LøsneFestLukk

Personvernerklæring

Generelt

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (heretter "Vi", "vår" og "oss") behandler personopplysninger når brukere besøker våre nettsider. Vår kontaktinformasjonen finner du på vår nettside, mens kontaktinformasjon for spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger finner du nederst i denne personvernerklæringen.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Vi samler inn, lagrer og bruker personopplysningene dine i henhold til denne personvernerklæringen og etter gjeldende personvernlovgivning, særlig personvernforordningen (GDPR).

Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

Personopplysninger

Personopplysninger betegner all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette inkluderer all informasjon om identiteten din, blant annet navn, e-postadresse eller postadresse. Informasjon som ikke kan knyttes direkte til identiteten din (for eksempel statistiske data om antall brukere av nettstedet), anses derimot ikke for å være personopplysninger.

Du kan bruke hovedfunksjonene på nettstedet vårt uten å oppgi identiteten din og uten å gi personopplysninger. Vi samler derfor bare generell informasjon om ditt besøk til nettstedet vårt. Likevel vil personopplysninger om deg bli samlet inn for noen av tjenestene som tilbys. Vi vil bare behandle disse personopplysningene i forbindelse med bruk av våre nettsider. Når vi samler inn personopplysninger, blir du bare bedt om å oppgi personopplysninger som er helt essensielle. Andre personopplysninger gis på frivillig basis. Vi vil alltid indikere om felter til utfylling er obligatoriske eller valgfrie.

Vi behandler følgende personopplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • IP-adresse

Vi benytter ikke automatiserte avgjørelser ved besøk på våre nettsider.

Behandling av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger på beskyttede servere innen EU. Tekniske og organisatoriske tiltak brukes for å beskytte disse serverne mot tap eller ødeleggelse av, tilgang eller endringer til eller spredning av personopplysningene dine til uvedkommende. Bare et begrenset antall personer som er ansvarlige for den tekniske, kommersielle eller redaksjonelle støtten til serverne har tilgang til personopplysningene dine. Til tross for regelmessige kontroller, er fullstendig beskyttelse mot enhver risiko imidlertid ikke mulig.

Personopplysningene dine overføres i kryptert form over internett. Vi bruker TLS/SSL-kryptering (Transport Layer Security/Secure Socket Layer) ved dataoverføring.

Overføring av personopplysninger til tredjeparter

Vi bruker personopplysningene dine til å tilby tjenestene du ber om. Hvis vi ansetter eksterne tjenesteleverandører til å levere tjenester, får de bare tilgang til personopplysningene med det formål å tilby tjenester. Vi bruker tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre overholdelse av denne personvernerklæringen og personvernlovgivningen. Tjenesteleverandører kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi overfører ikke personopplysninger til andre tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke, særlig ikke for reklameformål. Dine personopplysninger overføres bare hvis du har gitt ditt samtykke til det, eller hvis vi har rett eller plikt til å gjøre det på grunn av lovbestemmelser og/eller rettslige pålegg. Dette kan for eksempel innebære tilveiebringelse av informasjon for rettshåndhevelsesformål, for å avverge fare eller for å håndheve immaterielle rettigheter.

I den grad vi overfører personopplysningene dine selv eller via tjenesteleverandører til land utenfor EU, skal vi overholde de spesielle bestemmelsene i GDPR artikkel 44 flg. og tjenesteleverandørene er på samme måte forpliktet våre til å overholde denne personvernerklæringen og øvrig personvernregelverk. Vi overfører derfor bare personopplysningene dine til land utenfor EU med samme beskyttelsesnivå som etter GDPR. Dette beskyttelsesnivået sikres spesielt ved beslutning fra EU-kommisjonens side eller ved bruk av standard personvernklausuler i samsvar med GDPR artikkel 46 (2) c), som du finner her.

Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger

I den grad vi innhenter samtykke til å behandle personopplysningene dine, er GDPR artikkel 6 (1) a) det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger.

I den grad vi behandler personopplysningene dine der dette er nødvendig for å oppfylle vilkårene i en kontrakt eller i sammenheng med et kontraktslignende forhold vi har til deg, er GDPR artikkel 6 (1) b) det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger.

I den grad behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, er GDPR artikkel 6 (1) c) det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger.

I tillegg er GDPR artikkel 6 (1) f) rettslig grunnlag for behandlingen dersom behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å beskytte de legitime interessene til vårt selskap eller en tredjepart, med mindre dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter krever beskyttelse av personopplysninger.

Sletting av personopplysninger og lagringstid

Vi sletter personopplysninger når det ikke lenger er behov for å lagre disse av hensyn til formålene de ble innsamlet for. Personopplysningene kan lagre lengre hvis dette er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, for eksempel dokumentasjonskrav. I slike tilfeller sletter vi personopplysningene dine når kravene ikke lenger gjør lagring nødvendig.

Bruk av vår nettside

Informasjon på din datamaskin

Hver gang du besøker nettsidene våre, samler vi inn følgende informasjon om datamaskinen din, uavhengig av om du har registrert deg hos oss: IP-adresse, forespørselen fra nettleseren din, samt tidspunktet forespørselen ble sendt. I tillegg registreres også status og mengde data som overføres som en del av denne forespørselen. Vi samler også inn produkt- og versjonsinformasjon om nettleseren som brukes og datamaskinens operativsystem. Vi registrerer videre nettstedet som nettsiden ble åpnet fra. IP-adressen til datamaskinen din lagres bare for den tiden våre nettsider ble brukt og de påfølgende tre månedene. IP-adressen blir deretter slettet eller anonymisert ved å forkorte den.

Vi bruker disse opplysningene til å drive nettsidene våre, særlig for å identifisere og løse feil, for å få informasjon om bruken av nettsidene, og for å gjøre justeringer eller forbedringer. Disse formålene begrunner vår berettigede interesse i å behandle de nevnte personopplysningene i henhold til GDPR artikkel 6 (1) f).

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

I likhet med mange andre nettsteder, bruker vi informasjonskapsler på våre nettsider. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside. En informasjonskapsel inneholder vanligvis navnet på domenet som informasjonskapselfilen ble sendt fra, samt informasjon om informasjonskapselens alder og en alfanumerisk identifikator.

Informasjonskapsler lar oss identifisere datamaskinen din og gjøre standardinnstillinger tilgjengelige umiddelbart. Vi bruker forskjellige informasjonskapsler for å oppnå dette formålet.

Nødvendige informasjonskapsler gjør det mulig å utføre grunnleggende funksjoner og er nødvendige for at nettstedet skal fungere optimalt. Disse formålene begrunner vår berettigede interesse i å behandle de nevnte personopplysningene i henhold til GDPR artikkel 6 (1) f).

I tillegg bruker vi også markedsføringscookies fra tredjepartsleverandører for å vise personlig annonsering, samt informasjonskapsler fra tredjeparter som gir tilgang til innhold som er implementert på våre nettsider. Vi bruker disse leverandørene for å forbedre nettsidene våre og for å tilby deg en bedre tjeneste som er skreddersydd for dine behov. Vi bruker bare disse informasjonskapslene hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til det. Det rettslige grunnlaget for behandlingen i dette tilfellet er ditt samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 (1) a).

Informasjonskapslene vi bruker kalles sesjonscookies, som automatisk slettes på slutten av nettleserøkten. Vi kan også benytte oss av permanente cookies. Dette er informasjonskapsler som lagres over lengre tid, slik at standardinnstillingene og preferansene dine kan tas i betraktning neste gang du besøker nettsidene våre.

De fleste nettlesere er konfigurert for å akseptere informasjonskapsler automatisk. Du kan imidlertid deaktivere bruk av informasjonskapsler eller stille nettleseren din til å varsle deg så snart informasjonskapslene er sendt. Det er også mulig å slette tidligere lagrede informasjonskapsler manuelt via nettleserinnstillingene. Vær oppmerksom på at hvis du nekter å lagre informasjonskapsler eller sletter viktige informasjonskapsler, kan det hende at noen av tjenestene som er tilgjengelige på nettsidene våre ikke fungerer som de skal eller ikke virker.

Personverninnstillinger

Du kan redigere innstillingene for personvern og informasjonskapsler her.

Google Maps

Vi bruker Google Maps for å opprette tilgangsruter og vise lokasjonene til avdelingskontorene på kart. Dette er en tjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hver gang nettstedet vårt blir åpnet, opprettes en forbindelse til Google-serveren i USA for å vise kartene og tilhørende tekst.

Hvis du starter Google Maps når du besøker nettstedet vårt, lagrer Google en informasjonskapsel på enheten din via nettleseren din. Brukerdataene dine behandles av Google for å vise stedet og for å opprette veibeskrivelser. Det er mulig at Google vil bruke servere i USA for dette formålet.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6 (1) f) i GDPR. Vår legitime interesse er å optimalisere funksjonaliteten til nettstedet vårt.

Google kan bruke dataene som er overført til å identifisere nettstedet der forespørselen din ble sendt, og IP-adressen som retningsanvisningene skal sendes til.

Hvis du ikke godtar denne lagringen og behandlingen, må endre innstillingene i nettleseren din. Det vises i denne forbindelse til informasjonen som er gitt om emnet informasjonskapsler over.

Bruk av Google Maps reguleres av Googles vilkår for bruk, samt generelle vilkår og betingelser. Du finner Googles retningslinjer for personvern på https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

Vi bruker Vimeo for å vise videoer på nettstedet vårt (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, heretter kalt "Vimeo").

Noen brukerdata blir behandlet på Vimeo-servere i USA.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 (1) a). Du gir ditt samtykke ved å tillate at eksternt innhold legges inn.

Hvis du gir ditt samtykke til å bruk Vimeo-videoer, opprettes en forbindelse til Vimeo-serverne i USA for å vise videoen. IP-adressen din blir derfor overført og behandlet av Vimeo av tekniske årsaker. I tillegg registreres også dato og klokkeslett for besøket ditt på den aktuelle siden.

Hvis du er logget inn på Vimeo når du besøker våre nettsider der en Vimeo-video er vises, tilordner Vimeo de innsamlede brukerdataene til din personlige brukerkonto. For å forhindre at dette skjer, må du enten logge av Vimeo før du besøker våre nettsider eller konfigurere kontoinnstillingene i Vimeo.

Vimeo bruker webanalysetjenesten Google Analytics til analyseformål. Google Analytics lagrer informasjonskapsler på enheten din via nettleseren din og sender informasjon om bruken av våre nettsteder, der en Vimeo-video er innebygd, til Google. Det er mulig at Google lagrer og behandler informasjonen på servere i USA.

Hvis du ikke godtar denne lagringen og behandlingen, må du forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å gjøre de riktige innstillingene i nettleseren din. Vi henviser deg i denne forbindelse til informasjonen som er gitt om emnet informasjonskapsler over.

Ytterligere informasjon om innsamling, bruk og behandling av data fra Vimeo, samt om dine rettigheter og muligheter for å beskytte personvernet, finner du på http://vimeo.com/privacy.

Matomo

Vi bruker open source-programvaren Matomo (tidligere Piwik) for å utføre statistisk analysere av bruken av nettsidene våre. Dette er en webanalysetjeneste. Dataene som samles inn av Matomo lagres i en database for å analysere bruken for til å optimalisere nettsidene våre. Opplysningene som samles inn inkluderer forkortet IP-adresse, tidspunktet, nettstedet du besøkte, nettstedet du kom til vårt fra (henvisnings-URL), nettleseren du brukte, varigheten av besøket på nettsidene våre og hyppigheten av dine besøk.

Analysene generert med Matomo er fullstendig anonymiserte og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner. Dataene som er lagret av Matomo er ikke knyttet til andre informasjonskilder, og de overføres heller ikke til tredjeparter. Det rettslige grunnlaget for å bruke Matomo er ditt samtykke i henhold til artikkel 6 (1) a) i GDPR. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket. Eventuell databehandling som foregår før du tilbakekaller ditt samtykke, påvirkes ikke. Du kan velge bort analyse av opplysningene dine av Matomo ved å følge denne lenken. En informasjonskapsel lagres på enheten din via nettleseren din, noe som forhindrer videre analyse. Vær oppmerksom på at du må bekrefte lenken ovenfor igjen hvis du sletter informasjonskapslene som er lagret på enheten din.

Retargeting og remarketing

Retargeting eller remarketing omfatter teknologi som gjør det mulig å komme i kontakt med brukere som tidligere har besøkt et bestemt nettsted med tilpasset reklame, selv etter at de har forlatt dette nettstedet. For å gjøre dette må det være mulig å gjenkjenne Internett-brukere utover ditt eget nettsted, noe som kan gjøres ved hjelp av informasjonskapsler fra den aktuelle leverandøren; tidligere nettlesingsadferd blir også tatt i betraktning. For eksempel når en bruker ser på et bestemt produkt, kan dette eller lignende produkter vises for denne brukeren senere som reklame på andre nettsteder. Dette er personlig annonsering, som er tilpasset behovene til den enkelte bruker. Bortsett fra å gjenkjenne brukere, vil brukere ikke å bli identifisert på annen måte for personlig tilpasset annonsering. Vi kombinerer derfor ikke andre personopplysninger med opplysningene som brukes til retargeting eller remarketing.

Vi bruker slik teknologi for å plassere annonser på Internett, og gjør det med hjelp fra tredjepartsleverandører. Vi bruker blant annet Google-tjenester for å automatisk vise produkter som er av interesse for Internett-brukere. Denne funksjonen implementeres ved hjelp av informasjonskapsler. Mer informasjon om denne teknologien finner du i Googles personvernregler på https://policies.google.com/privacy?hl=no. Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler for Google Remarketing og Google AdWords konverteringssporing ved å endre en innstilling i den aktuelle nettleserprogramvaren; for å gjøre dette, gå til http://www.google.com/policies/privacy/ads/ og endre relevant innstilling.

Det rettslige grunnlaget for å bruke de beskrevne informasjonskapslene er ditt samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 (1) a). Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket. Eventuell behandling som foregår før du tilbakekaller ditt samtykke, blir ikke påvirket.

Webinarer

Du kan bruke forskjellige lenker på nettstedet vårt for å delta i webinarer som vi holder online. Hvis du ønsker å delta i et webinar, behandler vi personopplysninger som du oppgir i et registreringsskjema, blant annet navn, e-postadresse og firma eller organisasjon. Vi behandler personopplysninger som overføres via registreringsskjemaet utelukkende med det formål å gjennomføre webinaret, ta kontakt med deg i forbindelse med arrangementet og gi deg ytterligere informasjon tilknyttet webinaret.

Våre webinarer blir gjennomført på GoToWebinar fra LogMeIn-plattformen. GoToWebinar-plattformen administreres av LogMeIn Ireland Limited, Bloodstone Building Block C, Sir John Rogersons Quay 70, Dublin 2, Irland. Vi har ingen innflytelse på personopplysningene som behandles av GoToWebinar av LogMeIn. Du finner mer informasjon om behandlingen av personopplysninger av GoToWebinar på https://www.logmeininc.com/legal og https://www.logmeininc.com/legal/privacy.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger tilknyttet påmelding til våre webinarer, er ditt samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 (1) a).

Registrering

Du kan registrere deg for å bruke visse funksjoner på våre nettsider. Du må oppgi forespurte personopplysninger under registreringsprosessen, for eksempel navn, adresse og e-postadresse. I tillegg samler vi inn dato og klokkeslett for registrering og IP-adresse. Ved å registrere deg, samtykker du til at vi behandler de registrerte personopplysningene. Fordelen for deg er at du ikke trenger å legge inn disse opplysningene igjen hver gang du bruker våre nettsider eller gjør en bestilling.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 (1) a). Hvis du registrerer deg med den hensikt å oppfylle eller innlede et kontraktsforhold med oss, er i tillegg GDPR artikkel 6 (1) b) det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene.

Den obligatoriske informasjonen som må fylles inn som en del av registreringsprosessen, kreves for å inngå eller oppfylle en avtale med oss ​​for spesifikke tjenester.

En kundekonto blir opprettet for deg når du registrerer deg. Vi lagrer personopplysninger i kundekontoen så lenge det eksisterer et aktivt kundeforhold. Hvis det ikke registreres videre aktivitet på en periode over tre år, vil statusen til kundeforholdet bli satt til inaktiv. Du kan når som helst be oss om å slette kundekontoen din.

Jobbsøkerportal

Du kan søke på stillinger via jobbsøkerportalen. I den forbindelse tilbyr vi muligheten til å fylle ut et søknadsskjema og sende inn informasjon og dokumenter som kreves for søknaden til oss ved hjelp av en filopplasting. Bruk av søkerportalen er frivillig; du kan også sende oss søknaden din på andre måter, for eksempel via e-post eller post.

Når du sender inn søknaden din via jobbsøkerportalen, blir dokumentene dine sendt elektronisk til den ansvarlige medarbeideren i vårt firma. Hvis du har søkt på en utlyst stilling, slettes dokumentene automatisk tre måneder etter avsluttet rekrutteringsprosess, forutsatt at sletting ikke er i strid med andre legitime forretningsinteresser. Slike legitime interesser inkluderer for eksempel bevis for likebehandling av søkere i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven § 31. Hvis søknaden gjelder en ikke-annonsert stilling (åpen søknad), vil søknaden beholdes så lenge søknaden kan være av interesse. Du kan be om sletting av søknaden din når som helst, selv om lagringsperioden ikke er utløpt. Hvis en søknad medfører ansettelse, lagres personopplysningene for å administrere ansettelsesforholdet, i tråd med gjeldende lovgivning. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i denne sammenheng er GDPR artikkel 6 nr. 1 b). Hvis vi ønsker å behandle søknaden din for fremtidige ansettelsesprosesser, er ditt samtykke det rettslige grunnlaget for behandling i søkerportalen i henhold til GDPR artikkel 6 (1) a) .

Kommunikasjon med oss

Du kan kontakte oss på flere måter.

Nyhetsbrev

Når du registrerer deg for vårt e-nyhetsbrev, vil e-postadressen din bli brukt til våre egne salgsfremmende formål til du avslutter abonnementet. Du vil regelmessig motta informasjon via e-post om aktuelle emner, samt e-post for spesifikke arrangementer og spesielle kampanjer. E-postene kan tilpasses og individualiseres basert på informasjonen som er lagret om deg.

Vi bruker en to-stegs bekreftelse for nyhetsbrevregistrering, med mindre du har gitt oss et skriftlig samtykke. Dette betyr at bare sender deg nyhetsbrev via e-post hvis du eksplisitt har bekreftet på forhånd at vi skal aktivere nyhetsbrevet. Vi sender deg deretter en e-post og ber deg bekrefte at du ønsker å motta vårt nyhetsbrev ved å klikke på en lenke i e-posten. Vi registrerer åpningen av nyhetsbrevet og eventuelle lenker det kan inneholde. I tillegg behandler vi følgende personopplysninger i forbindelse med bruk av nyhetsbrevet: e-postprogrammet du bruker, operativsystemet ditt, tilgangstidspunktet og din forkortede IP-adresse.

Det rettslige grunnlaget behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 (1) a), hvis du eksplisitt har registrert deg for nyhetsbrevet. Dersom du tidligere har bestilt varer eller tjenester fra oss, kan du motta vårt nyhetsbrev uten å ha gitt ditt uttrykkelige samtykke dersom du ikke har valgt bort å motta informasjon fra oss på e-post. Vår legitime interesse i å formidle direkte reklame i henhold til GDPR artikkel 6 (1) f) er det rettslige grunnlaget i dette tilfellet.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden og motsette deg ytterligere mottak av nyhetsbrevet uten at det medfører kostnader som overstiger de grunnleggende kostnadene for overføring. Bruk avmeldingslenken i hvert nyhetsbrev, eller send beskjed til oss eller vårt personvernombud.

Dine rettigheter og kontaktinformasjon

Vi er nøye med å sikre at behandlingen av dine personopplysninger er så åpen som mulig, og at du også blir informert om dine rettigheter. Hvis du trenger mer detaljert informasjon eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du når som helst kontakte oss.

De registrertes rettigheter

Som registrert har du flere rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og kan be oss om å rette feilaktige personopplysninger eller be oss om å slette personopplysninger vi har om deg. Du har også rett til å begrense og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Videre har du rett til dataportabilitet for personopplysningene du overfører til oss.

Ta kontakt med vår kundeserviceavdeling eller personvernombudet dersom du vil benytte deg av dine rettigheter eller ønsker å motta mer detaljert informasjon om behandlingen.

Tilbakekall av samtykke

Du kan fritt trekke tilbake ditt samtykke når som helst med virkning for fremtiden. Lovligheten av behandlingen som allerede er utført på grunnlag av ditt samtykke, vil ikke påvirkes. Ta kontakt med vår kundeserviceavdeling eller personvernombudet for å trekke tilbake ditt samtykke.

Hvis personopplysningene dine ikke behandles basert på samtykke, men på et annet rettslig grunnlag, kan du motsette deg vår behandling. Vi vil vurdere din innvending og vil om nødvendig avslutte behandlingen av dine personopplysninger. Du vil bli informert om resultatet av vår vurdering, og - hvis behandlingen likevel skal fortsette - vil du motta mer detaljert informasjon fra oss om hvorfor behandling er tillatt.

Personvernombud

Vi har utnevnt et personvernombud som vil bistå i forbindelse med spørsmål tilknyttet personvern, som du kan ta direkte kontakt med. Personvernombudet svarer på spørsmål tilknyttet vår håndtering av personopplysninger og gir annen informasjon om personvern:

Data privacy contact
Telefonnummer: +49 5246 963-0
E-post: datenschutz@beckhoff.de

Klager

Hvis du er av den oppfatning at behandlingen av dine personopplysninger ikke er i samsvar med denne personvernerklæringen eller gjeldende personvernregler, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du kan også klage til vårt personvernombud. Personvernombudet vil i så tilfelle undersøke saken og informere deg om resultatet av klagen.

Tilleggsinformasjon og endringer

Lenker til andre nettsider

Våre nettsider kan inneholde lenker til andre nettsider. Vi har ingen innflytelse på i hvilken grad gjeldene personvernregler overholdes på de disse nettsidene. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med de respektive personvernreglene på nettsidene det linkes til.

Endringer i denne personvernerklæringen

Statusen til denne personvernerklæringen er angitt av datoen (nedenfor). Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst med virkning for fremtiden. Endringer kan særlig oppstå ved tekniske endringer på nettsidene eller ved endringer i personvernregelverket. Oppdatert versjon av denne personvernerklæringen er tilgjengelig via våre nettsider til enhver tid. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i denne personvernerklæringen med jevne mellomrom.

Versjon av personvernerklæringen: Desember 2020