ปลดการซ่อมแซมปิด

Sales office Tianjin, China

ที่อยู่ และ การติดต่อ

Sales office Tianjin
Beckhoff Automation (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1208, Zhonghai Fortune Center, Wufu Building
Intersection of Heiniucheng Road and Dongting Road, Hexi District
Tianjin, 300171
China
+86 22 5960 1175
tianjin@beckhoff.com.cn

Technical Support
+86 21 5677 4765
+86 21 6631 5696
support@beckhoff.com.cn
Service
Jing’an District
Floor 2, Lane 171, Jiangchang San Road
Shanghai, 200072
China
+86 21 6250 7207-862
service@beckhoff.com.cn
กำลังโหลดเนื้อหา