Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Sales office Shijiazhuang, China

Địa chỉ và liên hệ

Sales office Shijiazhuang
Beckhoff Automation (Shanghai) Co., Ltd.
Room 409, Hanke Mansion
No. 44, North Jianshe Street, Chang'an District
Shijiazhuang, 050011
China
+86 311 6812 8692
+86 311 6812 8692-82
shijiazhuang@beckhoff.com.cn

Technical Support
+86 21 5677 4765
+86 21 6631 5696
support@beckhoff.com.cn
Service
Jing’an District
Floor 2, Lane 171, Jiangchang San Road
Shanghai, 200072
China
+86 21 6250 7207-862
service@beckhoff.com.cn
đang tải nội dung