Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Beckhoff Automation Austria

Address and contact

Headquarters Austria
Beckhoff Automation GmbH
Hauptstraße 4
6706 Bürs
Austria
+43 5552 68813-0
+43 5552 68813-18
info@beckhoff.at

Plan route (Google Maps)
Detail view
Technical Support
+43 5552 68813-99
support@beckhoff.at
Service
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Stahlstraße 31
33415 Verl
Germany
+43 5552 68813-99
support@beckhoff.at
Loading content ...

Subsidiaries and sales offices