Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

FM33xx | Fieldbus modules

FM33xx | Fieldbus modules

FM33xx | Fieldbus modules

EtherCAT PROFIBUS DP
Typ
Thermocouple FM33xx-B110
FM33xx-B310