Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

ZK7102-AA03-Axxx | B12, ENP cable, PUR, 2 x 0.75 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (24 V DC)

ZK7102-AA03-Axxx | B12, ENP cable, PUR, 2 x 0.75 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (24 V DC)

ZK7102-AA03-Axxx | B12, ENP cable, PUR, 2 x 0.75 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (24 V DC)

Contact assembly

Contact assembly

ZK7102-AA03-Axxx | B12, ENP cable, PUR, 2 x 0.75 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (24 V DC)

ZK7102-AA03-Axxx | B12, ENP cable, PUR, 2 x 0.75 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (24 V DC)

Contact assembly

Contact assembly

B12, flange, straight, short, female+male, pins 2+4, square flange, EtherCAT-coded – 1 x M8, plug, angled | 1 x open end

Product status:

Regular delivery

Product information

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

© Beckhoff Automation 2023 - Terms of Use