ปลดการซ่อมแซมปิด

Representative office Vietnam

ที่อยู่ และ การติดต่อ

Representative office Vietnam
#29.05.Pearl Plaza, 561, Dien Bien Phu Street, Ward 25
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Vietnam
+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn

เส้นทางโดยสังเขป (โดยแผนที่ Google)
Technical Support
+84 28 7300-2439
support@beckhoff.com.vn
Service
#05-07/08 Nordic European Centre
3 International Business Park
Singapore 609927
Singapore
+65 6697 6224
service@beckhoff.com.sg
กำลังโหลดเนื้อหา