Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

ZK7206-2219-0xxx | B17, ECP cable, PUR, 3 G 1.5 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (24 V DC)

ZK7206-2219-0xxx | B17, ECP cable, PUR, 3 G 1.5 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (24 V DC)

ZK7206-2219-0xxx | B17, ECP cable, PUR, 3 G 1.5 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (24 V DC)

ZK7206-2219-0xxx | B17, ECP cable, PUR, 3 G 1.5 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (24 V DC)

ZK7206-2219-0xxx | B17, ECP cable, PUR, 3 G 1.5 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (24 V DC)

Hybrid connector series: Cabling options and application examples

Hybrid connector series: Cabling options and application examples

B17, socket, straight, male+male, pins 2+PE+4, P-coded – B17, plug, straight, female+ female, pins 2+PE+4, P-coded

Product status:

Regular delivery

Product information

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

© Beckhoff Automation 2023 - Terms of Use