LossaFästStäng

TwinCAT IoT stödjer även MindSphere®

Effektiv integration av data- och kommunikationstjänster i molnet

Med TwinCAT-IoT-produktfamiljen tillhandahåller Beckhoff redan sedan 2015 många olika möjligheter för IoT-kommunikation. En dataöverföring till molnet eller mellan nätverksanknutna maskiner öppnar en stor utvecklingspotential för produktionseffektiviteten. Numera kan bl.a. även MindSphere®, Siemens servicelösning integreras som Industrial IoT.

Automatiseringsprogramvaran TwinCAT 3 kan som HTTP(S)-client kommunicera med HTTP(S)-servrar, för att t.ex. överföra uppgifter via REST-APl. Med HTTPS-protokollet kan man enkelt utbyta telemetridata och numera kan även anslutningar göras mot MindSphere®. Den säkra uppkopplingen skyddas med TLS (Transport Layer Security) och har stöd för MindSphere®-specifika autentiseringsmekanismer.

Applikationsexemplen för TwinCAT3 IoT HTTPS/REST (TF6760) har i den senaste revisionen kompletterats med kodexempel för anslutningar till MindSphere®. Detta gör det enkelt för användaren att komma igång med anslutningar mellan TwinCAT och MindSphere®.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/