OdpniPripniZapri

Zaposlitev pri vodilnem tehnološkem podjetju

Beckhoff kot delodajalec

Naša strast so inovacije

Avtomatizacija igra v družbi pomembno vlogo, saj prinaša napredek na skoraj vseh področjih življenja – od proizvodnje energije, avtomatizacije zgradb in klasične strojegradnje pa do medicinske tehnologije in farmacije. To so le nekatera izmed področij, na katerih se tehnologija Beckhoff uporablja. Naši zaposleni nenehno razvijajo nove proizvode in inovacije, ki predstavljajo temelj našega uspeha in nam zagotavljajo močno in zdravo rast. Čeprav je Beckhoff globalno usmerjeno podjetje na področju PC krmilnikov, se vedno zaveda svoje globoke zakoreninjenosti v domači regiji Vzhodna Vestfalija.

Smo vodilno podjetje na področju PC krmilnikov

Sredi 80-ih let prejšnjega stoletja je tehnologija PC krmiljenja podjetja Beckhoff povzročila revolucijo na trgu avtomatizacije, za katerega so bili do takrat značilni klasični programabilni logični krmilniki (PLC). Od takrat Beckhoff orje ledino z razvojnimi idejami, ki se hitro uveljavijo kot standardi. Široka paleta industrijskih računalnikov, V/I komponent, pogonske tehnike, programske opreme za avtomatizacijo, opreme za avtomatizacijo brez krmilnih omar ter opreme za strojni vid odpira mnoga vznemirljiva področja dela za naše zaposlene, našim kupcem pa omogoča uspešno izvedbo različnih sistemov krmiljenja in avtomatizacije, ki so usmerjeni v prihodnost. Tako so lahko naši kupci vedno korak pred konkurenco.

Nudimo delovna mesta prihodnosti

Avtomatizacija je trg prihodnosti, saj bo imela vse pomembnejšo vlogo v vedno hitreje razvijajočem se svetu. Naši kupci – od malih in srednje velikih podjetij do velikih korporacij – prihajajo iz različnih panog, zaradi česar smo kot podjetje neodvisni in stabilni tudi v primeru kriz. Kot ekonomsko trden globalni akter, ki dosledno, harmonično in organsko raste na osnovi lastnih sredstev, ponujamo našim zaposlenim varna delovna mesta z mnogimi možnostmi za rast in razvoj kot tudi za prevzemanje odgovornosti in aktivno sooblikovanje našega podjetja.

Smo družinsko podjetje

Za našo poslovno kulturo, ki jo močno sooblikuje ustanovitelj, generalni direktor in lastnik družbe Hans Beckhoff, je značilna odprta komunikacija in družinsko-naravnano vzdušje, v katerem je delo zabavno. Naslavljanje drug drugega po imenu v podjetju krepi ekipni duh in poudarja prijazno in spoštljivo medsebojno komunikacijo. Rezultat tega je delovno okolje, v katerem se vsi dobro počutimo. Zato ni presenetljivo, da je naša ekipa precej stalna in da ljudje, ki izberejo podjetje Beckhoff, pogosto ostanejo z nami do konca svoje kariere.

Verjamemo v zaupanje

Zaupanje zmanjšuje kompleksnost – to je vodilo, po katerem generalni direktor in lastnik Hans Beckhoff vodi svoje družinsko podjetje. Z namenom spodbujanja razvoja inovativnih idej imajo zaposleni v podjetju Beckhoff vso svobodo, ki jo potrebujejo, da svoje sposobnosti razvijajo in prispevajo v skladu s svojimi osebnimi interesi in zmožnostmi. Z enostavnimi postopki in plosko hierarhijo je naše vsakodnevno delo lažje in bolj učinkovito.

Oblikujemo talente

Zaposlene v podjetju Beckhoff združujejo strast do tehnologije, odprtost za inovacije, ustvarjalnost ter usmerjenost k doseganju rezultatov. Vsak zaposleni ima možnost dodatnega izobraževanja, s katerim lahko postane strokovnjak na svojem področju. Te vrednote želimo prenesti tudi na naš strokovni podmladek, zato v podjetju že od samih začetkov usposabljamo kadre na različnih tehničnih in komercialnih področjih. Od leta 2010 ponujamo tudi inženirske študijske programe z učenjem pri delu v sodelovanju z Gütersloh Campus, ki deluje v okviru Univerze za uporabne znanosti v Bielefeldu.

Prevzemamo odgovornost za družbo in okolje

Trajnost in varstvo okolja sta za nas pomembni temi. Avtomatizacija omogoča učinkovito rabo virov in energetsko učinkovito proizvodnjo, s čimer prispeva k družbenemu napredku. Beckhoff nenehno optimizira svoje proizvodne obrate, poslovne prostore pa tudi vsakodnevne aktivnosti, vse s ciljem trajnosti in večje energetske učinkovitosti. K ohranjanju naše narave prispevamo celo z lastnimi čebelnjaki. S podporo organizaciji myclimate GmbH pa kompenziramo tudi vse tiste emisije CO2, ki se jim pri našem poslovanju ne moremo izogniti. To sta le dva primera naših številnih prizadevanj za bolj trajnostni svet.