Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com.vn

Sales office Hagenberg, Austria

Địa chỉ và liên hệ

Beckhoff Automation GmbH
Softwarepark 32
4232 Hagenberg
Austria
+43 7236 20925-0
oberoesterreich@beckhoff.at

Lộ trình (bản đồ Google)
Headquarters Austria
Beckhoff Automation GmbH
Hauptstraße 4
6706 Bürs
Austria
+43 5552 68813-0
+43 5552 68813-18
info@beckhoff.at
Sales
+43 5552 68813-0
+43 5552 68813-18
info@beckhoff.at
Technical Support
+43 5552 68813-99
support@beckhoff.at
Service
Stahlstraße 31
33415 Verl
Germany
+43 5552 68813-99
support@beckhoff.at
đang tải nội dung