Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Dec 4, 2015

SPS IPC Drives 2015 | Day 3

Beckhoff Trade Show TV: Day 3 from SPS IPC Drives 2015. Topics: TwinCAT HMI for Visual Studio®, TwinCAT 3 Scope, new functions and applications of XTS.