Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

ZK4042-0100-0xxx | Sensor cable, IP67, PUR, drag-chain suitable, valve plug

ZK4042-0100-0xxx | Sensor cable, IP67, PUR, drag-chain suitable, valve plug

ZK4042-0100-0xxx | Sensor cable, IP67, PUR, drag-chain suitable, valve plug

ZK4042-0100-0xxx | Sensor cable, IP67, PUR, drag-chain suitable, valve plug

ZK4042-0100-0xxx | Sensor cable, IP67, PUR, drag-chain suitable, valve plug

valve plug, angled, DIN design C, LED – open end

Product status:

Regular delivery

Product information

Loading content ...

© Beckhoff Automation 2023 - Terms of Use