LøsneFestLukk

Personvernerklæring

Introduksjon

Vi, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG og Beckhoff Automation AS, som operatører av nettstedet, er ansvarlig for behandling av personopplysningene til brukerne av nettstedet. Kontaktinformasjonen vår kan du finne under "Juridisk merknad" nederst på nettsiden. Kontaktpersonene for spørsmål relatert til behandling av personopplysninger er spesifisert i denne personvernerklæringen.

Vi tar beskyttelsen av ditt personvern og personopplysninger svært alvorlig. Vi registrerer, lagrer og bruker dine personopplysninger kun i samsvar med innholdet i denne personvernerklæringen samt de gjeldende bestemmelsene om personvern, særlig EUs personvernforordning (GDPR).

Denne personvernerklæringen er ment å gi deg informasjon om i hvilken grad personopplysninger behandles i forbindelse med bruk av nettstedet og formålet med slik behandling av personopplysninger.

Personopplysninger

Personopplysninger betyr all informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette inkluderer all informasjon om din identitet, slik som ditt navn, din e-postadresse, eller din postadresse. Informasjon som ikke kan kobles til din identitet (som statistikk, som antall brukere av nettsiden) regnes ikke som personopplysninger.

Generelt kan du bruke vår nettside uten å avsløre din identitet eller oppgi personopplysninger. I dette tilfellet registrerer vi kun generell informasjon om ditt besøk på vår nettside. Imidlertid samles personopplysninger inn fra deg for visse tjenester. I slike tilfeller vil vi kun behandle disse dataene for formål knyttet til bruk av denne nettsiden, spesielt for å tilby etterspurt informasjon. Når personopplysninger samles inn, er det kun nødvendig å oppgi obligatoriske data. Det kan være mulig å oppgi tilleggsdata, men slike data oppgis frivillig. I hvert tilfelle angir vi om feltet er obligatorisk eller frivillig. Vi gir spesifikke detaljer i den relevante delen av denne personvernpolitikken.

Ingen automatiserte avgjørelser blir tatt på grunnlag av dine personopplysninger i forbindelse med bruk av vår nettside.

Behandling av personopplysninger

Vi lagrer dine data på beskyttede servere innenfor Den europeiske union. Disse serverne er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak som beskytter dine data mot å bli tapt, ødelagt, tilgjengelige, endret, eller distribuert av uautoriserte personer. Det er kun mulig for et lite antall autoriserte personer å få tilgang til dine data. Disse personene er ansvarlige for den tekniske, kommersielle, eller redaksjonelle forvaltningen av serverne. Imidlertid, selv om det utføres regelmessige kontroller, er det ikke mulig å beskytte dine data mot alle risikoer.

Dine personopplysninger overføres kryptert via internett. For formålet med dataoverføring bruker vi TLS/SSL-kryptering (Transport Layer Security/Secure Socket Layer).

Overføring av personopplysninger til tredjeparter

Prinsipielt bruker vi kun dine personopplysninger for å tilby tjenestene du har etterspurt. Hvis vi benytter eksterne tjenesteleverandører som en del av tjenesteleveransen, har de kun tilgang til dataene utelukkende for formålet med tjenesteleveransen. Vi tar tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre overholdelse av kravene i personvernlovgivningen, og vi krever at våre eksterne tjenesteleverandører gjør det samme.

Vi deler ikke dataene med tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke, spesielt ikke for reklameformål. Dine personopplysninger deles kun hvis du har samtykket til dette, eller hvis vi er autorisert eller pålagt å gjøre det på grunnlag av juridiske bestemmelser og/eller offisielle eller rettslige pålegg. Dette kan spesielt inkludere deling av informasjon for formål som straffeforfølgelse, forebygging av farer, eller håndhevelse av immaterielle rettigheter.

Hvis vi eller tjenesteleverandører overfører dine personopplysninger til land utenfor Den europeiske union, overholder vi de spesielle kravene i GDPR Art. 44 følgende, og vi krever også at våre tjenesteleverandører overholder det samme. Vi vil derfor kun overføre dine data til land utenfor Den europeiske union under forutsetning av beskyttelsesnivået garantert av GDPR. Spesielt er dette beskyttelsesnivået garantert av en tilstrekkelighetsbeslutning fra Europakommisjonen eller ved bruk av standard personvernbestemmelser i henhold til GDPR Art. 46(2)(c).

Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger

Hvis vi innhenter samtykke til behandling av dine personopplysninger, tjener GDPR Art. 6(1)(a) som det rettslige grunnlaget for databehandlingen.

Hvis vi behandler dine personopplysninger fordi dette er nødvendig for utførelsen av en kontrakt eller som en del av et kvasikontraktrettslig forhold med deg, tjener GDPR Art. 6(1)(b) som det rettslige grunnlaget for databehandlingen.

Hvis vi behandler dine personopplysninger for å overholde en rettslig forpliktelse, tjener GDPR Art. 6(1)(c) som det rettslige grunnlaget for databehandlingen.

Videre kommer GDPR Art. 6(1)(f) i betraktning som det rettslige grunnlaget hvis det er nødvendig å behandle dine personopplysninger for å beskytte vårt selskaps legitime interesser eller en tredjeparts, og dine interesser, grunnleggende rettigheter og grunnleggende friheter ikke krever beskyttelse av dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen finner du det rettslige grunnlaget som anvendes på behandlingen av dine personopplysninger.

Sletting av personopplysninger og lagringstid

Prinsipielt sletter eller blokkerer vi alltid dine personopplysninger så snart formålet med å lagre dem ikke lenger gjelder. Imidlertid kan dataene bli lagret utover denne tiden hvis dette er fastsatt av juridiske krav som vi er underlagt, slik som med hensyn til juridiske oppbevarings- og dokumentasjonsplikter. I slike tilfeller sletter eller blokkerer vi dine personopplysninger så snart de aktuelle kravene ikke lenger gjelder.

Bruk av vår nettside

Informasjon på din datamaskin

Hver gang du besøker vår nettside, innhenter vi følgende informasjon om datamaskinen din, uavhengig av din registreringsstatus: IP-adressen til datamaskinen din, din nettleserforespørsel og tidspunktet for denne forespørselen. Status og overført datamengde blir også registrert som en del av denne forespørselen. Vi innhenter også produkt- og versjonsinformasjon om nettleseren som brukes og datamaskinens operativsystem. Videre registrerer vi nettsiden som vår nettside ble tilgang til fra. IP-adressen til datamaskinen din lagres kun for den tiden nettsiden brukes og for de følgende tre månedene. Etter denne tiden blir den slettet eller anonymisert ved å forkorte den. Resten av dataene lagres i en begrenset periode.

Vi bruker disse dataene til å drive nettstedet; spesielt bruker vi det til å identifisere og fikse feil, for å bestemme utnyttelsesnivået av nettstedet, og for å gjøre endringer eller forbedringer. Disse formålene dekker også vår legitime interesse i databehandling i henhold til GDPR Art. 6(1)(f).

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Som mange nettsider, bruker vår nettside cookies. Cookies er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som lagrer visse innstillinger og data for formålene med utveksling med vår nettside via nettleseren din. En cookie inneholder generelt navnet på domenet fra hvilket cookie-filen ble sendt, samt informasjon om alderen på cookien og en alfanumerisk identifikator.

Cookies gjør det mulig for oss å identifisere datamaskinen din og umiddelbart gjøre eventuelle standardinnstillinger tilgjengelige. Så langt det er mulig, bruker vi økt-cookies, som automatisk slettes ved slutten av nettleserøkten. I begrensede tilfeller kan vi også bruke cookies med en lengre lagringsvarighet slik at dine standardinnstillinger og preferanser kan tas i betraktning neste gang du besøker nettstedet vårt.

De fleste nettlesere er satt til å godta cookies automatisk. Du kan imidlertid deaktivere lagring av cookies eller justere nettleserinnstillingene dine slik at den informerer deg så snart cookies blir sendt. Det er også mulig å slette tidligere lagrede cookies manuelt via nettleserinnstillingene. Vær oppmerksom på at bruken av nettstedet vårt kan bli blokkert eller begrenset hvis du ikke samtykker i lagring av cookies eller hvis du sletter nødvendige cookies.

Hvis cookies ikke er nødvendige for nettstedet vårt, ber vi om at du samtykker i bruk av cookies første gang du får tilgang til nettstedet. I hvert tilfelle er det juridiske grunnlaget for den tilknyttede databehandlingen, inkludert deling av data med tredjeparter, ditt samtykke i henhold til GDPR Art. 6(1)(a). Når samtykke er gitt, kan det trekkes tilbake når som helst med virkning fremover i tid, spesielt ved å endre de valgte innstillingene.

Det rettslige grunnlaget for bruk av nødvendige informasjonskapsler er vår legitime interesse i riktig fremstilling av nettstedet vårt i samsvar med GDPR Art. 6(1)(f) og - hvis kontrakter inngås eller utføres via nettstedet vårt – gjennomføring av en kontrakt i samsvar med GDPR Art. 6(1)(b).

Registrering

Du kan registrere deg for å bruke nettstedet vårt under "myBeckhoff." For å gjøre dette, må du dele dataene som blir bedt om under registreringsprosessen, som ditt navn, adresse og e-postadresse. Vi registrerer også dato og tidspunkt for registrering og IP-adressen. Under registreringsprosessen får vi ditt samtykke til bruk av dataene. Dette gir deg fordelen av å ikke måtte legge inn disse dataene hver gang du bruker nettstedet eller legger inn en bestilling.

Det rettslige grunnlaget for behandling av data for registreringsformål er GDPR Art. 6(1)(a) når samtykke er gitt. Hvis du registrerer deg hos oss for formålene med utførelse eller å inngå en kontrakt, er det i tillegg rettslig grunnlag for behandling av data GDPR Art. 6(1)(b).

Informasjonen som blir bedt om som obligatoriske felt under registreringsprosessen er nødvendig for utførelse eller igangsetting av en kontrakt med oss for spesifikke tjenester. Du er imidlertid ikke under noen forpliktelse til å registrere deg. Det er også mulig å inngå en kontrakt uten å registrere seg.

Når du registrerer deg, opprettes en kundekonto for deg. Vi lagrer dataene i kundekontoen så lenge det eksisterer et aktivt kundeforhold. Hvis det ikke er mulig å identifisere noen aktivitet i løpet av en periode på tre år, settes statusen for kundeforholdet til inaktivt. Du kan når som helst be om at kundekontoen din blir slettet.

Matomo

For nettstedet vårt bruker vi open-source programvaren Matomo (tidligere Piwik) for statistisk evaluering av bruk. Matomo er en webanalysetjeneste. Dataene som samles inn gjennom Matomo, lagres i en database for formålene med brukeranalyse for å optimalisere nettsidene våre. Dataene som samles inn inkluderer den forkortede IP-adressen, tiden, nettsidene som ble tilgang til, nettsiden fra hvilken du fikk tilgang til vår nettside ("referrer"), nettleseren som ble brukt, perioden du oppholdt deg på nettsidene våre, og frekvensen av tilgang.

Evalueringene som genereres med Matomo er fullstendig anonymisert og kan ikke brukes til å identifisere en enkeltperson. Dataene som lagres av Matomo, er ikke koblet til noen andre datakilder eller delt med tredjeparter.

Vårt rettslige grunnlag for bruk av Matomo er ditt samtykke i henhold til GDPR Art. 6(1)(a). Du er fri til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Eventuelle databehandlingsoperasjoner som er fullført før samtykket trekkes tilbake, påvirkes ikke. Du kan velge bort Matomo dataanalyse ved å følge denne linken.

Personverninnstillinger

Du kan redigere innstillingene dine for personvern og de individuelle cookies here.

Integrasjon av tredjepartstjenester

Fra visse funksjoner på nettstedet vårt, får vi tilgang til tredjepartstjenester. Disse tjenestene er primært valgfrie funksjoner som du må velge eksplisitt eller bruke. Vi har inngått kontraktsavtaler med de relevante leverandørene for levering eller integrasjon av tjenestene deres, og vi gjør alt vi kan for å sikre at tredjepartsleverandørene gir transparent informasjon om i hvilken grad personopplysninger behandles og overholder bestemmelsene om databeskyttelse.

Google Maps

Vi bruker Google Maps for å generere veibeskrivelser og vise plasseringen av filialer på kart. Dette er en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter referert til som "Google").

For å vise kartene og skrifttypene, opprettes en forbindelse til Google-serveren i USA når nettsidene våre blir tilgang til.

Det rettslige grunnlaget for bruk er ditt uttrykkelige samtykke i henhold til GDPR Art. 6(1)(a). Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med virkning fremover i tid.

Google kan bruke dataene som er overført til Google for å identifisere nettsiden fra hvilken forespørselen din ble sendt og IP-adressen til hvilken veibeskrivelsene skal overføres.

Hvis du ikke samtykker i lagring og behandling av dataene dine, er det nødvendig å forhindre installasjon av cookies. Du kan gjøre dette ved å konfigurere de relevante innstillingene i nettleseren din. I denne forbindelse henviser vi til våre uttalelser om emnet cookies.

Bruken av Google Maps er underlagt Googles tjenestevilkår samt de generelle vilkårene. Googles personvernpolicy finner du på https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

For å vise videoer på nettstedet vårt, bruker vi "Vimeo" (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, heretter referert til som "Vimeo").

I noen tilfeller behandles brukerdata på Vimeo-servere i USA.

Det rettslige grunnlaget er GDPR Art. 6(1)(a). Du gir ditt samtykke ved å tillate integrering av eksternt innhold.

Hvis du gir ditt samtykke til innbygging av videoer fra Vimeo, opprettes en forbindelse til Vimeo-serverne i USA for å vise videoen. Av tekniske grunner overføres IP-adressen din til Vimeo og behandles av Vimeo for dette formålet. I tillegg blir datoen og tiden du besøkte den relevante siden, registrert.

Hvis du er logget inn på Vimeo når du besøker våre nettsider der en Vimeo-video er innebygd, tilordner Vimeo de innsamlede brukerdataene til din personlige brukerkonto. For å forhindre dette, må du enten logge ut av Vimeo før du besøker nettsidene våre eller konfigurere kontoinnstillingene på Vimeo tilsvarende.

Vimeo bruker Google Analytics for formålene med webanalyse. Google Analytics lagrer cookies på enheten din via nettleseren din og sender Google informasjon om bruken av nettsidene våre der en Vimeo-video er innebygd. Google kan lagre og behandle informasjonen på servere i USA.

Hvis du ikke samtykker i lagring og behandling av dataene dine, er det nødvendig å forhindre installasjon av cookies. Du kan gjøre dette ved å konfigurere de relevante innstillingene i nettleseren din. I denne forbindelse henviser vi til våre uttalelser om emnet cookies.

Mer informasjon om innsamling, bruk og behandling av data av Vimeo og om dine rettigheter og måter å beskytte personvernet ditt på, finner du på http://vimeo.com/privacy.

Retargeting og remarketing

Retargeting og remarketing Retargeting eller remarketing refererer til teknologier som viser passende annonser til brukere som tidligere har besøkt en bestemt nettside, selv etter at de har forlatt den nettsiden. For dette formålet er det nødvendig å gjenkjenne internettbrukere igjen etter at de har forlatt nettsiden, derfor brukes cookies fra de aktuelle tjenesteleverandørene; tidligere brukeratferd tas også i betraktning. Hvis en bruker for eksempel ser på visse produkter, kan de senere bli vist disse eller lignende produkter som annonser på andre nettsider. Disse annonsene er tilpasset behovene til individuelle brukere. For disse tilpassede annonsene, er det ikke nødvendig for brukeren å bli identifisert utover den første gjenkjennelsen. Dette betyr at vi ikke kombinerer dataene som brukes for retargeting eller remarketing med andre data.

Vi bruker teknologier av denne typen for å plassere annonser på internett. Vi bruker tredjepartsleverandører for å plassere annonsene. Vi bruker tjenester fra Google, blant andre, for å gjøre det mulig å vise produkter som er av interesse for internettbrukere automatisk. Denne funksjonen er implementert ved hjelp av cookies. Muligheten for at data kan overføres til Google i USA i denne prosessen, og at amerikanske sikkerhetsbyråer kan få tilgang til disse dataene, kan ikke utelukkes. Mer informasjon om denne teknologien finner du i Googles personvernpolicy på https://policies.google.com/privacy. Installasjonen av cookies for Google remarketing og Google AdWords konverteringssporing kan forhindres ved å konfigurere innstillingene i den relevante nettleserprogramvaren ved å få tilgang til nettsiden http://www.google.com/policies/privacy/ads/ og endre de tilsvarende innstillingene.

Vårt rettslige grunnlag for bruk av cookies beskrevet ovenfor er ditt samtykke i henhold til GDPR Art. 6(1)(a). Du er fri til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Eventuelle databehandlingsoperasjoner som er fullført før samtykket trekkes tilbake, påvirkes ikke.

Webinarer

Du har muligheten til å delta i online webinarer arrangert av oss ved å følge forskjellige lenker på våre nettsider. Hvis du ønsker å delta i et webinar, behandler vi personopplysninger som du oppgir i et registreringsskjema, herunder ditt navn, e-postadresse, og firma eller organisasjon. Vi behandler dataene som overføres via registreringsskjemaet utelukkende for formålene med å arrangere webinaret, kontakte deg med hensyn til arrangementet, og sende deg ytterligere informasjon relatert til webinaret.

Webinaret vil bli arrangert på GoToWebinar-plattformen. Kontrolleren av denne GoToWebinar-plattformen er GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irland. Vi har ingen innflytelse på behandlingen av data hos GoToWebinar. Ytterligere informasjon om databehandling hos GoToWebinar kan finnes på https://www.goto.com/company/legal og https://www.goto.com/company/legal/privacy.

Vårt rettslige grunnlag for databehandling i forbindelse med hosting av webinarene og med hensyn til informasjonen du overfører til oss i denne sammenhengen, er ditt samtykke i samsvar med GDPR Art. 6(1)(a).

Amazon Web Services

Vi bruker Amazon Web Services for å lagre dataene som samles inn av oss. Dette er en web hosting-tjeneste fra Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA.

Vi bruker denne tjenesten for å lagre våre data på Amazon-servere. Hvis du overfører data til oss eller hvis data lovlig samles inn fra deg, blir denne dataen lagret i skyen. Siden dataene er lagret på servere i USA, kan det ikke utelukkes at sikkerhetsbyråer i USA kan få tilgang til det. Amazon er en aktiv deltaker i EU-US Data Privacy Framework, som regulerer korrekt og sikker overføring av personopplysninger fra EU-borgere til USA.

Det rettslige grunnlaget er GDPR Art. 6(1)(f). Vår legitime interesse er i levering av en rask og sikker nettside.

Ytterligere informasjon om databeskyttelse hos Microsoft kan finnes på: https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy og https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement.

Jobbsøkerportal

Du kan søke om en jobb i vårt selskap via søknadsportalen. Dette gir deg muligheten til å fylle ut en søknadsundersøkelse og sende inn informasjonen og dokumentene som kreves for søknaden til oss via dokumentopplasting. Bruk av søknadsportalen er frivillig; du kan også sende søknaden din til oss på en annen måte, som for eksempel via e-post eller post.

Når du sender inn en søknad via søknadsportalen, blir dokumentene dine sendt elektronisk til de ansvarlige ansatte i vårt selskap. Hvis du har søkt på en utlyst stilling, vil dokumentene automatisk bli slettet tre måneder etter at ansettelsesprosessen er fullført, forutsatt at sletting ikke kommer i konflikt med andre legitime interesser.

I tilfelle av en søknad om en stilling som ikke er utlyst (åpen søknad), vil søknaden bli beholdt så lenge søknaden kan være av interesse. Du kan be om at søknaden din blir slettet når som helst, også før de planlagte oppbevaringsperiodene har utløpt. Hvis du får jobb hos oss vil de overførte dataene bli lagret for formålene med å behandle ansettelsesforholdet. Databehandling innenfor rammen av søknadsportalen er også basert på ditt samtykke i samsvar med GDPR Art. 6(1)(a).

Kommunikasjon med oss

Du kan kontakte oss på flere måter, inkludert via kontaktskjemaet på vår nettside. Vi vil også gjerne sende deg regelmessig informasjon via e-post i vårt nyhetsbrev.

Kontaktskjema

Hvis du ønsker å kontakte vårt salg, teknisk støtte, eller service team direkte, kan du bruke det online kontaktskjemaet. Hvis du ønsker å bruke kontaktskjemaet, registrerer vi de personopplysningene du oppgir i kontaktskjemaet, spesielt ditt navn og e-postadresse. Vi lagrer også IP-adressen og datoen og tidspunktet for forespørselen. Vi behandler dataene som overføres via kontaktskjemaet utelukkende for formålene med å svare på din forespørsel eller bekymring. Du kan velge hvilken informasjon du vil sende via kontaktskjemaet. Det rettslige grunnlaget for behandling av dine data er ditt samtykke i samsvar med GDPR Art. 6(1)(a). Når vi har behandlet saken, vil dataene først bli lagret i tilfelle det er noen etterfølgende spørsmål. Du kan be om at dataene blir slettet når som helst, ellers vil vi slette dataene når saken er fullstendig løst; juridiske oppbevaringsforpliktelser forblir upåvirket i hvert tilfelle.

Nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev, vil e-postadressen din bli brukt for våre egne reklameformål til du melder deg av. Du vil motta regelmessig informasjon via e-post om aktuelle emner samt e-poster for spesifikke arrangementer, som spesielle kampanjer. E-postene kan være personaliserte og tilpasset basert på vår informasjon om deg.

Med mindre du har gitt oss ditt samtykke skriftlig, bruker vi dobbelt opt-in-metoden for abonnementer på vårt nyhetsbrev, dvs. vi vil bare sende deg et nyhetsbrev via e-post hvis du uttrykkelig har bekreftet at du ønsker at vi skal aktivere sendingen av nyhetsbrevet. Vi vil da sende deg en varslingsepost og be deg om å bekrefte at du ønsker å motta vårt nyhetsbrev ved å klikke på en lenke i denne e-posten. Vi registrerer åpningen av nyhetsbrevet og eventuelle lenker som dette kan inneholde. Vi behandler også følgende data i forbindelse med bruk av nyhetsbrevet: e-postprogrammet du bruker, operativsystemet ditt, tidspunktet for tilgang, og din forkortede IP-adresse.

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine data er ditt samtykke i samsvar med GDPR Art. 6(1)(a), forutsatt at du uttrykkelig har abonnert på nyhetsbrevet. Innenfor grensene av de juridiske kravene, er det også mulig at du kan motta vårt nyhetsbrev fra oss uten ditt uttrykkelige samtykke fordi du har bestilt varer eller tjenester fra oss, vi har mottatt din e-postadresse i denne sammenhengen, og du har ikke avslått å motta informasjon via e-post. I dette tilfellet er det rettslige grunnlaget å se som vår legitime interesse i overføringen av direkte markedsføring i samsvar med GDPR Art. 6(1)(f).

Hvis du ikke ønsker å fortsette å motta nyhetsbrev fra oss, kan du trekke tilbake samtykket du har gitt når som helst med virkning for fremtiden eller avslå å fortsette å motta nyhetsbrevet uten å pådra deg noen kostnader utover overføringskostnadene til grunntariffene. Bare bruk avmeldingslenken som finnes i hvert nyhetsbrev eller send en melding til oss eller vårt personvernombud.

Sosiale medier

I tillegg til vår nettside, bruker vi forskjellige sosiale mediekanaler for informasjonsoverføring og kommunikasjon. Du vil finne lenker til disse kanalene på vår nettside, og lenker til vår nettside på disse kanalene. Spesielt bruker vi sosiale nettverk som Facebook og Instagram, karrierenettverket LinkedIn, samt YouTube og Vimeo-plattformene. Lenkene kan identifiseres ved det relevante leverandørlogoet.

Når du klikker på lenkene, åpnes de relevante sosiale mediewebsidene, som generelt er underlagt vilkårene og retningslinjene for personvern fra de relevante leverandørene. Vi har gitt en oversikt over retningslinjene fra hver leverandør nedenfor

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Ingen personopplysninger overføres til de relevante leverandørene før åpning av de tilsvarende lenkene. Når du åpner den lenkede siden, er dette også grunnlaget for databehandling av de relevante leverandørene.

Se Datatilsynets hjemmesider for generell informasjon om sikker bruk av sosiale medier på nettsiden deres: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/personvern-i-sosiale-nettsamfunn/.

Facebook-side

I tillegg til vår nettside, driver vi også en fanside på det sosiale nettverket Facebook. Siden gir informasjon om våre aktiviteter samt en kommunikasjonskanal. Operatøren av det sosiale nettverket Facebook er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (heretter referert til som "Meta"). Vi har derfor tilgang til den tekniske plattformen og tjenestene til Meta.

Avgrensning av ansvar

Vær oppmerksom på at du bruker fansiden og dens funksjoner under eget ansvar, spesielt med hensyn til interaktive funksjoner som kommentarer, delinger, eller vurderinger. Alternativt kan du få tilgang til informasjonen som er gitt på fansiden via vår hjemmeside.

Så langt det er mulig på Facebook, prøver vi å beskytte ditt personvern og dine personopplysninger. Hvis vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med ditt besøk på fansiden, gjelder forklaringene i denne personvernerklæringen uten begrensning. Vær også oppmerksom på at personopplysninger behandles av Meta samtidig på grunn av integreringen av fansiden i Facebook-nettstedet. Når du besøker fansiden, registrerer Meta data som din IP-adresse samt annen informasjon som kan lagres på enheten du bruker eller i den relevante nettleseren i form av informasjonskapsler. Vi har ingen innflytelse på behandlingen av data av Meta; spesielt kommer Facebook ikke under vårt ansvar som en prosessor for oss. Ifølge informasjon gitt av Meta, er databehandling av Facebook underlagt Facebooks policy, som kan nås på https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0. Vær oppmerksom på at dataene om deg som Meta samler inn i denne sammenhengen, også kan overføres utenfor den europeiske unionen.

Fra perspektivet til personvernlovgivningen, kan felles ansvar mellom Meta og oss antas med hensyn til drift av fansiden eller evaluering av brukerdata ved besøk på fansiden. I samsvar med kravene i personvernlovgivningen, har vi inngått en intern avtale med Meta angående avgrensning av ansvar.

Facebook Insights

Meta gir operatører av fansider muligheten til å få en oversikt over bruken av fansiden og dens brukere via funksjonen Page Insights. Spesielt kan Page Insights brukes til å få tilgang til og evaluere statistiske data. Vi bruker dataene fra Page Insights for å gjøre fansiden så attraktiv og effektiv som mulig. For dette formålet gir Meta oss data som Meta har generert selv. Facebook gir ytterligere informasjon om funksjonaliteten til Page Insights-funksjonen og de relevante ansvarsområdene på https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Messenger

Brukere som er registrert på Facebook har også muligheten til å kommunisere direkte via Facebook Messenger. Hvis du kontakter oss via Messenger, blir de overførte dataene lagret og brukt av oss utelukkende for å svare på forespørselen din. Det rettslige grunnlaget for behandling av dine data er ditt samtykke i samsvar med GDPR Art. 6(1)(a) samt vår legitime interesse i samsvar med GDPR Art. 6(1)(f). Vår legitime interesse er i opptak og behandling av kundehenvendelser, evaluering av kundehenvendelser, samt overvåking av urettmessige praksiser.

Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for. For dine personopplysninger er dette tilfellet når den relevante samtalen er avsluttet. Samtalen avsluttes for oss når det kan tas fra omstendighetene at det relevante spørsmålet er fullstendig løst. Du har muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger når som helst; i dette tilfellet vil vi slette dataene umiddelbart forutsatt at det ikke er noen grunnlag for å fortsette å lagre det.

Ytterligere informasjon om Facebook

Hvis du har spørsmål om vår bruk av personopplysninger i forbindelse med bruk av fansiden på Facebook, kan du kontakte oss og vår personvernombud når som helst. Kontaktinformasjonen og kommunikasjonskanalene er gitt i vår personvernerklæring. Hvis du har spørsmål om databeskyttelse på Facebook, vennligst kontakt Meta direkte.

Instagram-konto

Vi har også en konto på det sosiale nettverket Instagram. Instagram-kontoen gir informasjon i form av publikasjoner om våre aktiviteter og tilbyr en annen kommunikasjonskanal med oss. Det sosiale nettverket Instagram drives av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Vær oppmerksom på at du bruker Instagram og dens funksjoner under eget ansvar, spesielt med hensyn til interaktive funksjoner som kommentarer, delinger, eller vurderinger.

Ansvar under personvernlovgivningen

Så langt det er mulig på Instagram, prøver vi å beskytte ditt personvern og dine personopplysninger. Hvis vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med ditt besøk på Instagram-kontoen, gjelder forklaringene i denne personvernerklæringen uten begrensning. Vær også oppmerksom på at personopplysninger behandles av Meta samtidig på grunn av integreringen av kontoen i Meta-tjenester. Når du får tilgang til vårt Instagram-innhold, registrerer Meta data som din IP-adresse samt annen informasjon som kan lagres på enheten du bruker eller i den relevante nettleseren i form av informasjonskapsler. Vi har ingen innflytelse på behandlingen av data av Instagram; spesielt kommer Meta ikke under vårt ansvar som en prosessor for oss. Ifølge informasjon gitt av Meta, er databehandling av Meta underlagt Facebooks policy, som kan nås på https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388. Vær oppmerksom på at dataene om deg som Meta samler inn i denne sammenhengen, også kan overføres utenfor den europeiske unionen.

Instagram Insights

Meta gir operatører av Instagram-kontoer muligheten til å få en oversikt over bruken av kontoen og dens brukere via funksjonen "Instagram Insights". Spesielt kan Instagram Insights brukes til å få tilgang til og evaluere statistiske data. Vi bruker dataene fra Instagram Insights for å gjøre Instagram-kontoen så attraktiv og effektiv som mulig. For dette formålet gir Meta oss data som Meta har generert selv under eget ansvar. Dataene vi mottar fra Meta er for det meste anonymiserte data og statistikk. Hvis vi mottar personopplysninger i denne sammenhengen, er vi ansvarlige for vår videre behandling av disse dataene for formålene med evaluering av bruken av vår Instagram-konto.

Meta gir mer informasjon om Instagram Insights på https://help.instagram.com/1533933820244654.

Instagram Direct Messaging

På Instagram har du muligheten til å kommunisere direkte med oss via funksjonen "Instagram Direct Messaging". Hvis du kontakter oss via Instagram Direct Messaging, blir de overførte dataene lagret og brukt av oss utelukkende for å svare på forespørselen din. Det rettslige grunnlaget for behandling av dine data er ditt samtykke i samsvar med GDPR Art. 6(1)(a) samt vår legitime interesse i samsvar med GDPR Art. 6(1)(f). Vår legitime interesse er i opptak og behandling av kundehenvendelser, evaluering av kundehenvendelser, samt overvåking av urettmessige praksiser.

Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for. For dine personopplysninger er dette tilfellet når den relevante samtalen er avsluttet. Samtalen avsluttes for oss når det kan tas fra omstendighetene at det relevante spørsmålet er fullstendig løst. Du har muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger når som helst; i dette tilfellet vil vi slette dataene umiddelbart forutsatt at det ikke er noen grunnlag for å fortsette å lagre det.

LinkedIn-konto

I tillegg til vår nettside, driver vi også en konto på karrierenettverket LinkedIn. Kontoen gir informasjon om vårt selskap og aktiviteter og tilbyr en kommunikasjonskanal. Karrierenettverket LinkedIn drives av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn").

Vær oppmerksom på at du bruker karrierenettverket og dets funksjoner under eget ansvar. Dette gjelder spesielt for bruk av de interaktive funksjonene (f.eks. liker, deler, kommentarer)

Behandling av personopplysninger

Dataene om deg som samles inn under bruk av tjenesten behandles av LinkedIn. Det er mulig at data også kan overføres til land utenfor den europeiske unionen. De behandlede dataene inkluderer, men er ikke begrenset til, dataene du frivillig oppgir, som ditt navn, brukernavn, e-postadresse, telefonnummer, karriereinformasjon, profildata, innhold som du oppretter, laster opp, eller mottar, samt kommentarer, din IP-adresse, informasjon om enheten du bruker, informasjon om websider og innhold som er tilgjengelig, og din plassering. Vi har ingen innflytelse på typen og omfanget av dataene som behandles av LinkedIn, typen behandling, eller deling av disse dataene med tredjeparter. Du vil finne informasjon om hvilke typer data som behandles av LinkedIn og for hvilke formål de brukes i LinkedIn Privacy Policy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vi behandler dataene du oppgir på LinkedIn i den grad at vi liker, kommenterer, eller deler innleggene dine, eller kontakter deg og samhandler med deg. På denne måten blir informasjonen du fritt publiserer og distribuerer på LinkedIn integrert av oss i vårt tilbud.

De generelle innstillingene for din LinkedIn-konto tilbyr måter å begrense behandlingen av dine data. I tillegg gir innstillingsalternativene på mobile enheter deg muligheten til å begrense tilgangen for LinkedIn til kontakt- og kalenderinformasjon, bilder, plasseringsinformasjon, osv. Dette er imidlertid avhengig av operativsystemet som brukes. Ytterligere informasjon om personverninnstillingene på LinkedIn finner du her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Analysefunksjon

LinkedIn gir operatører av LinkedIn-kontoer muligheten til å få en oversikt over bruken av kontoen og dens brukere. Spesielt kan analysefunksjonen brukes til å få tilgang til og evaluere statistiske data. Vi bruker dataene for å gjøre kontoen vår så attraktiv og effektiv som mulig. For dette formålet gir LinkedIn oss data som LinkedIn har generert selv under eget ansvar. Dataene vi mottar fra LinkedIn er for det meste anonymiserte data og statistikk. Hvis vi mottar personopplysninger i denne sammenhengen, er vi ansvarlige for vår videre behandling av disse dataene for formålene med evaluering av bruken av vår LinkedIn-konto. Ytterligere informasjon finner du i LinkedIn Privacy Policy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Kommunikasjon

På LinkedIn har du muligheten til å kommunisere direkte med oss. Hvis du kontakter oss via LinkedIn, blir de overførte dataene lagret og brukt av oss utelukkende for å svare på forespørselen din. Det rettslige grunnlaget for behandling av dine data er ditt samtykke i samsvar med GDPR Art. 6(1)(a) av GDPR samt vår legitime interesse i samsvar med GDPR Art. 6(1)(f). Vår legitime interesse er i opptak og behandling av henvendelser, evaluering av henvendelser, samt overvåking av urettmessige praksiser.

Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for. For dine personopplysninger er dette tilfellet når den relevante samtalen er avsluttet. Samtalen avsluttes for oss når det kan tas fra omstendighetene at det relevante spørsmålet er fullstendig løst. Du har muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger når som helst; i dette tilfellet vil vi slette dataene umiddelbart forutsatt at det ikke er noen grunnlag for å fortsette å lagre det.

Ytterligere informasjon om LinkedIn

Hvis du har spørsmål om vår bruk av personopplysninger i forbindelse med bruk av vår LinkedIn-konto, kan du kontakte oss og vår personvernombud når som helst. Kontaktinformasjonen og kommunikasjonskanalene er gitt i vår personvernerklæring. Hvis du har spørsmål om databeskyttelse på LinkedIn, vennligst kontakt LinkedIn direkte.

YouTube-kanal

Vi driver også en kanal på videoplattformen YouTube. Kanalen gir informasjon om våre aktiviteter samt en kommunikasjonskanal. Videoplattformen YouTube drives av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vær oppmerksom på at du bruker videoplattformen og dens funksjoner under eget ansvar. Dette gjelder spesielt for bruk av de interaktive funksjonene (f.eks. diskusjoner, kommentarer).

Behandling av personopplysninger

Dataene om deg som samles inn under bruk av tjenesten behandles av Google og kan også overføres til land utenfor den europeiske unionen. De behandlede dataene inkluderer, men er ikke begrenset til, dataene du frivillig oppgir, som ditt navn, brukernavn, e-postadresse, og telefonnummer, samt innholdet du laster opp, eller mottar, som bilder og videoer, dokumenter, og tabeller, samt kommentarer, din IP-adresse, informasjon om enheten du bruker, informasjon om websider og innhold som er tilgjengelig, og din plassering og mobiloperatør. Vi har ingen innflytelse på typen og omfanget av dataene som behandles av Google, typen behandling, eller deling av disse dataene med tredjeparter. Du vil finne informasjon om hvilke typer data som behandles av Google og for hvilke formål de brukes i Googles personvernpolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Vi behandler dataene du oppgir på YouTube, spesielt brukernavnet ditt og innholdet som publiseres på kontoen din, i den grad at vi kan lenke innleggene dine eller svare på disse innleggene eller lage våre egne innlegg som refererer til kontoen din. På denne måten blir informasjonen du fritt publiserer og distribuerer på YouTube integrert av oss i vårt tilbud og gjort tilgjengelig for våre følgere.

De generelle innstillingene for din Google-konto tilbyr måter å begrense behandlingen av dine data. I tillegg gir innstillingsalternativene på mobile enheter deg muligheten til å begrense tilgangen for Google til kontakt- og kalenderinformasjon, bilder, plasseringsinformasjon, osv. Dette er imidlertid avhengig av operativsystemet som brukes. I tillegg til disse verktøyene, tilbyr Google spesifikke personvernkontroller for YouTube. Du kan lære mer her: https://policies.google.com/privacy#infochoices.

YouTube Analytics

Google gir operatører av YouTube-kanaler muligheten til å få en oversikt over bruken av kontoen og dens brukere via funksjonen "YouTube Analytics". Spesielt kan YouTube Analytics brukes til å få tilgang til og evaluere statistiske data. Vi bruker dataene fra YouTube Analytics for å gjøre YouTube-kanalen så attraktiv og effektiv som mulig. For dette formålet gir Google oss data som Google har generert selv under eget ansvar. Dataene vi mottar fra Google er for det meste anonymiserte data og statistikk. Hvis vi mottar personopplysninger i denne sammenhengen, er vi ansvarlige for vår videre behandling av disse dataene for formålene med evaluering av bruken av vår YouTube-kanal. Google gir ytterligere informasjon om YouTube Analytics på https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=en.

Ytterligere informasjon om YouTube

Hvis du har spørsmål om vår bruk av personopplysninger i forbindelse med bruk av YouTube-kanalen, kan du kontakte oss og vår personvernombudnår som helst. Kontaktinformasjonen og kommunikasjonskanalene er gitt i vår personvernerklæring. Hvis du har spørsmål om databeskyttelse hos Google, vennligst kontakt Google direkte.

Vimeo-kanal

I tillegg til vår nettside, driver vi også en kanal på videoplattformen Vimeo. Kanalen gir informasjon om våre aktiviteter samt en kommunikasjonskanal. Vimeo drives av Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Vær oppmerksom på at du bruker Vimeo-plattformen og dens funksjoner under eget ansvar. Dette gjelder spesielt for bruk av de interaktive funksjonene (f.eks. kommentarer).

Direktemeldinger

På Vimeo har du muligheten til å kommunisere direkte med oss ved hjelp av funksjonen "Message". Hvis du kontakter oss via denne funksjonen, blir de overførte dataene lagret og brukt av oss utelukkende for å svare på forespørselen din. Det rettslige grunnlaget for behandling av dine data er ditt samtykke i samsvar med GDPR Art. 6(1)(a) samt vår legitime interesse i samsvar med GDPR Art. 6(1)(f). Vår legitime interesse er i opptak og behandling av kundehenvendelser, evaluering av kundehenvendelser, samt overvåking av urettferdige praksiser.

Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for. For dine personopplysninger er dette tilfellet når den relevante samtalen er avsluttet. Samtalen avsluttes for oss når det kan tas fra omstendighetene at det relevante spørsmålet er fullstendig løst. Du har muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger når som helst; i dette tilfellet vil vi slette dataene umiddelbart forutsatt at det ikke er noen grunnlag for å fortsette å lagre det.

Vimeo Analytics

Vimeo Analytics Vimeo gir operatører av Vimeo-kanaler muligheten til å få en oversikt over bruken av kontoen og dens brukere via Analytics-funksjonen. Spesielt kan Vimeo Analytics brukes til å få tilgang til og evaluere statistiske data. Vi bruker dataene fra Vimeo Analytics for å gjøre Vimeo-kanalen så attraktiv og effektiv som mulig. For dette formålet gir Vimeo oss data som Vimeo har generert selv under eget ansvar. Dataene vi mottar fra Vimeo er for det meste anonymiserte data og statistikk. Hvis vi mottar personopplysninger i denne sammenhengen, er vi ansvarlige for vår videre behandling av disse dataene for formålene med evaluering av bruken av vår Vimeo-kanal. Vimeo gir ytterligere informasjon om Vimeo Analytics på https://vimeo.com/features/video-analytics.

Dine rettigheter og kontaktinformasjon

Vi mener det er veldig viktig å være så transparente som mulig når vi forklarer hvordan dine personopplysninger behandles og å informere deg om dine rettigheter. Hvis du ønsker å motta mer informasjon eller utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss når som helst slik at vi kan ta hånd om forespørselen din.

De registrertes rettigheter

Du har et stort antall rettigheter i forhold til behandlingen av dine personopplysninger. Først og fremst har du en omfattende rett til innsyn og kan be om at dine personopplysninger rettes og/eller slettes eller blokkere. Du kan også be om en begrensning av behandlingen og ha rett til å protestere. Med hensyn til dataene som er overført til oss av deg, har du også rett til dataportabilitet. Hvis du ønsker å utøve en av dine rettigheter og/eller ønsker å motta mer informasjon i denne forbindelse, vennligst kontakt vår kundeserviceteam. Alternativt kan du også kontakte vår personvernombud.

Tilbakekall av samtykke

Når du har gitt samtykke, kan det trekkes tilbake fritt når som helst med virkning for fremtiden. Tilbaketrekking av samtykke skal ikke påvirke lovligheten av behandlingen som er fullført på grunnlag av samtykket opp til tidspunktet for tilbaketrekking. Vårt kundeserviceteam og personvernombud er også kontaktpunkter i denne saken.

Hvis behandlingen av dine personopplysninger ikke er basert på samtykke, men på en annen juridisk basis, kan du protestere mot denne databehandlingen. Din innsigelse vil føre til en gjennomgang og muligens til en avslutning av databehandlingen. Du vil bli informert om resultatene av gjennomgangen og - i tilfelle databehandlingen vil fortsette til tross for innsigelsen - vil du motta mer informasjon fra oss om hvorfor databehandling er tillatt.

Personvernombud

Vi har utnevnt en personvernombud som vil bistå i personvernsaker og som er tilgjengelig direkte kontakt. Vår personvernombud er tilgjengelig hvis du har spørsmål om hvordan vi håndterer personopplysninger eller hvis du trenger mer informasjon:

Hans-Peter Jakobfeuerborn
Telefon: +49 5246 963-0
E-post: datenschutz@beckhoff.de

Klager

I Norge er det Datatilsynet som er tilsynsmyndighet når det gjelder personvern, og som har ansvaret for å overvåke at alle som behandler personopplysninger overholder personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Hvis du mener vi behandler personopplysningene dine i strid med disse, har du rett til å sende inn en klage ved å kontakte Datatilsynet.

Tilleggsinformasjon og endringer

Lenker til andre nettsider

Vår nettside kan inneholde lenker til andre nettsteder. Disse lenkene er generelt identifisert som sådan. Vi har ingen innflytelse på i hvilken grad de lenkede websidene overholder de gjeldende personvernlovgivning. Vi anbefaler derfor at du skaffer deg mer informasjon fra andre nettsteder om de relevante personvernreglene.

Endringer i denne personvernerklæringen

Statusen for denne personvernerklæringen identifiseres av datoinformasjonen (nedenfor). Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst med virkning for fremtiden. En endring gjøres spesielt i tilfelle tekniske modifikasjoner på nettsiden eller i tilfelle endringer i personvernlovgivningen. Den nåværende versjonen av personvernerklæringen er alltid tilgjengelig for direkte tilgang via nettsiden. Vi anbefaler at du informerer deg regelmessig om eventuelle endringer i denne personvernerklæringen.

Dato for personvernerklæring: Februar 2024