Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

ZK7208-CB51-Axxx | B17, ENP cable, PUR, 5 G 1.5 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7208-CB51-Axxx | B17, ENP cable, PUR, 5 G 1.5 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7208-CB51-Axxx | B17, ENP cable, PUR, 5 G 1.5 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

Contact assembly

Contact assembly

ZK7208-CB51-Axxx | B17, ENP cable, PUR, 5 G 1.5 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7208-CB51-Axxx | B17, ENP cable, PUR, 5 G 1.5 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

Contact assembly

Contact assembly

B17, flange, straight, long, male+female, pins 5+4, front assembly, EtherCAT-coded – 1 x M8, plug, straight | 1 x M8, socket, straight

Product status:

Regular delivery

Product information

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

© Beckhoff Automation 2023 - Terms of Use