Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Sales office Joinville, Brazil

Địa chỉ và liên hệ

Sales office Joinville
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Arno Waldemar Dohler, 308 - Sala da Industria 3
Bairro Santo Antonio, Joinville 89219-510 - SC
Brazil
+55 11 4126-3232
info@beckhoff.com.br

Lộ trình (bản đồ Google)
đang tải nội dung