LøsneFestLukk

Varemerker

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® og XPlanar®er registrerte varemerker som tilhører og lisensieres av Beckhoff Automation GmbH.
Andre betegnelser som brukes i denne publikasjonen, kan være varemerker. Hvis tredjeparter bruker dem for egne formål, kan det være et brudd på eiernes rettigheter.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG