LossaFästStäng

MX-System kompletterat med två pneumatikmoduler

Skåpfri automation nu även med pneumatikventiler

I november 2021 presenterades Beckhoffs MX-System: ett helt nytt helhetskoncept utan appartskåp. Grundkonceptet avser att ersätta appartskåpets ledningsdragning med en grundplatta för automatisk hopkoppling av ett brett utbud elektronikmoduler med standardgränssnitt. Alla vanliga apparatskåpsfunktioner finns och Festo:s och SMC:s pneumatikventiler går nu även att direktintegrera med två nya moduler.

MX-System-modulerna (med metallkapsling) går att smidigt plugga in och skruva fast på grundplattan och bildar en vatten- och dammtät kapsling som går att använda direkt på maskinen eller i systemet utan extra skyddshölje. MX-System:s nuvarande funktionsutbud klarar redan alla vanliga appartskåpsfunktioner, dvs. avläsning av elektriska sensorsignaler, styrning av olika slags ställdon och motorer i olika effektklasser, generering av många olika spänningar och effektfördelning. Två nya moduler gör att Festo:s och SMC:s pneumatikventiler nu även går att direktintegrera som en funktion i MX-System.

Beckhoff har utvecklat två moduler - MO2414 för Festo och MO2424 för SMC - med MX-System-standardgränssnitt för respektive ventiltyp. Det går att ansluta tilluft för upp till två Festo VUVG- eller SMC JSY3000-ventiler (med upp till 500 l/min-flöde beroende på tillverkaren) till systemet. De går att direktmontera på modulerna och olika varianter som 3/2-, 5/2- eller 5/3-vägsventiler går även att kombinera med varandra. MX-System-modulen ger ventilen tilluft och styrsignaler, de utgående slangarna direktansluts till respektive ventil.

De nya pneumatikmodulerna MO2414 och MO2424 kompletterar MX-System-funktionerna och bidrar till integrationsstrategin för automatisering av maskiner och anläggningar. Grundidén att bygga appartskåpet som ett distribuerat system och montera styrningen av ställdon och givare i närheten finns nu även som tillval för pneumatiken. Det är en lämplig lösning framför allt när det inte finns så många pneumatikfunktioner på maskindelen: MX-System är extremt smidiga att styra. Dessutom gör MX-System att det går att styra ventilterminalerna med många olika gränssnitt. Det gör att fördelarna med förenklad projektplanering och komponentreduktion även går att tillämpa på pneumatiken och ventilerna kräver inget extra installationsutrymme på maskinen. En annan fördel är Beckhoffs framtagna MX-System-specifika serviceapp som nu även minimerar pneumatikunderhållet.

Products

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/