Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Sales office Tampere, Finland

Địa chỉ và liên hệ

Sales office Tampere
Beckhoff Automation Oy
Tulli Business Park
Åkerlundinkatu 11
33100 Tampere
Finland
+358 20 7423800
info@beckhoff.fi

Lộ trình (bản đồ Google)
đang tải nội dung