Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

IP4xxx-Bxxx | Fieldbus Box, Analog output

IP4xxx-Bxxx | Analog output

IP4xxx-Bxxx | Analog output

4-channel
Signal
0/4…20 mA IP4112-Bxxx
16 bit
±10 V IP4132-Bxxx
16 bit