tekst oprettes en forbindelse til Google-serveren i USA, når du åbner vores hjemmeside.

Hvis du åbner Google Maps, når du besøger vores hjemmeside, gemmer Google en cookie på din brugerenhed via din browser. Til visning af din placering og oprettelse af en rutevejledning behandles dine brugerdata af Google. Det er muligt, at Google hertil benytter sig af servere i USA. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Retsgrundlag er GDPR art. 6, stk. 1, lit. f). Vores legitime interesse ligger i optimeringen af vores hjemmesides funktionsevne.

Ved hjælp af de oplysninger, der overføres til Google, kan Google fastslå, hvilken hjemmeside din forespørgsel er blevet sendt fra og hvilken IP-adresse rutevejledningen skal sendes til.

Såfremt du ikke er indforstået med, at dine oplysninger gemmes og behandles, skal du deaktivere installationen af cookies. Det kan gøres i din browsers indstillinger. Vi henviser her til vores information vedrørende cookies.

Ved brug af Google Maps gælder Googles brugsbetingelser og almindelige forretningsbetingelser. Googles databeskyttelsespolitik finder du på https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

Til visning af videoer på vores hjemmeside anvender vi „Vimeo“ (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, i det følgende blot „Vimeo“).

Behandlingen af brugerdataene sker til dels på Vimeos servere i USA.

Retsgrundlag er GDPR art. 6, stk. 1, lit. a). Dit samtykke giver du ved at tillade inddragelse af eksternt indhold.

Giver du dit samtykke til integrering af videoer fra Vimeo, oprettes en forbindelse til Vimeos servere i USA for at kunne vise videoer. Til det formål overføres af tekniske grunde din IP-adresse, som behandles af Vimeo. Dato og klokkeslæt for dit besøg på den pågældende side registreres også.

Hvis du er logget på hos Vimeo, når du besøger en af vores hjemmesider, hvor en Vimeo-video er integreret, knytter Vimeo samtlige brugerdata til din personlige brugerkonto. For at forhindre dette skal du enten logge af hos Vimeo eller omkonfigurere kontoindstillingerne hos Vimeo, inden du besøger vores hjemmesider.

Vimeo bruger webanalysetjenesten Google Analytics til analyseformål. Google Analytics gemmer cookies på din brugerenhed via din internetbrowser, og informationer om brugen af de af vores hjemmesider, hvor en Vimeo-video er integreret, sendes til Google. Muligvis gemmer og behandler Google informationerne på servere i USA.

Såfremt du ikke er indforstået med, at dine oplysninger gemmes og behandles, skal du deaktivere installationen af cookies. Det kan gøres i din browsers indstillinger. Vi henviser her til vores information vedrørende cookies.

Yderligere information om Vimeos indsamling, brug og behandling af data og om dine rettigheder og muligheder for beskyttelse af din privatsfære findes på http://vimeo.com/privacy.

Matomo

Vores hjemmeside gør brug af open-source-softwaren Matomo (tidligere Piwik) til statistisk analyse af brugeradfærden. Der er her tale om en webanalysetjeneste. De oplysninger, som Matomo har indsamlet, gemmes i en database til analyseformål vedrørende brugeradfærden, hvilket tjener til at optimere vores hjemmeside. De indsamlede oplysninger er den forkortede IP-adresse, klokkeslæt, den fremkaldte hjemmeside, den hjemmeside, hvorfra du har åbnet vores („referrer“), den anvendte browser, det anvendte tidsforbrug på vores hjemmeside samt brugshyppigheden.

De analyser, der fremstilles med Matomo, er fuldstændigt anonymiserede og kan ikke benyttes til identifikation af enkelte personer. En sammenkædning af de oplysninger, som Matomo har gemt, med andre datakilder eller overdragelse til tredjepart, finder ikke sted. Vores retsgrundlag for brug af Matomo er dit samtykke iht. GDPR art. 6, stk. 1, lit. a). Dette samtykke kan når som helst tilbagekaldes. Databehandlingsprocesser, der finder sted før din tilbagekaldelse, vil ikke være berørt heraf. Matomos ret til at analysere dine oplysninger kan du tilbagekalde via dette link. Via din internetbrowser gemmes en cookie på din brugerenhed, som forhindrer yderligere analyse. Bemærk, at du skal trykke på ovenstående link en gang til, hvis du sletter de cookies, der er gemt på din brugerenhed.

Retargeting og remarketing

Med hhv. retargeting og remarketing forstås teknologier, hvor brugere, der tidligere har besøgt en bestemt hjemmeside, også efter at have forladt hjemmesiden kan se målrettede reklamer. Det kræver, at internetbrugere kan genkendes uden for rammerne af vores egen hjemmeside, hvortil cookies fra de pågældende serviceudbydere finder anvendelse; der vil også blive taget højde for den hidtidige brugeradfærd. Hvis en bruger f.eks. ser på bestemte produkter, kan disse eller lignende produkter senere vises som reklame på andre hjemmesider. Der er tale om personaliseret markedsføring, som er tilpasset den enkelte brugers interesser. Denne personaliserede markedsføring kræver ikke nogen identificering af brugeren ud over genkendelsen. De oplysninger, der benyttes til hhv. retargeting og remarketing, bliver af os derfor heller ikke kædet sammen med andre data.

Vi anvender sådanne teknologier til at aktivere annoncer på internettet. Aktiveringen af annoncerne sker ved inddragelse af tredjepart. Vi gør bl.a. brug af Googles services, som muliggør en automatisk visning af de produkter, der er interessante for internetbrugeren. Denne funktion realiseres ved brug af cookies. Mere information om denne teknologi findes i Googles databeskyttelsesbestemmelser på https://policies.google.com/privacy?hl=de. Installationen af cookies til Google Remarketing og Google AdWords Conversion Tracking kan forhindres med en indstilling i din browsers software ved at åbne hjemmesiden http://www.google.com/policies/privacy/ads/ og så ændre den pågældende indstilling.

Vores retsgrundlag for brug af de førnævnte cookies er dit samtykke iht. GDPR art. 6, stk. 1, lit. a). Dette samtykke kan når som helst tilbagekaldes. Databehandlingsprocesser, der finder sted før din tilbagekaldelse, vil ikke være berørt heraf.

Webinars

Du har muligheden for at deltage i webinarer online arrangeret af os via diverse links på vores hjemmeside. Hvis du ønsker at deltage i et webinar, behandler vi i den forbindelse personoplysninger, som du angiver på en tilmeldingsformular, især navn, e-mailadresse samt firma eller organisation. De oplysninger, der er angivet på tilmeldingsformularen, behandler vi udelukkende med henblik på webinarets gennemførelse, for at kunne kontakte dig i forbindelse med arrangementet og tilsende dig yderligere information om webinaret.

Vores webinarer udføres på GoToWebinar-platformen. GoToWebinar-platformen administreres af GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irland. Vi har ingen indflydelse på de data, der behandles af GoToWebinar. Du finder yderligere information om databehandling af GoToWebinar på https://www.goto.com/company/legal og https://www.goto.com/company/legal/privacy.

Vores retsgrundlag for databehandlingen i forbindelse med afholdelsen af webinarerne og med hensyn til de oplysninger, du i det øjemed sender os, er dit samtykke iht. GDPR art. 6, stk. 1, lit. a).

Registrering

Du kan registrere dig som bruger af vores hjemmeside. Her skal du oplyse de data, der anmodes om i forbindelse med registreringen, f.eks. navn, adresse og e-mailadresse. Vi registrerer desuden dato og klokkeslæt for registreringen samt IP-adressen. I forbindelse med registreringsproceduren anmoder vi om dit samtykke til at bruge dine oplysninger. Du har her den fordel, at du så ikke skal indtaste oplysningerne påny, hver gang du benytter vores hjemmeside eller foretager bestilling.

Retsgrundlag for behandlingen af dataene til registrering er i tilfælde af samtykke GDPR art. 6, stk. 1, lit. a). Såfremt du registrerer dig hos os med opfyldelse eller indgåelse af en kontrakt for øje, er retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger tillige GDPR art. 6, stk. 1, lit. b).

De obligatoriske informationer, du anmodes om i forbindelse med registreringen, er nødvendige for at opfylde eller indgå en kontrakt med os om bestemte ydelser.

Når du registrerer dig, opretter vi en kundekonto til dig. Oplysningerne på kundekontoen gemmes hos os, så længe der eksisterer en aktiv kunderelation. Hvis der over et tidsrum på tre år ikke kan konstateres nogen aktiviteter, sættes status for kunderelationen på inaktiv. Du kan når som helst kræve din kundekonto slettet.

Jobportal

Via jobportalen kan du søge beskæftigelse hos os. Vi giver dig muligheden for at udfylde et ansøgningsskema og for at overdrages os nødvendige informationer og dokumenter i forbindelse med ansøgningen ved hjælp af en dokument-upload. Brugen af jobportalen er frivillig; du kan også sende os din ansøgning på anden måde, f.eks. pr. e-mail eller post.

Når en ansøgning modtages via jobportalen, vil dokumenterne blive videresendt elektronisk til den kompetente medarbejder hos os. Hvis du har søgt en opslået stilling, vil dokumenterne automatisk blive slettet tre måneder efter ansættelsesprocedurens afslutning, medmindre sletningen strider mod andre legitime interesser. Sådanne legitime interesser er f.eks. bevisførelser i en retssag efter ligestillingsloven. Ansøgninger, der indgår uden reference til en opslået stilling (uopfordret ansøgning), vil blive opbevaret så længe, det skønnes, at ansøgningen kan være af interesse. Du har altid muligheden for at kræve din ansøgning slettet, også før opbevaringsperioden er udløbet. Såfremt din ansøgning imødekommes, gemmes de overførte data med henblik på ansættelsesforholdets afvikling under iagttagelse af de retlige bestemmelser. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelseslovens § 26, stk. 1, 1. punktum. Databehandlingen inden for jobportalens rammer kan vi endvidere basere på dit samtykke iht. GDPR art. 6, stk. 1, lit. a).

Kommunikation med os

Du kan henvende dig til os på flere måder.

Nyhedsbrev

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev benyttes din e-mailadresse til vores egne marketingformål, indtil du afmelder dig. Du får regelmæssigt information tilsendt pr. e-mail vedrørende aktuelle emner samt e-mails ved særlige lejligheder, f.eks. specielle kampagner. E-mails kan her personaliseres og individualiseres på basis af vores information om dig.

I forbindelse med tilmeldingen til vores nyhedsbrev anvender vi - hvis ikke du har givet os dit skriftlige samtykke - den såkaldte Double-Opt-In-metode; det betyder, at vi ikke sender dig et nyhedsbrev pr. e-mail, førend du forinden udtrykkeligt har bekræftet, at vi skal aktivere forsendelsen af nyhedsbrevet. Vi vil så sende dig en orienterende e-mail, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev; dette gør du ved at klikke på et link i e-mailen. Vi registrerer åbningen af nyhedsbrevet og eventuelle links, som dette kan indeholde. Endvidere behandler vi følgende data i forbindelse med brugen af nyhedsbrevet: Det af dig anvendte e-mailprogram, dit styresystem, tidspunktet for åbningen af brevet samt din forkortede IP-adresse.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er dit samtykke iht. GDPR art. 6, stk. 1, lit. a), såfremt du udtrykkeligt har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser kan det også forekomme, at du modtager vores nyhedsbrev uden forudgående udtrykkeligt samtykke, fordi du har bestilt varer eller serviceydelser hos os, og vi i den forbindelse har modtaget din e-mailadresse og du ikke har modsat dig at få information pr. e-mail. I dette tilfælde er retsgrundlaget vores legitime interesse i at drive direkte markedsføring iht. GDPR art. 6, stk. 1, lit. f).

Ønsker du ikke længere at modtage nogen form for nyhedsbreve fra os, kan du når som helst trække det samtykke, du en gang har givet, tilbage med fremadrettet virkning, eller frabede dig modtagelsen af nyhedsbrevet fremover, uden at der i den forbindelse opstår andre omkostninger end de, der er forbundet med selve kontaktoptagelsen i henhold til den gældende basistarif. Du skal bare klikke på det afmeldingslink, der følger med alle nyhedsbreve, eller sende en meddelelse til os eller vores databeskyttelsesrådgiver.

Dine rettigheder og kontakt

Vi lægger stor vægt på at forklare behandlingen af dine personoplysninger på en gennemsigtig måde og at informere dig om de rettigheder, der tilstår dig. Ønsker du mere information eller at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os.

Registreredes rettigheder

Med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger tilstår dig vidtrækkende rettigheder. For det første er vi underlagt en omfattende oplysningspligt, der betyder, at du i givet fald har ret til at få dine personoplysninger berigtiget og/eller slettet/blokeret. Du har også ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset samt ret til at gøre indsigelse. Hvad angår de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, tilstår dig desuden retten til dataportabilitet.

Hvis du ønsker at gøre en af dine rettigheder gældende og/eller få nærmere information herom, skal du henvende dig til vores kundeservice. Alternativt kan du også henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver.

Tilbagekaldelse af samtykke og indsigelse

Et samtykke, som du en gang har givet, kan når som helst trækkes tilbage med fremadrettet virkning. Tilbagekaldelsen af dit samtykke vil ikke berøre lovligheden af den behandling, der har fundet sted på baggrund af det samtykke, du har givet inden tilbagekaldelsen. Kontaktpersoner er her ligeledes vores kundeservice og vores databeskyttelsesrådgiver.

Såfremt behandlingen af dine personoplysninger ikke beror på et samtykke, men hviler på et andet retsgrundlag, kan du gøre indsigelse mod denne databehandling. Din indsigelse vil føre til en efterprøvning og i givet fald til ophør af databehandlingen. Du vil blive orienteret om resultatet af efterprøvningen og vil – for så vidt databehandlingen alligevel skal fortsætte – modtage nærmere information fra os med en forklaring på, hvorfor databehandlingen er lovlig.

Databeskyttelsesrådgiver og kontakt

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, der understøtter os i databeskyttelsesretlige emner, og som du også kan henvende dig direkte til. Spørgsmål angående vores omgang med personoplysninger eller yderligere information om databeskyttelsesretlige emner kan rettes til vores databeskyttelsesrådgiver:

Data privacy contact
Telefon: + 49 52 46 963-0
E-Mail: datenschutz@beckhoff.de

Klager

Hvis du er af den opfattelse, at vores behandling af dine personoplysninger ikke sker i overensstemmelse med denne privatlivspolitik eller relevante databeskyttelsesbestemmelser, har du ret til at indgive en klage hos en tilsynsmyndighed. Du kan fremsætte din klage over for vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren vil så efterprøve din henvendelse og orientere dig om resultatet.

Yderligere information og ændringer

Links til andre websites

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites. Disse links er som regel markerede som sådanne. Vi har ingen indflydelse på, hvorvidt gældende databeskyttelsesbestemmelser overholdes på de linkede hjemmesider. Vi anbefaler derfor, at du også orienterer dig via de respektive privatlivspolitikker på andre websites.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Status for nærværende privatlivspolitik fremgår af datoangivelsen (nederst). Vi forbeholder os retten til når som helst at foretage ændringer i denne privatlivspolitik med fremadrettet virkning. Ændringer foretages navnlig i forbindelse med tekniske tilpasninger af hjemmeside eller ved ændringer i de databeskyttelsesretlige bestemmelser. Den til enhver tid værende aktuelle version af privatlivspolitikken kan altid hentes direkte via hjemmeside. Vi anbefaler, at du med jævne mellemrum orienterer dig om ændringer i denne privatlivspolitik.

Status for nærværende privatlivspolitik: Ændret december 2020