ปลดการซ่อมแซมปิด

สำนักงานผู้แทนประเทศไทย

The Pretium Bang Na, Unit 91/8
Moo.15 Bang Na-Trat Frontage Road
Bang Kaeo, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, ประเทศไทย

+66 2117 4900
sales@beckhoff.co.th
www.beckhoff.com/th-th/

เครื่องหมายการค้า

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® และ XPlanar® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและได้รับอนุญาตจาก Beckhoff Automation GmbH การใช้งานอื่นๆ ด้วยสิ่งพิมพ์ที่ระบุเครื่องหมายการค้านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองอาจถือเป็นการละเมิดสิทธิ์

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG