Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

ZK7714-AW00-Axxx | B23, ENP cable, PUR, 5 G 4.0 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 2 (400 V AC)

ZK7714-AW00-Axxx | B23, ENP cable, PUR, 5 G 4.0 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 2 (400 V AC)

ZK7714-AW00-Axxx | B23, ENP cable, PUR, 5 G 4.0 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 2 (400 V AC)

ZK7714-AW00-Axxx | B23, ENP cable, PUR, 5 G 4.0 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 2 (400 V AC)

ZK7714-AW00-Axxx | B23, ENP cable, PUR, 5 G 4.0 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 2 (400 V AC)

Hybrid connector series: Cabling options and application examples

Hybrid connector series: Cabling options and application examples

EtherCAT/Ethernet cable, ENP, PUR, drag-chain suitable, B23, flange, straight, short, female+male, pins 5+4, front assembly, EtherCAT-coded – 1 x RJ45, plug, straight | 1 x open end

 

Product status:

Regular delivery

Product information

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

© Beckhoff Automation 2023 - Terms of Use