Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

EPI4xxx | Fieldbus Box, analog output

EPI4xxx | Analog output

EPI4xxx | Analog output

4-channel
Signal
±10 V, 0/4…20 mA EPI4374-0002
2 inputs + 2 outputs, parameterizable, 16 bit