Tách raSửaĐóng

Beckhoff Interactive Automation Day

New products in a live stream

Within the scope of the Hannover Messe Digital Edition 2021, we cordially invite you on April 12, 2021 to our Beckhoff Interactive Automation Day, where you can learn all about the latest Beckhoff highlights and innovations in various presentations by our product experts. Afterwards, our experts will be glad to answer your questions live on stage in a Q&A session.

Register here to participate free of charge in the Beckhoff Interactive Automation Day.

Nếu bạn đã đăng ký với myBeckhoff, vui lòng đăng nhập đây trước để chúng tôi có thể điền trước dữ liệu cá nhân của bạn vào biểu mẫu. Bạn chưa có tài khoản myBeckhoff? Sau đó, vui lòng đăng ký bất kỳ lúc nào đây.

Thông tin các nhân