Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com.vn

Headquarters Belgium

Địa chỉ và liên hệ

Beckhoff Automation BVBA
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgium
+32 13 2522-00
+32 13 2522-01
info@beckhoff.be

Lộ trình (bản đồ Google)
đang tải nội dung