Tách raSửaĐóng

Các khóa đào tạo

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo trên toàn thế giới về các sản phẩm và công nghệ của mình, luôn tập trung vào việc tiếp xúc trực tiếp tại địa phương với khách hàng. Phần lớn các khóa đào tạo được tổ chức bằng ngôn ngữ quốc gia tương ứng.

Các khóa đào tạo thường được tổ chức tại các văn phòng chi nhánh Beckhoff của chúng tôi, nhưng cũng có thể được tổ chức tại cơ sở của khách hàng sau khi tham vấn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả các khóa đào tạo trên lớp và trực tuyến.

Ngoài các khóa đào tạo tiêu chuẩn, chúng tôi còn cung cấp , các khóa đào tạo với nội dung chuyên biệt, dựa trên nhu cầu cá nhân của bạn. Nội dung của các khóa đào tạo này sẽ được trao đổi trực tiếp với bạn. Vui lòng liên hệ với người liên hệ bán hàng của bạn về việc này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi hoặc liên hệ:

Biểu mẫu liên hệ

TwinCAT-3-Training

Tên Đề tài
TC3Intro Seminar: TwinCAT 3 Introduction Tìm hiểu thêm
TR3010 TwinCAT 3 Training: Maintenance, repairs and service Tìm hiểu thêm
TR3030 TwinCAT 3 Training: Programming Tìm hiểu thêm
TR3044 TwinCAT 3 Training: Object-Oriented Programming with the PLC Tìm hiểu thêm
Tên Đề tài
TR7050 TwinCAT 3 Training: Basics TwinCAT HMI Tìm hiểu thêm
Tên Đề tài
TR3050 TwinCAT 3 Training: NC Point-to-Point Tìm hiểu thêm
Tên Đề tài
TR3060 TwinCAT 3 Training: Basic training TwinSAFE Terminals Tìm hiểu thêm

Các khóa đào tạo tại địa phương  

Representative office Vietnam

#29.05.Pearl Plaza, 561, Dien Bien Phu Street, Ward 25
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam