Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com.vn

Sales office Jinan, China

Địa chỉ và liên hệ

Beckhoff Automation (Shanghai) Co., Ltd.
Room 4927, Huarun Center
Intersection of Jingshi Road and East Yaojia Road, Lixia District
Jinan, 250014
China
+86 531 6789 7552
+86 531 6789 7552-803
jinan@beckhoff.com.cn

Technical Support
+86 21 5677 4765
+86 21 6631 5696
support@beckhoff.com.cn
Service
Jing’an District
Lane 171, Jiangchang San Road
Shanghai, 200072
China
+86 21 6250 7207-862
service@beckhoff.com.cn
đang tải nội dung