LøsneFestLukk

Opplæringstilbud

Vi tilbyr verdensomspennende kurs rundt våre produkter og teknologier og satser her alltid på direkte, lokal kontakt med våre kunder. Derfor blir de fleste av kursene avholdt på det aktuelle språket i landet.

Som regel finner kursene sted på våre Beckhoff-kontorer, men kan også etter avtale med kunden, avholdes på stedet.

Vær oppmerksom på at vi tilbyr både direkte kurs og nettbaserte kurs.

I tillegg til de standardiserte opplæringstilbudene tilbyr vi blant annet også kurs med individuelt fastsatt innhold, som kan tilpasses etter dine personlige behov etter avtale med oss. Henvend deg til din representant.

Ved eventuelle spørsmål, bruk vårt kontaktskjema eller henvend deg til:

Kontaktskjema

TwinCAT-3-Training

Navn Tema
TR3030no TwinCAT 3: Basic Finn ut mer
TR3030no-0010 Online | TwinCAT 3: Basic Finn ut mer
TR3035no TwinCAT 3: Extended Finn ut mer
TR3042no TwinCAT 3: Advanced Finn ut mer
Navn Tema
TR7050no TwinCAT 3: HMI Finn ut mer
Navn Tema
TR3050no TwinCAT 3: Motion Control Basic Finn ut mer
Navn Tema
TR5042no TwinCAT 3: Building Automation Connectivity Finn ut mer
Navn Tema
TR1900no TwinCAT 3: Individual Training Finn ut mer

TwinCAT-2-Training

Navn Tema
TR1000no TwinCAT 2: Basic Finn ut mer

Opplæringssteder

Hovedkontor Norge
Beckhoff Automation AS

Raveien 205
3184 Borre, Norge