IrrotaKiinnitäSulje

Mukana automaatioteknologian kehityksen kärjessä

Beckhoff työnantajana

Innovaatiot ovat intohimomme

Automaatiotekniikalla on suuri merkitys yhteiskunnassa, sillä se vaikuttaa useilla elämänalueilla - energiantuotannosta, rakennusautomaatiosta ja perinteisestä konetekniikasta aina lääketeollisuuteen saakka. Modernilla lava- ja teatteriautomaatiotekniikalla saadaan aikaan näyttäviä efektejä esiintymislavoilla ja prosessiautomaatiossa tarjoamme asiakkaillemme räjähdysturvallisia ratkaisuja. Nämä ovat muutamia esimerkkejä, joissa automaatiotekniikkaamme käytetään ja kehitämme asiakkaidemme kanssa uusia ratkaisuja jatkuvasti. Uusien ratkaisujen ja teknologian kehityksen hyödyntäminen on yhtiön menestyksen perusta ja takaa vakaan ja luotettavan pohjan tulevaisuudelle. Beckhoff on tunnettu maailmalla johtavana saksalaisena PC-pohjaisen automaation teknologiayhtiönä.

Olemme globaali edelläkävijä PC-pohjaisessa automaatiossa

1980-luvun puolivälissä Beckhoff PC-pohjainen ohjausteknologia mullisti automaatiomarkkinat, joita aiemmin hallitsivat perinteiset ohjelmoitavat logiikkaohjaimet. Siitä lähtien olemme sitoutuneet kehittämään uraauurtavaa tuotteita, jotka vakiinnuttavat nopeasti asemansa standardina. Tuotevalikoimaamme kuuluvat seuraavat pääalueet: teollisuus-PC:t, I/O- ja kenttäväyläkomponentit, liikkeenohjaustuotteet, automaatio-ohjelmistot, ohjauskaapiton automaatio sekä teollisen kuvankäsittelyn laitteistot, jotka tarjoavat työntekijöillemme lukemattoman määrän jännittäviä sovellusalueita. Ja tämän tuotevalikoiman avulla asiakkaamme toteuttavat menestyksekkäästi tulevaisuuteen suuntautuvia konsepteja sovellustensa ohjaukseen ja automaatioon liittyen. Näin he ovat aina ratkaisevan askeleen edellä kilpailijoitaan.

Toimintaa leimaa pitkäjänteisyys, myös työsuhteissa

Automaatiota tarvitaan kehittyvässä maailmassa ja siksi se on tulevaisuuden kasvuala. Asiakaskuntamme koostuu paitsi eri alojen pienistä ja keskisuurista yrityksistä niin myös suurista konserneista. Tämä luo hyvän pohjan vakaalle, pitkäkestoiselle liiketoiminnalle. Taloudellisesti vakaana, kasvavana ja maailmanlaajuisena toimijana pystymme tarjoamaan työntekijöillemme varman työpaikan. Kasvu mahdollistaa myös toimenkuvien muutokset työntekijän tarpeiden ja kehityksen mukaan. Työntekijät ovat yrityksen tärkein pääoma.

Olemme perheyhtiö kasvoilla ja vahvalla identiteetillä

Yrityskulttuurillemme on ominaista keskinäinen avoimuus ja epäformaali ilmapiiri, jossa on mukava työskennellä. Tämä filosofia juontaa juurensa yrityksen perustajasta ja toimitusjohtajasta Hans Beckhoffista. Hänen filosofiassaan tärkeänä ovat vahva me-henki, muiden kunnioittaminen ja ystävällisyys. Tämä on luonut erittäin hyvän työilmapiirin, jota kuvastavat hyvin esimerkiksi erittäin pitkät työsuhteet.

Toimintamallimme perustuvat luottamukseen

Luottamus vähentää toiminnan monimutkaisuutta. Tämä on tärkeä osa Hans Beckhoffin johtamisfilosofiaa. Parhaat ideat syntyvät, kun kaikilla työntekijöillä on yksilöllistä liikkumatilaa ja hierarkia on minimoitu. Näin yksilöt pystyvät kehittämään toimintaansa omien vahvuuksien pohjalta. Nämä asiat tekevät päivittäisestä työstämme yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa.

Tavoitteena vapauttaa yksilöiden lahjakkuus

Beckhoff-yritykselle on aina ollut ominaista työntekijöiden intohimo teknologiaa kohtaan ja sen soveltamiseen. Siksi myös uskomme jatkuvaan opiskeluun ja uuden oppimiseen. Tällä takaamme ammattitaidon ja asiantuntijuuden myös tulevaisuudessa. Beckhoff on ollut merkittävä kouluttaja ammattitutkinnoista aina yliopistotutkintoihin asti jo 1980-luvun puolivälistä lähtien. Vuodesta 2010 alkaen olemme tarjonneet käytännönläheistä insinöörikoulutusta yhteistyössä Bielefeldin ammattikorkeakoulun Güterslohin yksikön kanssa.

Kannamme vastuumme yhteiskunnasta ja ympäristöstä

Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu ovat meille tärkeitä asioita. Automaatiotekniikka auttaa minimoimaan tarvittavia resursseja ja energiaa yhteiskunnan eri toiminnoissa. Optimoimme myös omia tuotanto- ja toimistorakennuksiamme sekä kehitämme jokapäiväistä työskentelyämme jatkuvasti kestävän ja energiaa säästävän toiminnan takaamiseksi. Edistämme luonnon säilymistä myös omalla mehiläisyhdyskunnallamme. Tuemme myclimate GmbH -järjestöä, joka kompensoi myös kaikki liiketoiminnastamme syntyvät väistämättömät hiilidioksidipäästöt. Nämä ovat vain kaksi esimerkkiä sitoutumisestamme kestävämmän maailman rakentamiseen.