Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Sales, Republic of Korea

Địa chỉ và liên hệ

Sales
Beckhoff Automation Co., Ltd.
12F DaeRyung Technotown III
115 Gasan Digital2Ro
08505 Geumcheon, Seoul
Republic of Korea
+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
sales-kr@beckhoff.com

Lộ trình (bản đồ Google)
đang tải nội dung