Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

ZK1090-3100-6xxx | EtherCAT cable, PUR, 1 x 4 x AWG22, capable of torsion

ZK1090-3100-6xxx | EtherCAT cable, PUR, 1 x 4 x AWG22, capable of torsion

ZK1090-3100-6xxx | EtherCAT cable, PUR, 1 x 4 x AWG22, capable of torsion

ZK1090-3100-6xxx | EtherCAT cable, PUR, 1 x 4 x AWG22, capable of torsion

ZK1090-3100-6xxx | EtherCAT cable, PUR, 1 x 4 x AWG22, capable of torsion

M8, plug, straight, male, 4-pin, A-coded – open end, 4-wire + shielding

Product information

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

© Beckhoff Automation 2023 - Terms of Use