IrrotaKiinnitäSulje

Julkaisutiedot

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany

Phone: +49 5246 963-0

info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

Beckhoff Automation Oy
Hakakalliontie 2
05460 Hyvinkää
Finland

Phone: +358 20 74238-00

Kaupparekisteri: 791.715
Arvonlisäveronumero: FI16064121

info@beckhoff.fi
www.beckhoff.com/fi-fi/