LøsneFestLukk

Vilkår for bruk

Informasjon om nettsidene til Beckhoff

Informasjonen på nettsidene inneholder bare generelle beskrivelser eller ytelsesegenskaper som ikke nødvendigvis gjelder for spesifikke applikasjoner eller som kan endres under videre produktutvikling. De ønskede ytelsesegenskapene er bare bindende hvis de er eksplisitt avtalt etter fullføring av en kontrakt.

Informasjon om dokumentasjonen til Beckhoff

Dokumentasjonene er nøye utarbeidet. De beskrevne produktene blir likevel utviklet kontinuerlig. Derfor er dokumentasjonen ikke alltid fullstendig kontrollert for overensstemmelse med de beskrevne ytelsesdata, standarder eller andre egenskaper. Hvis den inneholder tekniske eller redaksjonelle feil, forbeholder vi oss retten til å når som helst og uten varsel foreta endringer. Ingen krav om endring av produkter som allerede er levert, kan fremsettes på grunnlag av data, diagrammer og beskrivelser i disse dokumentasjonene.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG