OdpniPripniZapri

Pogoji uporabe

Opombe na spletne strani Beckhoff

Informacije, dostopne na spletnih straneh, vsebujejo le splošne opise ali karakteristike delovanja, ki morda nujno ne veljajo za določene aplikacije oz. se lahko spremenijo med nadaljnjim razvojem izdelka. Zahtevane karakteristike delovanja so zavezujoče le, če so izrecno dogovorjene ob sklenitvi pogodbe.

Opombe na dokumentacije Beckhoff

Dokumentacije so bile skrbno pripravljene. Opisani izdelki pa se nenehno razvijajo, zato dokumentacije niso v vsakem primeru preverjene glede doslednosti podatkov o zmogljivosti, standardih ali drugih karakteristikah. V primeru, da vsebujejo tehnične ali uredniške napake, si pridržujemo pravico do sprememb kadar koli in brez opozorila. Na podlagi podatkov, diagramov in opisov v teh dokumentacijah ni mogoče vložiti zahtevkov za spremembo že dobavljenih izdelkov.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG