Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

ZK2000-5152-1xxx | Sensor cable, PUR, 5 x 0.25 mm², fixed installation, shielded

ZK2000-5152-1xxx | Sensor cable, PUR, 5 x 0.25 mm², fixed installation, shielded

ZK2000-5152-1xxx | Sensor cable, PUR, 5 x 0.25 mm², fixed installation, shielded

ZK2000-5152-1xxx | Sensor cable, PUR, 5 x 0.25 mm², fixed installation, shielded

ZK2000-5152-1xxx | Sensor cable, PUR, 5 x 0.25 mm², fixed installation, shielded

Product status:

Regular delivery

Product information

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

© Beckhoff Automation 2023 - Terms of Use