LossaFästStäng

Arbeta på ett ledande teknologiföretag

Beckhoff som arbetsgivare

Vår passion för innovation

Automatiseringsteknik spelar en stor roll i vårt samhälle, eftersom den är ï framkant inom närapå alla livsområden – från energiförsörjning och byggnadsautomatisering till klassisk maskinkonstruktion, men även inom medicinteknik och läkemedelsbranschen. Inom underhållningsbranschen används tekniker för att skapa spektakulära upplevelser och inom processtekniken hjälper våra produkter till att skapa egna och säkra anläggningskoncept. Detta är bara några exempel på hur vår teknik används. Våra medarbetare utvecklar tillsammans ständigt nya uppfinningar och innovationer – de är basen för vårt företags framgång och en förutsättning för att vi ska kunna växa på ett stabilt och sunt sätt. Beckhoff är världsledande inom teknologi för datorbaserad styrteknik, med starka rötter i den tyska regionen Ostwestfalen, Tyskland.

Vi är internationellt ledande inom teknologi för datorbaserad styrning

Datorbaserad styrning från Beckhoff revolutionerade i mitten av 80-talet automatiseringsmarknaden, som fram till dess varit präglad av konventionell, logikprogrammerad styrning. Sedan dess står vi för banbrytande utveckling, som snabbt etableras som standard. Vårt produktspektrum omfattar huvudområden industri-PC, I/O- och fältbusskomponenter, drivteknik, automatiseringsprogramvara samt manöverskåpsfri automatisering. Detta ger våra medarbetare ett oändligt antal spännande användningsområden att välja mellan, som våra kunder kan använda för att skapa framgångsrika koncept för styrning och automatisering – med blicken mot framtiden. Det gör att vi hela tiden kan ligga steget före våra konkurrenter.

Vi erbjuder attraktiva arbetsplatser för framtiden

Automatisering är en framtidsmarknad, som spelar allt större roll i den snabba utvecklingen som präglar världen idag. Våra kunder – från små och mellanstora företag till stora koncerner – kommer från de mest varierande branscher, vilket gör oss oberoende och starka i kriser. Vi är en solid, global aktör, som växer konsekvent, harmoniskt och organiskt av egen kraft, och vi erbjuder därmed våra medarbetare en trygg arbetsplats med stor utvecklingspotential, med möjlighet att ta ansvar och aktivt delta i arbetet med att forma vårt företag.

Vi är ett ägarstyrt familjeföretag

Standarden för vår företagskultur har satts av grundaren och ägaren Hans Beckhoff, som präglas av en öppen och familjär atomsfär med mycket arbetsglädje. Detta skapar en stark vi-känsla, med ett vänligt och respektfullt sätt att umgås med varandra. Det skapar i sin tur ett arbetsklimat som människor trivs i. Allt detta gör att vi kan bygga på en stabil personalgrupp, med människor som aktivt valt Beckhoff och ofta stannar under hela sitt aktiva yrkesliv.

Vi bygger på förtroende

Förtroende minskar komplexiteten – det är mottot som Hans Beckhoff, VD och ägare, leder företaget efter. För att främja innovativa idéer har alla medarbetare frihet att utveckla sina intressen och kunskaper hos Beckhoff. Vår organisation präglas av korta beslutsvägar och platta strukturer, vilket underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet.

Vi utbildar talanger

Beckhoffs medarbetare delar alla en passion för teknologi, öppenhet för nyheter och kreativitet samt drivs av en vilja att få jobbet gjort. Hos oss har alla samma möjlighet att vidareutbilda sig och bli en riktig expert inom sitt speciella intresseområde. Dessa värden vill vi även förmedla till våra nya talanger. Från i mitten av 80-talet utbildar vi kollegor inom olika yrken för teknik och handel. Sedan 2010 erbjuder vi även ingenjörsutbildningar med praktik i samarbete med yrkeshögskolan Bielefeld vid Campus Gütersloh, Tyskland.

Vi tar ansvar för samhället och miljön

Hållbarhet och miljöskydd är något vi tar på allvar. Automatiseringsteknik hjälper oss att producera på ett resurs- och energieffektivt sätt, vilket bidrar även till att föra samhällsutvecklingen framåt. Dessutom optimerar vi våra produktionsanläggningar och kontor, men även det dagliga arbetet, för att skapa en hållbar och energibesparande drift. Med våra egna bikupor bidrar vi på ett praktiskt sätt att hjälpa naturen. Genom att stötta organisationen myclimate GmbH kompenserar vi dessutom för alla CO2-utsläpp som inte går att undvika i vår affärsverksamhet. Detta är bara två exempel på vårt mångsidiga engagemang för en hållbar värld.